Transportministeriet

Opdatering af miljøkonsekvensvurdering for anlæg af motorvej på rute 54 mellem Næstved og Rønnede sættes i gang

Del
Forligspartierne bag Fremtidens Veje under Infrastrukturplan 2035 har godkendt kommissoriet om opdatering af miljøkonsekvensvurdering for anlæg af motorvej på rute 54 mellem Næstved og Rønnede.

Vejdirektoratet kan nu igangsætte en opdatering af miljøkonsekvensvurderingen for anlæg af motorvej på rute 54 mellem Næstved og Rønnede, efter forligskredsen bag Fremtidens Veje under Infrastrukturplan 2035 har godkendt et kommissorium for vurderingen.

Vejdirektoratet gennemførte i 2016 en miljøkonsekvensvurdering af projektet, hvorefter der i 2017 blev truffet politisk beslutning om at fastlægge linjeføringen i den daværende miljøkonsekvensvurderings forslag A, inkl. mindre justeringer svarende til Vejdirektoratets indstilling.

Opdateringen af miljøkonsekvensvurderingen igangsættes medio 2023 og forventes afsluttet medio 2025.

Miljøkonsekvensvurderingen opdateres inden for en økonomisk ramme besluttet i infrastrukturaftalen på 10,5 mio.kr., og der er afsat 1.532 mio. kr. til anlægsudgifter i det samlede projekt.

Kontaktoplysninger til ordførere:

Socialdemokratiet:
Thomas Jensen, thomas.jensen@ft.dk, 61 62 41 78

Venstre:
Peter Juel-Jensen, peter.juel-jensen@ft.dk, 61 62 46 28

Moderaterne:
Peter Have, peter.have@ft.dk, 33 37 58 29

Socialistisk Folkeparti:
Sofie Lippert, sofie.lippert@ft.dk, 61 62 49 62

Liberal Alliance:
Jens Meilvang, jens.meilvang@ft.dk, 61 62 49 64

Det Konservative Folkeparti:
Niels Flemming Hansen, niels.hansen@ft.dk, 61 62 32 21

Radikale Venstre:
Samira Nawa, samira.nawa@ft.dk, 61 62 41 11

Dansk Folkeparti:
Nick Zimmermann, nick.zimmermann@ft.dk, 61 62 49 51

Kontakt transportminister Thomas Danielsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14

Nøgleord

Vedhæftede filer

Information om Transportministeriet

Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

41 71 27 00http://www.trm.dk