Beskæftigelsesministeriet

Nyt partnerskab skal bane vejen for flere dimittender i arbejde

Del

Udfordringen med nyuddannede, som begynder arbejdslivet med arbejdsløshed, er gennem en længere årrække steget. Situationen med Covid-19 kan vise sig at gøre problemet endnu større. Regeringen nedsætter et nyt partnerskab, der skal hjælpe dimittender med hurtigere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Uddannelses- og forskningsministeren og beskæftigelsesministeren er klar til at hjælpe de nyuddannede, som kæmper med arbejdsløshed. Baggrunden er, at andelen af nyuddannede på dagpenge fra de videregående uddannelser gennem en længere årrække er steget markant. I 2007 havde 27 procent modtaget dagpenge inden for det første år efter, de havde afsluttet uddannelsen. I 2018 var det tal steget til 42 procent.

Med Covid-19-sundhedskrisens afsmittende effekter på dansk økonomi og arbejdsmarked er der samtidig risiko for, at dimittenderne i den kommende tid får endnu sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen nedsætter derfor et partnerskab med en række centrale aktører på området. Partnerskabet skal via fælles opmærksomhed, praksisnære løsninger og tværgående initiativer lette overgangen fra uddannelse til job.

Partnerskabet skal:

  • Videndele og identificere aktuelle og konkrete udfordringer.
  • Inddrage og udbrede erfaringer fra tidligere indsatser og samarbejder.
  • Følge udviklingen i aktuelle ledighedsudfordringer for dimittender fra de videregående uddannelser og drøfte mulige initiativer, der kan afbøde.
  • Etablere konkrete samarbejder/initiativer mellem relevante aktører.
  • Rådgive regeringen ift. mulige tiltag i overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse for at styrke beskæftigelsen for dimittender.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Rigtig mange af vores nyuddannede har fortsat svært ved at få foden ind på arbejdsmarkedet. Problemet har gennem de senere år vokset sig større, og med Covid-19-krisen er der desværre risiko for, at de nyuddannede får det endnu sværere. Det er et problem, der kræver, at alle arbejder sammen, hvis vi skal finde løsninger. Derfor sætter vi nu de forskellige aktører i uddannelses- og beskæftigelsessystemet sammen om bordet og beder dem hjælpe med at finde løsninger, der kan få flere af dimittenderne i arbejde.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Når man har taget en uddannelse, vil man gerne ud og bruge alt det, man har lært. Alt for mange nyuddannede begynder deres arbejdsliv med at være arbejdsløse. Det er ærgerligt og betyder også, at vi ikke får udnyttet alle de kompetencer, vi som samfund har. Konsekvenserne af coronaen har ikke gjort situationen bedre. Det er derfor, at vi nu samler kompetente kræfter på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Det er godt for den enkelte såvel som samfundet, hvis nyuddannede kan komme hurtigere i job.

Det første møde i partnerskabet bliver holdt i oktober 2020. Partnerskabet bygger videre på en række indsatser og reformer de senere år, der har haft fokus på at styrke sammenhængen mellem de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet, som forventes at kunne påvirke ledighedstallene for nyuddannede i de kommende år. Eksempelvis dimensionering af de videregående uddannelser fra 2014, en ny bevillingsmodel for de videregående uddannelser, som trådte i kraft fra 2019 samt trainee-indsatsen, der siden 2012 bringer ledige dimittender med videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet via pressetelefonen, tlf. 7231 8181.
Beskæftigelsesministeriet, via pressetelefonen, tlf. 5123 2830.

Fakta:

Fra 2007 til 2018 har der været en stigning i antallet af nyuddannede fra de danske videregående uddannelser på ca. 59 pct. I samme periode er antallet af dimittender fra de videregående uddannelser, der har været ledige, steget fra 11.900 til 28.900.

Fra marts 2020 til og maj 2020 er antallet af dimittender, der modtager dagpenge, steget fra ca. 21.800 til ca. 25.275 fuldtidspersoner.

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for september 202030.10.2020 09:54:21 CETPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser et lille fald i ledigheden på 1.400 fuldtidspersoner i september 2020. Dermed er ledigheden på 136.300 fuldtidspersoner svarende til 4,8 procent af arbejdsstyrken. I august lå ledigheden på 4,9 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Det er positivt, at ledigheden fortsætter med at falde. I september stod 1.400 færre uden job. Kombineret med en stigende beskæftigelse og mange nyopslåede stillinger viser arbejdsmarkedet sunde tegn på trods af den alvorlige situation, hvor tusindvis af danskere har mistet deres arbejde. Midt i september trådte den nye aftale om arbejdsfordeling i kraft, hvor virksomheder kan dele arbejdet ud på flere medarbejdere og på den måde mindske antallet af fyringer. - Ministeriets egne daglige tal for tilmeldte ledige peger dog samtidig på, at faldet i ledigheden er ved at tabe fart i oktober. Dertil kommer, at de nye restriktioner formentligt vil betyde, at vi står over for en periode med

Regeringen: Dele af EU-udspil vækker bekymring28.10.2020 14:17:16 CETPressemeddelelse

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort et forslag til et nyt direktiv om mindsteløn. Regeringen frygter, at direktivet kan underminere den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor løn forhandles af arbejdsmarkedets parter uden politisk indblanding. Derfor vil den nu have afklaret, om EU-Kommissionen overhovedet har hjemmel til at fremsætte forslaget, da det fremgår af den bestemmelse i traktaten, Kommissionen anvender, at den ikke kan bruges til at vedtage bestemmelser om lønforhold. Regeringen vil også have undersøgt, om direktivet på sigt kan risikere at give de lønmodtagere, der ikke er omfattet af en overenskomst, rettigheder og derved af bagvejen indføre lovbestemt mindsteløn. Også bestemmelsen om, hvilke skridt medlemslandene skal tage, hvis overenskomstdækningen på deres arbejdsmarkedet er under 70 procent, skal afklares nærmere. Det er afgørende for regeringen, at direktivet hverken nu eller på sigt vil medføre regulering, der kan underminere den danske arbejdsmarkedsmodel. EU-Ko

Udenlandsk arbejdskraft skal vise negativ corona-test ved grænsen24.10.2020 13:11:02 CESTPressemeddelelse

Regeringen sætter nu ind med en række nye initiativer for at forhindre, at vandrende arbejdstagere tager corona-smitte med til Danmark. Det vil blandt andet kræve en negativ test at komme ind i landet for personer fra højrisikolande. Tiltagene kommer på baggrund af den øgede smittespredning og lokale smitteudbrud. Statens Serum Institut oplyser, at der har været en stigende andel af personer med polsk herkomst blandt de påviste tilfælde de seneste uger. Der er den seneste uge set 172 tilfælde med tilhørsland Polen, og det svarer til 5,2% af alle påviste tilfælde i Danmark. Det falder sammen med, at Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst om flere udbrud relateret til bl.a. byggepladser og slagterier, hvor der i stor udstrækning anvendes vandrende arbejdskraft. Udenlandsk arbejdskraft fra højrisikolande skal derfor kunne fremvise en negativ corona-test for at komme over grænsen. Testen skal være lavet højest 72 timer, inden man vil rejse ind i Danmark. Der vil dog være undtagelser fra

Ny rapport gør os klogere på forskellen mellem mænd og kvinders løn22.10.2020 11:02:48 CESTPressemeddelelse

En ny undersøgelse fra VIVE viser, at det kønsopdelte arbejdsmarked spiller en større rolle end hidtil antaget. Dette hænger sammen med, at rapporten også finder, at jo flere kvinder, der er ansat i en given arbejdsfunktion, jo lavere er lønnen. Det gør sig gældende i både den private og offentlige sektor. I den offentlige sektor kan det ifølge rapporten bl.a. skyldes, at man i nogle kvindefag i perioder har valgt at forhandle sig til flere goder i stedet for højere løn i overenskomstforhandlinger. I den private sektor er der bedre muligheder for decentrale lønforhandlinger, men ifølge rapporten kan kvinderne være mindre tilbøjelige til at forhandle løn. En anden forklaring kan være, at kvinder i den private sektor måske i stedet vælger et fag med stabil, men lavere indkomst. Undersøgelsen tager udgangspunkt i oplysninger fra 2016 og benytter sig af en række nye forklarende faktorer til at undersøge lønforskellen, der i gennemsnit er på 14,4 procent for hele arbejdsmarkedet. Hidtil har

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for august 202021.10.2020 10:02:15 CESTPressemeddelelse

I august 2020 var der 2.764.000 personer i job, hvilket er en stigning i forhold til juli på 15.000 svarende til 0,6 pct. Der var 8.000 flere private ansatte og 7.000 flere offentligt ansatte. Det er 38.000 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned, før Danmark, på linje med mange lande verden over, blev delvist lukket ned som følge af COVID-19. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg glæder mig over, at den positive udvikling fortsætter i august, hvor der var 15.000 flere i job. Det er tredje måned i træk med stigninger i beskæftigelsen. Der er fortsat slået flere stillinger op på Jobnet end før coronakrisen, så vi kan se, at der er gang i økonomien, og virksomhederne efterspørger arbejdskraft. - Over to mio. borgere har samtidig valgt at benytte muligheden for at få indefrosne feriepenge udbetalt, og de

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum