Globenewswire

Nykredit Bank A/S

Del

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S - Nykredit Bank A/S

Til Nasdaq Copenhagen

10. marts 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

Nykredit Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. marts 2021 kl. 11.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.

-o0o-

Dagsorden:

1.         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2.         Forelæggelse af årsrapport for 2020 til godkendelse samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.

3.         Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4.         Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.

5.         Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.         Valg af revisor.

7.         Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik  samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen og David Hellemann til bestyrelsen.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.

København, den 10. marts 2021

Nykredit Bank A/S
Bestyrelsen

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 20 37 28 69.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK