Udenrigsministeriet

Nyt ambulant tilbud til unge udsat for kærestevold

Del

Med et nyt tilbud sikrer regeringen og satspuljepartierne hjælp til unge i alderen 16-24 år, der er udsat for kærestevold. Tilbuddet består af ambulant psykologrådgivning og netværksgrupper, kampagne- og oplysningsaktiviteter og af opkvalificering af eksisterende sociale rådgivningsindsatser rettet mod unge.

Unge kan have svært ved at sætte grænser, når de udsættes for vold. Og når de oplever vold, søger de alt for sjældent hjælp. Det kan blandt andet skyldes, at de ikke ved, at det, de oplever, er forkert, eller fordi de oplever volden som skamfuld.Derfor afsætter regeringen nu 6 mio. kroner over de næste fire år til projektet ”Voldsom Kærlighed – Hjælp til unge udsat for kærestevold og unge i usunde kæresterelationer”.

”Unge er den gruppe i samfundet, der oftest oplever vold i deres kæresteforhold. Hvis vi skal bryde voldskurven, skal vi have fokus på de unge, så de ikke tager volden med sig ind i voksenlivet. Unge, der oplever vold, eller som er i usunde kæresterelationer, kan ikke nødvendigvis se sig selv på et krisecenter. Derfor sætter vi nu ind med både oplysning, rådgivning og ambulant psykologhjælp og netværkstilbud målrettet de unge” siger minister for ligestilling Eva Kjer Hansen.

Statens Institut for Folkesundhed estimerer, at 10.500 unge kvinder og 5.500 unge mænd hvert år udsættes for fysisk partnervold[1]. De unge kvinder og mænd, der udsættes for vold i deres kæresteforhold, lider ofte af psykiske problemer, de bruger beroligende medicin og kan være selvskadende eller direkte forsøge selvmord[2]. Rådgivnings- og netværkstilbuddet er en del af handlingsplanen til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022, som regeringen og satspuljepartierne samlet afsatte 101 mio. kr. til med satspuljeaftalen for 2019.

Dialog Mod Vold, Sex & Samfund og headspace er udvalgt til drive et rådgivnings- og netværkstilbud i perioden 1. maj 2019 til 31. december 2021, som skal hjælpe unge udsat for kærestevold til at begrænse følgevirkningerne af volden og blive i stand til at leve et ungdomsliv uden vold.

”I dag har vi ikke et tilbud skræddersyet til disse unges behov. Vi ved fra tidligere, at det kan være svært at få de unge til at tage imod et tilbud, som det her, og derfor har vi lagt særlig vægt på, at tilbuddet skal udvikles af aktører, som allerede har god kontakt med unge og aktører, der har viden om vold og ambulante tilbud,” pointerer minister for ligestilling, Eva Kjer Hansen.

OM PROJEKTET: Voldsom Kærlighed – Hjælp til unge udsat for kærestevold og unge i usunde kæresterelationer:

Formålet med projektet er, at unge, der har været udsat for kærestevold eller, som er i usunde relationer, får viden og redskaber, der gør dem i stand til at leve et normalt ungdomsliv og bearbejde deres oplevelser. Projektet består af flere elementer. Rådgivere i headspace og Sex & Samfund opkvalificeres, så de kan yde voldsudsatte unge og unge i usunde relationer relevant rådgivning og henvise til projektets ambulante tilbud. De ambulante tilbud består af psykologrådgivning og netværksgruppeforløb. Psykologrådgivningen ydes i forløb op til otte sessioner i Dialog Mod Vold og vil give den unge konkrete redskaber til at bearbejde den unges oplevelser. Netværksgruppeforløb forestås af psykologer i Dialog Mod Vold, og der vil blive arbejdet med temaer som grænsesætning, følelsesregulering og tabu. Som en del af projektet gennemføres der en oplysningsindsats gennem bl.a. sociale medier, hvor unge oplyses om, hvad kærestevold er, vigtigheden af at sige fra, og at de kan søge hjælp i bl.a. psykolog- og netværksgruppeforløb. Der er afsat 6 mio. kr. til initiativet, som er udmøntet via en ansøgningspulje målrettet frivillige foreninger, NGO’er, selvejende institutioner o.lign.

FAKTA:

  • I befolkningen generelt har 1,6 pct. af kvinderne og 0,8 pct. af mændene været udsat for fysisk partnervold inden for en 1-års periode.
  • For de unge i aldersgruppen 16-24 år har 3,2 pct. af kvinderne og 1,6 pct. af mændene været udsat for fysisk partnervold inden for en 1-års periode. Det svarer til ca. 10.500 kvinder og ca. 5.500 mænd.
  • I befolkningen generelt har 3,9 pct. af kvinderne og 1,2 pct. af mændene været udsat for psykisk partnervold inden for en 1-års periode.
  • For de unge i aldersgruppen 16-19 år har 4,1 pct. af kvinderne og 1,3 pct. af mændene været udsat for psykisk partnervold inden for en 1-års periode.

For mere information, kontakt:

Presserådgiver Morten Kaus, mail: morkau@um.dk, tlf.: 2053 1704

 
[1] Statens Institut for Folkesundhed 2018
[2] Statens Institut for Folkesundhed, 2014; Center for Selvmordsforskning, 2015

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Årets sidste katastrofe udeblev – men der er masser af kriser at bruge pengene på31.12.2019 10:29:12 CETPressemeddelelse

Her på årets sidste dag kan vi på ét punkt ånde lettet op og glæde os over, at julefreden ikke blev forstyrret af en pludselig katastrofe. For 15 år siden rullede tsunamien ind over Sydøstasien og efterlod total kaos. Kaos blev ikke mindre af, at regnskabsåret var gjort op hos de fleste donorer - og dermed var de humanitære kasser tømte. Også i Udenrigsministeriet var alle pengene til humanitære katastrofer blevet uddelt. Derfor besluttede man efterfølgende at etablere en humanitær reserve, som man kan gribe til, hvis der skulle opstå en pludselig katastrofe på en af årets sidste dage. Reserven, der går under navnen Tsunami-bevillingen, er i år på 120 millioner kroner. ”Det er selvfølgelig glædeligt, at verden i år ikke er blevet ramt af en stor katastrofe. Det betyder, at vi kan bruge pengene til andre formål – og dem er der desværre nok af,” siger udviklingsminister Rasmus Prehn. I praksis betyder det, at der i dag – den 31. december – bliver udbetalt bidrag til bl.a. Zimbabwe, Yemen

Prehn til flygtningetopmøde: 80 millioner kr. til unge flygtninges uddannelse17.12.2019 20:08:55 CETPressemeddelelse

Ministeren for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, deltager i denne uge i flygtningetopmødet, Global Refugee Forum, i Genève. Ministerens fokus er på unge flygtninges fremtid, og Danmark bevilger 80 mio. kr. til flygtningebørns uddannelse og stipendier til universitetsstudier. ”Vi er nødt til at tænke langsigtet for den generation af unge mennesker, der vokser op som flygtninge. Hjælpe dem med træning eller uddannelse, så de kan få et job og skabe sig en hverdag i nærområderne.” – siger Rasmus Prehn Han tilføjer - “Derfor bevilger jeg 70 millioner kr. til uddannelse af flygtningebørn i Uganda og Etiopien samt 10 mio. kr. til et uddannelsesinitiativ, Tyskland har startet med stor succes. Initiativet er opkaldt efter Albert Einstein og giver stipendiater til flygtninges universitetsstudier. Hvem ved, om fremtidens Einstein sidder i en flygtningelejr?” Formålet med mødet er at skabe mere international solidaritet i håndteringen af store flygtningekriser. Flygtningekriser ender typisk med