Dansk Fjernvarme

Nyt projekt skal vise vej mod Power-to-X i hovedstadsområdet

Del

Region Hovedstaden er gået sammen med Aalborg Universitet og tænketanken Grøn Energi om at få kortlagt muligheder og grundlag for at placere et eller flere Power-to-X anlæg i hovedstadsområdet – og udnytte overskudsvarmen til fjernvarme.

Produktionen af grønt brændstof i Power-to-X anlæg (PtX) bliver en vigtig brik i den grønne omstilling. Hvis det skal ske på en omkostningseffektiv måde, hvor energien udnyttes til fulde, er det vigtigt, at PtX-anlæggene placeres klogt, så overskudsvarmen fra produktionen af de grønne brændstoffer kan udnyttes via fjernvarmesystemet.

Region Hovedstaden har derfor taget initiativ til et nyt projekt, som skal undersøge, hvor PtX-anlæg bedst kan placeres i regionen. Det ser regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) frem til:

”Det er vigtigt, at vi sammen tager de rigtige skridt og tænker helhedsorienteret, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Vi skal skabe sammenhængende og kloge energisystemer, hvor vi udnytter overskudsvarmen fra f.eks. PtX-anlæggene til opvarmning. Derfor er det afgørende, at vi finder de bedste placeringer for Power-to-X anlæggene, så de kan bidrage til Region Hovedstadens grønne fremtid,” siger han.

Klog energiplanlægning er afgørende

Netop betydningen af, at tænke i sammenhængende, kloge energisystemer med PtX-anlæg i symbiose med fjernvarme, stod centralt, da et hold af danske topforskere i energiplanlægning fra Aalborg Universitet sidste år udgav Varmeplan Danmark 2021. En omfattende analyse og kortlægning af, hvordan Danmark kan omstille varmeforsyningen til 100 % grøn energi.

Varmeplan Danmark 2021 skal ses som en køreplan for en grøn omstilling af Danmarks varmeforsyning og derfor glæder det professor i energiplanlægning Henrik Lund, at han og forskerholdet fra Aalborg nu får mulighed for at tage konkrete skridt, og udbygge deres projekt i Region Hovedstaden:

- I Danmark, har vi en stor tradition for energiplanlægning. Det skal vi fortsætte med, hvis vi skal hurtigt og klogt i mål med den grønne omstilling. Vi er glade for, at vores arbejde med blandt andet Varmeplan Danmark nu kan danne afsæt for konkret energiplanlægningsarbejde – og med dette projekt kan vi bidrage til at bygge bro mellem den overordnede planlægning og de konkrete skridt frem, siger Henrik Lund.

Fjernvarme og PtX er oplagte dansepartnere

PtX-anlæg kan på effektiv vis konvertere grøn el til andre former for energi som brint, metanol og kerosin. Det kan mindske brugen af fossile energikilder i transportsektoren og industrien. Udnyttes overskudsvarmen fra PtX-processen samtidigt, kan den fortrænge brugen af fossile brændsler og biomasse i den danske varmeforsyning.

Samspillet mellem Power-to-X og fjernvarme er med andre ord helt oplagt at udnytte, og det er bevæggrunden for, at fjernvarmens tænketank Grøn Energi har involveret sig i projektet:

- Danmark har en fantastisk mulighed for at blive en førende nation inden for effektive Power-to-X anlæg – netop fordi vi har så megen fjernvarme. Udnyttelsen af overskudsvarmen via fjernvarme er nemlig fantastisk godt for både økonomien i anlæggene og for miljøet. Den gevinst betyder, at vi flere steder i landet allerede nu ser PtX-anlæg skyde frem med fjernvarmen som dansepartner. Det er også ambitionen i Region Hovedstaden, og det vil vi enormt gerne være en del af, siger leder af Grøn Energi Jesper Koch.

Projektet har allerede lagt fra land med de indledende øvelser. Det kickstartes for alvor i gang den 7. juni, hvor der afholdes en workshop. Her vil varmeselskaber, kommuner og andre interessenter få mulighed for at komme med input og dermed få indflydelse på, hvordan den endelige analyse vil se ud.

Projektet forventes afsluttet i 2023.

Om projektet:

  • Projektet skal belyse potentialer og genere viden om, hvordan overskudsvarme fra PtX-anlæg kan integreres i varmeplanlægningen for hovedstadsområdet. Projektet skal bidrage med vigtig viden og læring til tværgående strategisk energiplanlægning, og understøtte, at der arbejdes mere aktivt med sektorintegration.
  • Hensigten er at danne fundamentet for et eller flere større projekter, der skal demonstrere, hvordan sektorintegration kan realiseres i praksis.
  • Projektet baseres på Varmeplan Danmark 2021, der er udarbejdet af Aalborg Universitet. Læs rapporten her.
  • Projekt gennemføres i et samarbejde mellem tænketanken Grøn Energi, Aalborg Universitet og Region Hovedstaden. Projektleder er Grøn Energi.

Kontakt:

  • Region Hovedstaden: Lars Gaardhøj (S), kan nås via pressevagten 7020 9588.
  • Aalborg Universitet: Professor Henrik Lund, 9940 8309, lund@plan.aau.dk.
  • Grøn Energi: Analysechef Jesper Koch, 2925 2948, jko@danskfjernvarme.dk

Kontakter

Pressechef Rune Birk Nielsen, tlf. +45 2490 4197 el. rbn@danskfjernvarme.dk

Information om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

76 30 80 00http://danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er en af Danmarks største brancheorganisationer og er interesseorganisation for landets ca. 370 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 65 procent af alle danske boliger med grøn og effektiv varme. Hovedkontoret ligger i Fjernvarmens Hus i Kolding med en afdeling beliggende centralt i København. I dag kommer 72 procent af fjernvarmen fra vedvarende energi, og sektoren har som mål at blive CO2-klimaneutral i 2030.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Hvis naturgassen skal ud af Danmark, kræver det tilslutningspligt samt øget og målrettet tilskud til husstandene2.12.2022 11:22:52 CET | Pressemeddelelse

Hvis Danmark succesfuldt skal udfase naturgassen i opvarmningen, skal langt størstedelen af naturgasfyrene erstattes med fjernvarme. Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal kommunerne igen kunne etablere tilslutningspligt i planlagte fjernvarmeområder, og tilskuddet fra fjernvarmeprojekter forsimples og målrettes alle kommende fjernvarmeforbrugere mener Dansk Fjernvarme.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum