Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening får million-bevilling til skovlandbrugsprojekt

Del

Økologisk Landsforening har netop sammen med 10 partnere fået tilsagn om 14,9 millioner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet og Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) til at gennemføre det 4-årige projekt ROBUST, hvis formål er at fremme skovlandbrug i det danske landbrug.

Skovlandbrug ved Mads Helms, Ejstrupholm
Skovlandbrug ved Mads Helms, Ejstrupholm

Skovlandbrug er en del af fremtidens landbrug, hvis vi skal have en mere bæredygtig fødevareproduktion med omtanke for både klima, natur og dyr. Projektet ROBUST er lavet i et konsortium med Københavns Universitet, Center for Frilandsdyr, Skovdyrkerne, Them Andelsmejeri, Sinatur Hotel og Konference og fire økologiske landmænd. Det er en stor anerkendelse af skovlandbrug som dyrkningsmetode, at GUDP, under Miljø- og Fødevareministeriet, og FØL har bevilliget projektet, der skal udvikle og fremme skovlandbrug i Danmark.

Økologisk Landsforening vil sammen med de øvrige 10 projektpartnere udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark. En af målsætningerne er at dokumentere effekten af skovlandbrug på de væsentligste grønne parametre som: kulstoflagring i jord og vedmasse, kvælstofudvaskning, naturværdi, konkurrence med afgrøder, foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd, samt at modellere effekterne af at udbrede skovlandbrug på en større national skala og undersøge de produktionsøkonomiske effekter. Sideløbende vil der blive udviklet og etableret fire nye økologiske skovlandbrug, og forretningspotentialet for produkter herfra vil blive belyst ned gennem hele værdikæden fra primærproducenter til forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder.

Skovlandbrug er et forholdsvis ukendt dyrkningssystem herhjemme, og der findes ikke mange studier af systemet, der dokumenterer potentialerne under danske forhold. Udenlandsk forskning har dog vist, at skovlandbrug har potentiale til at levere på produktion, dyrkningssikkerhed, natur, biodiversitet, dyrevelfærd, jordbundskvalitet, klima og vandmiljø. Ligeledes indeholder systemet muligheder for at finde nye fodermidler og gøre landbruget til leverandør af råvarer til fiber, energi- og byggeindustrien.

Dermed taler skovlandbrug direkte ind i de forventninger, der er til fremtidens landbrug – nemlig et produktivt landbrug i pagt med klima og natur, hvor det kan rykke grænsen for, hvordan der skabes samspil mellem drift og natur, og hvor der er fokus på bredden og kompleksiteten af de ydelser, som landbruget kan og skal levere i fremtidens samfund.

”Der er brug for at ændre de produktionssystemer, vi kender i dag. Vi skal ikke bare have mere af det samme. Vi skal have nye løsninger, der løser bæredygtighedsproblemerne mere grundlæggende, vurderer Mette Kronborg, som er projektleder på ROBUST og tilføjer: Skovlandbrug er ikke løsningen på alt, men det vil givetvis kunne være en del af de løsninger, som kan gøre landbruget mere bæredygtigt.”

Projektet løber frem til juli 2024 og har et samlet budget på 16.6 mio. kr., som udover midler fra GUDP og FØL, udgøres af egenfinansiering fra de enkelte projektpartnere.

Fakta:

Skovlandbrug er det danske ord for, hvad man på engelsk kalder agroforestry. Der er ikke en skarp afgrænset definition. Det er en fælles betegnelse for en lang række forskellige dyrkningssystemer, hvor træer og buske er integreret i plante- eller husdyrproduktionens markflader.

Lidt forsimplet kan det illustreres med et blik ud over landbrugslandskabet. Når vi i dag kigger ud over en traditionel landbrugsmark, er læhegn med buske og træer det eneste, der bryder ensartetheden i et landskab, hvor mange marker er på 20 og 40 hektar. Skovlandbrug er alt andet end dét. I skovlandbruget er den endimensionelle arealanvendelse på fladen skiftet ud med et tredimensionelt landbrug, der også ser potentialerne i højden og i dybden. I stedet for ubrudte markflader vil vi se en mosaik af rækker og felter, der integreret i hinanden både rummer træer, buske, dyr, grøntsager og korn.

Yderligere info/cases:

Mette Kronborg, Skovlandbrugskonsulent, 51900915

Marendine Ladegaard, pressemedarbejder, 20164434

Projektpartnere:

Økologisk Landsforening v/Mette Kronborg

Københavns Universitet, Inst. for Fødevare- og Ressourceøkonomi v/ Professor Henrik Meilby

Københavns Universitet, Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning v/ Studieadjunkt Rasmus H. Jørgensen og Post doc Anders Tærø Nielsen

Center for Frilandsdyr K/S v/ Projektleder Camilla Kramer

Skovdyrkerforeningen v/ Skovfoged Anders K. Elmholdt

Them Andelsmejeri v/CEO Torben Aarris

Sinatur Hotel og Konference v/ Direktør Kari Brandsgård

Sommerbjerg I/S v/ Økologisk landmand Mads Helms

Ellinglund Økologi v/ Økologisk Landmand Gert Lassen

Forum Østergaard v/ Økologisk Landmand Bjarne Larsen

Nyborggaard v/ Økologisk Landmand Søren S. Jensen

Billeder

Skovlandbrug ved Mads Helms, Ejstrupholm
Skovlandbrug ved Mads Helms, Ejstrupholm
Download
Skovlandbrug ved Martin Wolfe, England
Skovlandbrug ved Martin Wolfe, England
Download
Nyetableret skovlandbrug ved Bjarne Larsen, Esbjerg
Nyetableret skovlandbrug ved Bjarne Larsen, Esbjerg
Download
Skovlandbrug ved Mads Helms, Ejstrupholm
Skovlandbrug ved Mads Helms, Ejstrupholm
Download

Information om Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230 Åbyhøj

87 32 27 00https://okologi.dk/

I Økologisk Landsforening arbejder vi for en verden, der tænker og handler økologisk – til glæde for mennesker, dyr og vores jord.

Følg pressemeddelelser fra Økologisk Landsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Økologisk Landsforening

Nyt videnscenter skal sætte turbo under den grønne omstilling af vores tallerkener29.9.2020 09:03:57 CESTPressemeddelelse

Økologisk Landsforening (ØL) og Dansk Vegetarisk Forening (DVF) etablerer pr. 1. oktober 2020 et nyt videnscenter: Plantebaseret Videnscenter. Det nye videnscenter bliver en platform for forskningsprojekter, vidensdeling og forsøg i relation til omstillingen mod flere økologiske og plantebaserede fødevarer. Formålet er at styrke vidensgrundlaget for et mere økologisk, plantebaseret fødevaresystem fra jord til bord.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum