Novo Nordisk Fonden

Nyt akademi skal styrke dansk datavidenskab

Del

Et nationalt akademi skal styrke forskeruddannelse og tværfagligt samarbejde inden for datavidenskab og hjælpe med at løfte Danmark op i den globale superliga på området. Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN bevilger i alt 184,3 mio. kr. til Danish Data Science Academy, der både skal støtte og arrangere aktiviteter for danske forskningsinstitutioner og virksomheder.

De seneste år har offentlige og private aktører investeret betydeligt i forskningsprojekter og initiativer for at styrke Danmarks internationale position indenfor datavidenskabelig forskning. Kombinationen af en høj digitalisering, elektroniske datakilder af god kvalitet og stærke teknologidrevne virksomheder giver Danmark gode forudsætninger for at få gavn af de nye teknologiske muligheder indenfor datavidenskab, der blandt dækker områder som internet of things, maskinlæring og kunstig intelligens. Der bliver dog uddannet for få datavidenskabelige eksperter til at dække det fremtidige behov, og videndelingen og samarbejdet i det danske miljø skal styrkes, hvis Danmark skal kunne konkurrere med de førende regioner i verden.

Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN bevilger derfor 184,3 mio. kr. til etablering af et nyt nationalt akademi for datavidenskab, der skal forene og styrke de mange nationale aktører og interessenter indenfor det akademiske miljø, hospitalerne og erhvervslivet. Akademiet får navnet Danish Data Science Academy og bliver forankret på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

"Der er et enormt behov for data science-eksperter i alle dele af det danske samfund. Akademiet vil give enestående muligheder for at støtte uddannelse og træning af de nye generationer af data science-eksperter og skabe et unikt dansk data science-miljø, der kan konkurrere internationalt og tiltrække talent. Vi er meget taknemmelige over, at Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN sammen tager ansvar for at styrke talentudviklingen i dansk data science, og på så stor en skala, ” udtaler professor Lars Kai Hansen, DTU Compute, som er formand for det nye akademi.

Fokus på forskning, undervisning og netværk
Danish Data Science Academy er resultat af en lang proces, der har involveret forskere fra hele landet, og er derfor stærkt forankret i det danske datavidenskabelige miljø. Akademiet vil fokusere på at styrke datavidenskaben som selvstændig disciplin samt på at stimulere til frugtbare samarbejder, hvor de nye digitale teknologier bliver bragt i spil til gavn for samfundet i bred forstand.

”Det internationale fokus på datavidenskab vil kun blive større i fremtiden. Derfor er det nødvendigt hurtigst muligt at skabe et samlingssted, hvor vi kan opbygge national ekspertise inden for datavidenskab. Danish Data Science Academy vil være et nøglebidrag til at skabe de rette rammer for, at Danmark kan indtage den stærke internationale position inden for datavidenskab, som vores gode forudsætninger lægger op til,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Både Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN har et strategisk fokus på datavidenskab, og de to fonde støtter forskellige anvendelsesområder af teknologierne. Den fælles finansiering skaber et bredt funderet initiativ, som kan favne hele feltet og lægger op til samarbejde med andre fonde og bidragsydere.

”Data science et vigtigt område, som VILLUM FONDEN længe har bidraget til. Danish Data Science Academy samler de mange gode danske kræfter og skaber mulighed for øget tværfagligt samarbejde over en meget bred palet af anvendelsesområder og ift. tiltrækning af internationalt talent til Danmark. Vi håber, at akademiet bliver et naturligt samlingspunkt for en række store danske initiativer som fx Digital Research Centre Denmark, det kommende pionercenter for AI og det nye initiativ Algoritmer, Data og Demokrati, som vi har søsat i samarbejde med VELUX FONDEN,” siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.

Danish Data Science Academy vil hovedsageligt støtte og udføre tre typer af aktiviteter:

  • Stipendier til ph.d.- og postdoc-projekter, herunder samarbejdsprojekter med blandt andet hospitaler og industri. Disse stipendier vil blive uddelt i årlige åbne ansøgningsrunder. Det vil også blive muligt for både danske og internationale studerende at søge om rejsestipendier.
  • Økonomisk støtte til kurser og aktiviteter, der udvikler nye eller forbedrede undervisnings- og træningsforløb inden for datavidenskab. Akademiet vil desuden skabe et forum for national koordinering og erfaringsudveksling mellem universiteterne og deres aftagere.
  • Støtte til og afvikling af møder, konferencer og symposier med det formål at skabe internationalisering, fællesskab, netværk og videndeling på tværs af faggrænser, institutioner og sektorer.

Om Danish Data Science Academy

Danish Data Science Academy er et nationalt akademi, som bliver forankret på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og bygges op i løbet af 2021.

Professor Lars Kai Hansen fra DTU Compute er udpeget som formand for akademiet, der vil få en national bestyrelse, en direktør, et sekretariat samt to komiteer til vurdering og prioritering af de indkomne ansøgninger til aktiviteter og stipendier, som akademiet løbende vil støtte.

Novo Nordisk Fonden bevilger 152,5 mio. kr. til etablering og drift af akademiet over de næste fem et halvt år, mens VILLUM FONDEN bevilger 31,8 mio. kr. til akademiet i samme periode.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Om VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2020 uddelte VILLUM FONDEN 752 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen. Læs mere på https://veluxfoundations.dk.

Nøgleord

Kontakter

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, Novo Nordisk Fonden, tlf. 2367 3226, sla@novo.dk

Ulrik Nicolai de Lichtenberg, Senior Scientific Manager, Novo Nordisk Fonden, tlf. 3527 6520, udl@novo.dk

Anna Høxbro Bak, kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN, tlf. 22640355, aba@veluxfoundations.dk

Lars Kai Hansen, professor, DTU Compute, tlf. 4525 3889, lkai@dtu.dk

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden støtter 15 projekter, der skal afhjælpe globale humanitære nødsituationer2.7.2021 13:35:23 CEST | Pressemeddelelse

Med ambitioner om at skabe verdens mest bæredygtige flygtningelejr i Uganda, støtte sårbare husstande i Myanmar og fremme mental sundhed i Jordan, spænder de nyligt annoncerede humanitære projekter støttet af Novo Nordisk Fonden bredt. Overordnet tjener de dog de samme hovedformål: at fremme bæredygtighed inden for humanitære initiativer og mindske ulighed mellem kønnene. I alt har fonden uddelt 27,2 mio. kr. til 15 projekter.

NERD-programmet giver geniale nørder mulighed for at udføre originale forskningsprojekter16.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Vandbaseret 3D-print, virusvækstmønstre og ny viden om hvordan livet på jorden opstod er blandt de emner, som årets modtagere af Novo Nordisk Fondens NERD-bevillinger vil udforske. I år har otte forskere fået bevilliget mellem 9 og 14 mio. kr. til deres forskningsideer, der har det til fælles, at de er kreative, originale, nyskabende og forankrede i naturvidenskaben.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum