Præhospitalet i Region Midtjylland

Nyt nationalt forskningssymposium stiller skarpt på præhospital forskning

Del
Præhospitalet i Region Midtjylland inviterer nu sammen med de øvrige regioner til det første nationale præhospitale forskningssymposium. På symposiet, som foregår den 20. april i Aarhus, bliver der stillet skarpt på aktuel præhospital forskning.
Modelfoto fra øvelse i Præhospitalet 2022, fotograf Jesper Voldgaard.
Modelfoto fra øvelse i Præhospitalet 2022, fotograf Jesper Voldgaard.

På Dansk Præhospitalt Forskningssymposiet vil der være oplæg, som spænder fra emner som 'Mental Robusthed' over 'Præhospital hjerteforskning' til 'Anvendelse af nye præhospitale teknologier'.

Forskere fra alle regioner
Keynote speaker er overlæge, dr. med. professor Benedict Kjærgaard fra Aalborg Sygehus, som er landets førende specialist i at behandle nedkølede patienter med hjertestop, som f.eks.kan opstå ved drukneulykker.

Der vil desuden være paneldebat og flashtalks med forskere fra hele landet samt posterwalks, hvor en bred vifte af aktuelle projekter præsenteres.

Præhospitalet, Region Midtjylland er vært for det første 'Dansk Præhospitalt Forskningssymposium'. Alle regionernes præhospitale forskningsenheder og Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har været involveret i planlægningen af indholdet og værtsskabet vil fremover gå på tur i regionerne.

Videndeling nationalt
Forskningsleder Ulla Væggemose fra Præhospitalet glæder sig over, at regionerne nu løfter forskningssymposiet til nationalt niveau og sikrer endnu bedre videndeling til gavn for patienterne, og siger:

- Det er en stor fornøjelse for os at invitere til dette første fælles nationale forskningssymposium, hvor vi på tværs af regionerne præsenterer bredden af den helt aktuelle præhospitale forskning. Udviklingen i den akutte hjælp drives blandt andet frem af de mange gode forsknings- og udviklingsprojekter, som hele tiden skaber nye og bedre muligheder for at hjælpe kritisk syge eller alvorligt tilskadekomne patienter i det akutte sundhedsvæsen.

Dansk Præhospitalt Forskningssymposium 2023 afholdes med støtte fra TrygFonden.

Nøgleord

Kontakter

Forskningsleder Ulla Væggemose, mobil: 6083 8630, mail: ulla.vaeggemose@ph.rm.dk

Billeder

Modelfoto fra øvelse i Præhospitalet 2022, fotograf Jesper Voldgaard.
Modelfoto fra øvelse i Præhospitalet 2022, fotograf Jesper Voldgaard.
Download

Links

Information om Præhospitalet i Region Midtjylland

Præhospitalet i Region Midtjylland
Præhospitalet i Region MidtjyllandPræhospitalet har blandt andet ansvaret for at yde sundhedsfaglig indsats til borgere, der ringer 1-1-2. Derudover hjælper Præhospitalet mange af dem, der ikke selv har mulighed for at komme frem og tilbage til hospitalet til behandling, ligesom vi sørger for, at patienter flyttes mellem hospitalerne.

Der er 70 ambulancer, 10 akutlægebiler og 22 sygetransportbiler i Region Midtjylland

Præhospitalet har ca. 950 medarbejdere, hvoraf en stor del er ambulancemedarbejdere, og ca. 200 konsulentansatte speciallæger, der arbejder som akutlæger og i AMK-vagtcentralen.