Beskæftigelsesministeriet

Nyt partnerskab skal bane vejen for flere dimittender i arbejde

Del

Udfordringen med nyuddannede, som begynder arbejdslivet med arbejdsløshed, er gennem en længere årrække steget. Situationen med Covid-19 kan vise sig at gøre problemet endnu større. Regeringen nedsætter et nyt partnerskab, der skal hjælpe dimittender med hurtigere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Uddannelses- og forskningsministeren og beskæftigelsesministeren er klar til at hjælpe de nyuddannede, som kæmper med arbejdsløshed. Baggrunden er, at andelen af nyuddannede på dagpenge fra de videregående uddannelser gennem en længere årrække er steget markant. I 2007 havde 27 procent modtaget dagpenge inden for det første år efter, de havde afsluttet uddannelsen. I 2018 var det tal steget til 42 procent.

Med Covid-19-sundhedskrisens afsmittende effekter på dansk økonomi og arbejdsmarked er der samtidig risiko for, at dimittenderne i den kommende tid får endnu sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen nedsætter derfor et partnerskab med en række centrale aktører på området. Partnerskabet skal via fælles opmærksomhed, praksisnære løsninger og tværgående initiativer lette overgangen fra uddannelse til job.

Partnerskabet skal:

  • Videndele og identificere aktuelle og konkrete udfordringer.
  • Inddrage og udbrede erfaringer fra tidligere indsatser og samarbejder.
  • Følge udviklingen i aktuelle ledighedsudfordringer for dimittender fra de videregående uddannelser og drøfte mulige initiativer, der kan afbøde.
  • Etablere konkrete samarbejder/initiativer mellem relevante aktører.
  • Rådgive regeringen ift. mulige tiltag i overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse for at styrke beskæftigelsen for dimittender.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Rigtig mange af vores nyuddannede har fortsat svært ved at få foden ind på arbejdsmarkedet. Problemet har gennem de senere år vokset sig større, og med Covid-19-krisen er der desværre risiko for, at de nyuddannede får det endnu sværere. Det er et problem, der kræver, at alle arbejder sammen, hvis vi skal finde løsninger. Derfor sætter vi nu de forskellige aktører i uddannelses- og beskæftigelsessystemet sammen om bordet og beder dem hjælpe med at finde løsninger, der kan få flere af dimittenderne i arbejde.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Når man har taget en uddannelse, vil man gerne ud og bruge alt det, man har lært. Alt for mange nyuddannede begynder deres arbejdsliv med at være arbejdsløse. Det er ærgerligt og betyder også, at vi ikke får udnyttet alle de kompetencer, vi som samfund har. Konsekvenserne af coronaen har ikke gjort situationen bedre. Det er derfor, at vi nu samler kompetente kræfter på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Det er godt for den enkelte såvel som samfundet, hvis nyuddannede kan komme hurtigere i job.

Det første møde i partnerskabet bliver holdt i oktober 2020. Partnerskabet bygger videre på en række indsatser og reformer de senere år, der har haft fokus på at styrke sammenhængen mellem de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet, som forventes at kunne påvirke ledighedstallene for nyuddannede i de kommende år. Eksempelvis dimensionering af de videregående uddannelser fra 2014, en ny bevillingsmodel for de videregående uddannelser, som trådte i kraft fra 2019 samt trainee-indsatsen, der siden 2012 bringer ledige dimittender med videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet via pressetelefonen, tlf. 7231 8181.
Beskæftigelsesministeriet, via pressetelefonen, tlf. 5123 2830.

Fakta:

Fra 2007 til 2018 har der været en stigning i antallet af nyuddannede fra de danske videregående uddannelser på ca. 59 pct. I samme periode er antallet af dimittender fra de videregående uddannelser, der har været ledige, steget fra 11.900 til 28.900.

Fra marts 2020 til og maj 2020 er antallet af dimittender, der modtager dagpenge, steget fra ca. 21.800 til ca. 25.275 fuldtidspersoner.

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher15.1.2021 09:00:00 CETPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører, så den fortsat kan være med til at hjælpe både lønmodtagere og virksomheder i en svær periode. Det sker efter, at den generelle nedlukning af samfundet er blevet forlænget i lyset af den alvorlige corona-situation, hvor mange er smittede, og antallet af indlagte stiger. Dele af samfundet er lukket ned for at få styr på smittespredningen, som er ekstra alvorlig på grund den meget smitsomme corona-variant B.1.1.7, der er kommet til landet, og ifølge sundhedsmyndighederne må forventes at ramme endnu flere den kommende tid. Med forlængelsen er parterne desuden enige om, at der genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag

Regeringen vil skærpe testkrav til vandrende arbejdskraft8.1.2021 16:43:44 CETPressemeddelelse

Regeringen har fredag den 8. januar 2021 præsenteret en række stramninger af de gældende indrejserestriktioner. Regeringen vil blandt andet skærpe krav om test af vandrende arbejdskraft. Det sker på grund af den alvorlige situation i Danmark med mange smittede og et højt antal indlagte på danske hospitaler og i lyset af de nye mutationer af COVID-19-virus i henholdsvis England og Sydafrika. Kravet skal være med til at begrænse smittespredning og samtidig understøtte, at der kan blive holdt gang i økonomien og de danske virksomheder. Vandrende arbejdskraft er omfattet af det skærpede generelle krav om testcertifikat ved indrejse til Danmark, som fra 9. januar 2021 klokken 17 skal bygge på en maksimalt 24 timer gammel negativ COVID-19-test. Testen kan være en quicktest. I dag må testen højest være 72 timer gammel ved indrejse til Danmark. Desuden lægger regeringen op til, at arbejdsgivere, der har vandrende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet

Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til ledighedstallet for november 20208.1.2021 08:38:46 CETPressemeddelelse

Ledigheden er faldet med 3.200 personer i november 2020. Dermed er ledigheden på 127.700 fuldtidspersoner svarende til 4,5 procent af arbejdsstyrken. I oktober lå ledigheden på 4,6 procent. Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Ledigheden fortsatte med at falde i november, hvor der var 3.200 færre ledige, og det er glædeligt. Det hører med til billedet, at der ved udgangen af november var 8.300 personer på den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som ikke tæller med i de officielle ledighedstal. - Den seneste udvikling i ministeriets egne tal for tilmeldte ledige tyder samtidig på, at den igangværende anden bølge af corona-smitten og de skærpede restriktioner vil sætte sit præg på ledigheden i begyndelsen af det nye år. - Denne regering ønsker at investere i mennesker og bruge krisen til, at flere opkvalificerer sig, så både den enkelte og arbejdsmarkedet som helhed står bedre rustet til fremtidens udfordringer. Vi har bl.a. gjort det mere attraktivt for uf

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om nye mål for arbejdsmiljøet22.12.2020 10:45:09 CETPressemeddelelse

Der er fortsat plads til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdsplader. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning. Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen: - Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker - Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen - Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger - Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger Aftalen skal nu omsættes til egentlige måltal i udvalgte brancher, da udfordringerne kan være forskellige alt afhængig af branche. Branchemåltallene skal skabe ejerskab og gøre målene relevante og konkrete for arbejdsp

Tidlig pension vedtaget: 41.000 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen21.12.2020 14:05:55 CETPressemeddelelse

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ret til tidlig pension for borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen. Regeringen vurderer, at 24.000 vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster. 80 procent af de, der får retten, er ufaglærte eller faglærte, eksempelvis slagteriarbejdere, håndværkere og SOSU-assistenter. Desuden bliver kravene til seniorpensionsordningen lempet fra 15 timer om ugen til 18 timer om ugen, så flere kan få gavn af den. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”For første gang i årtier udvider vi nu lønmodtagernes rettigheder. Når vi beder danskerne om a

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for oktober 202021.12.2020 08:52:45 CETPressemeddelelse

I oktober 2020 var der 2.774.636 personer i job, hvilket er en lille stigning i forhold til september svarende til 0,1 pct. Der var, sammenlignet med september, omkring 540 flere private ansatte og 825 flere offentligt ansatte. Det er 26.700 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned før COVID-19 lukkede landet delvist ned. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Beskæftigelsen fortsatte med at stige i oktober, hvor knap 1.600 flere var i arbejde, og det glæder jeg mig over. Samtidig viser regeringens økonomiske redegørelse fra december, at der ventes en gradvis genopretning af økonomien, som vil medføre en fortsat fremgang i beskæftigelsen fra det lavere niveau i foråret de kommende år. - Den igangværende anden bølge af coronasmitten ventes dog at påvirke arbejdsmarkedet negativt i en period

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum