Beskæftigelsesministeriet

Opholdskravet for dagpenge afskaffes 1. februar

Del

Opholdskravet for ret til dagpenge får folk til at melde sig ud af a-kassen og er dermed med til at svække dagpengesystemet. Derfor har et flertal i Folketinget torsdag vedtaget et lovforslag, der afskaffer opholdskravet.

 

1. februar 2020 afskaffes opholdskravet for ret til dagpenge. Kravet trådte i kraft sidste år og har betydet, at man skal opholde sig i Danmark, i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i syv år inden for de seneste 12 år for at få ret til danske dagpenge. 

Opholdskravet rammer imidlertid danske lønmodtagere, der tager til udlandet for at arbejde. Samtidig løser opholdsholdet ikke et reelt problem. Det bidrager i stedet med bureaukrati. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

- Jeg er meget glad for, at regeringen har bred opbakning til at afskaffe opholdskravet for dagpenge og beskytte den danske model. Man skal lede langt efter nogen, der støtter opholdskravet uden for Christiansborg. Og det hænger jo sammen med, at kravet hæmmer den internationale mobilitet, og får folk til at melde sig ud af a-kassen, og det svækker dagpengesystemet. Jeg hæfter mig særligt ved den store opbakning fra arbejdsmarkedets parter, hvor både arbejdsgivere og arbejdstagere er stærke fortalere for at afskaffe opholdskravet.

Da opholdskravet blev indført blev det i forbindelse med lovbehandlingen skønnet, at op mod 13.600 ville melde sig ud af deres a-kasse på grund af kravet. 

Der kommer en overgangsordning, der tilgodeser de personer, der har meldt sig ud af a-kasserne på grund af opholdskravet. De får mulighed for at genoprette deres medlemskab fra det tidspunkt, de meldte sig ud, og på den måde skal de ikke starte helt forfra med at optjene ret til dagpenge. Normalt er det et krav for nyindmeldte, at man skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder samtidig med en vis beskæftigelse for at kunne få dagpenge.

- Opholdskravet har desværre betydet, at der allerede er folk, der har meldt sig ud af a-kasserne, og det svækker den enkelte borgers tryghed og hele vores dagpengesystem. Derfor er jeg glad for, at regeringen også har fået opbakning til at indføre en overgangsordning for de personer, der har nået at melde sig ud. De får mulighed for at melde sig ind igen, uden at det får konsekvenser for deres ret til dagpenge, siger Peter Hummelgaard. 

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Ledige skal have en værdig behandling3.2.2020 09:10:16 CETPressemeddelelse

Landets kommuner skal ikke bare have en målsætning om at få flere i job – de skal også sikre, at jobcentrene giver borgerne en værdig behandling undervejs. Det mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der har udarbejdet sine beskæftigelsespolitiske mål til kommunerne for 2021. De skal blandt andet måles på, om de formår at få flere flygtninge, familiesammenførte og handicappede i job, flere til at opkvalificere sig og altså et helt nyt krav om, at borgerne får en værdig behandling i jobcentrene. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Mange af landets jobkonsulenter gør en kæmpe indsats i hverdagen. Men vi har desværre set eksempler på ledige, som har følt sig mistænkeliggjort af beskæftigelsessystemet fremfor at få ordentlig hjælp til at komme i job. Så sent som før jul så vi et eksempel på en ledig, som var syg og blev spurgt om, hvorvidt han kunne tørre sig selv efter at have været på toilettet. Det er der ikke meget værdighed over, og det er meget svært at se, hvord

Nye regler skal forhindre misbrug af virksomhedspraktik31.1.2020 10:44:29 CETPressemeddelelse

Nye regler for virksomhedspraktik for ledige er trådt i kraft. Ordningen, hvor ledige kan få erfaring og udvikle deres kompetencer, mens de modtager eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp, er blevet problematiseret fra flere sider for at fungere som gratis arbejdskraft i nogle virksomheder. Med den nye lov er der derfor kommet en række ændringer, der skal forbedre brugen af den. Nu skal det som hovedregel være en tillidsrepræsentant på virksomhederne, der skal medvirke til at etablere et virksomhedspraktikforløb og underskrive ansøgningen. Jobcentrene får også nemmere ved at følge op på, om der er et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og praktikanter, fordi antallet af ansatte automatisk opgøres på baggrund af oplysninger fra e-Indkomstregistret. Endelig stiller loven nu mere direkte krav til indholdet af og sigtet med praktikkerne - blandt andet om at fokus skal være på, at den ledige opnår ordinære løntimer - og Beskæftigelsesministeriet vil hvert år gøre status på ordningen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for december 201930.1.2020 16:17:18 CETPressemeddelelse

Ledigheden er uændret i december 2019. Dermed er ledigheden på 104.300 fuldtidspersoner svarende til 3,7 procent af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten har stort set været uændret i hele 2019. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Ledigheden var uændret i december og er fortsat på et lavt niveau. Samtidig så vi i den seneste rekrutteringsanalyse fra december, at det er blevet lidt lettere for virksomhederne at rekruttere arbejdskraft. - Fra årsskiftet har vi med Lov om Aktiv Beskæftigelse gjort hele beskæftigelsessystemet meget mere enkelt og fleksibelt. Det skal også gøre hele indsatsen mere målrettet den enkelte borger og arbejdet med at få folk ud i beskæftigelse mere effektivt, så flere får fornøjelsen af at blive en del af et fællesskab på en arbejdsplads. - En væsentlig knast i forhold til at få ledigheden ned er at få flere ikke-vestlige indvandrere ind på arbejdsmarkedet. En problemstilling som det ikke er lyk

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum