KFUKs Sociale Arbejde

Nyt tilbud til unge hjemløse kvinder i Nordjylland

Del

Mandag den 8. juni 2020 åbner KFUKs Sociale Arbejde et nyt landsdækkende tilbud, Lærkereden, til unge kvinder, som er ramt af hjemløshed. Lærkereden ligger i Aalborg og tilbyder foruden husly og trygge rammer socialfaglig støtte til at komme videre

KFUKs Sociale Arbejde har ofte oplevet at møde udsatte unge kvinder i Nordjylland, som har haft svært ved at finde et trygt og roligt sted at sove, hvor man ikke risikerer at være omgivet af stærkt misbrugende personer og i risiko for grænseoverskridelser. Lærkereden tilbyder et sikkert rum til de unge kvinder, der har behov for et mere skærmet, trygt og roligt tilbud.

På Lærkereden kan kvinderne få tid, ro og forhåbentlig dét mentale overskud der gør, at de kan opnå varige livsforbedringer uden hjemløshed, vold, isolation og andre voldsomme sociale udfordringer. Vi har både tiden, den socialfaglige ekspertise og de fysiske rammer der skal til for at til at tilbyde kvinderne den støtte, de har behov for. Lærkereden er et supplement til de eksisterende herberger og akuttilbud, der allerede eksisterer i Nordjylland”, siger Jeanette Dam Kaastrup, som er leder af Lærkereden og Reden Aalborg.

Lærkereden er etableret med støtte fra Det Obelske Familiefond, som har ønsket at bidrage til at sikre en ny boligsocial indsats for hjemløse eller voldsudsatte unge kvinder i Nordjylland.

”Med Lærkereden får Aalborg et akut botilbud målrettet yngre kvinder, som har svært ved at passe ind andre steder. Lærkereden er et tilbud til unge sårbare kvinder, som med en intensiv indsats får en ekstra mulighed for at komme godt videre i livet”, siger John Amund Tønnes, direktør i Det Obelske Familiefond.

Lærkereden tilbyder en socialfaglig indsats af høj kvalitet i samarbejde med kvindens hjemkommune, hvor formålet er at sikre, at kvinden opnår varige livsforbedringer og livsduelighed. Aalborg Kommune har i den forbindelse været en vigtig sparringspartner, både i idé- og etableringsfasen.

 Reden og KFUKs Sociale Arbejde åbner et herberg for unge hjemløse kvinder, og jeg har en forventning om, at det med et tæt og konstruktivt samarbejde med kommunerne kan støtte kvinderne i et bedre liv i egen bolig og i uddannelse eller job”, siger fungerende rådmand i Aalborg Kommune, Nuuradin S. Hussein.

Hvis man gerne vil indskrives på Lærkereden, kan kvinden selv eller hendes netværk henvende sig til Lærkereden. Andre instanser som for eksempel kommuner og herberger kan også kontakte Lærkereden med henblik på et ønske om visitation.

Nøgleord

Links

Information om KFUKs Sociale Arbejde

KFUKs Sociale Arbejde
Niels Hemmingsens Gade 10, 2. sal
1153 København K

http://www.kfuksa.dk

Lærkereden er et nyt herberg for kvinder i alderen 18-30 år, som udover hjemløshed har andre sociale udfordringer som fx vold og erfaring med salg af seksuelle ydelser. Lærkereden har også plads til såkaldt funktionelt hjemløse kvinder – det vil sige kvinder, som ofte af forskellige psykosociale årsager har svært ved at være i deres egen bolig. Lærkereden er for kvinder uden et kaotisk misbrug. Lærkereden er blevet til med støtte fra Det Obelske Familiefond.

Lærkereden er en del af KFUKs Sociale Arbejde, som i mange år har været pioneren inden for arbejdet blandt kvinder i prostitution, misbrug og ofre for menneskehandel.

KFUKs Sociale Arbejde driver også Redernes Krisecenter, KFUKs Sociale Arbejdes Krisecenter, Herberget Lindevangen, Herberget Lærkehøj samt Reden København, Reden Odense, Reden Århus, Reden Aalborg, Reden International og RedenUng.

Læs mere på www.kfuksa.dk