Growing Trees Network

Nyhed: De første ’åbne’ Klimaskove med CO2 ejerskab indvies dette forår

Del

Når vi skal CO2 klima reducere er det vigtigt, at vi bruger alle løsninger til rådighed. Naturens løsning med træer der vækster er en effektiv CO2 støvsuger.

Klimaskoven i Christiansfeld blev indviet d. 7/5. Ansatte fra DHL håndplantede nogle af deres 3000 donerede træer.
Klimaskoven i Christiansfeld blev indviet d. 7/5. Ansatte fra DHL håndplantede nogle af deres 3000 donerede træer.

I dette forår kan danske virksomheder, fonde mfl. være med til at få plantet de første 2 ”åbne Klimaskove” der plantes på private lodsejeres jorde i henholdsvis Christiansfeld og Nyrup på Sjælland. Klimaskovene bliver til ved forskellige bidragyderes donation af deres ønskede antal træer til de nye Klimaskove. Klimaskoven i Nyrup indvies med træplantning og fejring lørdag d. 21/5 kl. 11 – 12.30.

Flere virksomheder vælger at få CO2 ejerskab når de planter deres egen Klimaskov. Dette er muligt, da mange private lodsejere gerne ligger jord til plantning af nye Klimaskove. Arealerne varierer fra 1,5 hektar og op til den størrelse skov virksomhederne synes matcher deres CO2 reducerende ønske eller via en løbende udbygning.

Nye Klimaskove giver virksomheder mulighed for CO2 ejerskab

Virksomheder får retten til CO2 optaget af deres donerede træer ved plantning af Klimaskov på private lodsejeres jorde. Målet med Klimaskoveneer at yde et attraktivt tilskud til private lodsejeres etablering af nye Klimaskove, samtidig med at gøre det muligt for virksomheder at eje den CO2 de donerede træer optager. Klimaskov er et alternativ til opkøb af CO2 kvoter, hvor virksomhederne – i aktiv handling – gør noget der beviseligt gør en forskel i vores fælles kamp mod klimaforandringerne. Samtidigt skabes nye levesteder til dyr, planter, vores vandmiljø forbedres og hvor det er muligt fremmes beskyttelse af lokale drikkevandsressourcer.

 

Hvad er en Klimaskov?
Klimaskov er en skov, hvor der er fokus på plantning af træarter der binder ekstra meget CO2. 1 hektar ny Klimaskov binder 1400-1500 Tons CO2 i løbet af 100 år. Hvert plantet træ til kr. 22,- binder i gennemsnit 350-375 kilo CO2 pr. træ i løbet af 100 år. Pr. hektar plantes 4000 træer.

Hvordan sikres klimaeffekten:
Der indgås en kontrakt med den enkelte lodsejer, hvor denne frasiger sig retten til at disponere over den CO2 som træerne er med til at binde. Kontrakten sikrer desuden, at:

  • Klimaskoven får fredsskovstatus og skal drives bæredygtigt i henhold til skovlovens principper.
  • Lodsejeren er forpligtet til at hegne for maksimal beskyttelse.
  • Der radrenses de første 2 år af skovens levetid for optimale vækstbetingelser.
  • Lodsejeren skal tegne forsikring mod brand.
  • Ejerskabet af CO2’en er uopsigelig i hele virksomhedens levetid.

Virksomhederne kan vælge:

  • At donere træer til en del af en Klimaskov
  • At donere træer til en hel Klimaskov

Klimaskovene projekteres og etableres i samarbejde med Naturplant der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skov ønsker.

Firmaer kobler typisk trædonation på deres ydelser ved at donere fx: x kr. / x træer pr. kunde, solgte produkt, medarbejder, udstedt faktura, kvartal, udledte tons CO2, for grundvandet eller andet - alt afhængig af, hvad der passer bedst i firmaets sammenhæng.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Klimaskoven i Christiansfeld blev indviet d. 7/5. Ansatte fra DHL håndplantede nogle af deres 3000 donerede træer.
Klimaskoven i Christiansfeld blev indviet d. 7/5. Ansatte fra DHL håndplantede nogle af deres 3000 donerede træer.
Download

Links

Information om Growing Trees Network

Growing Trees Network
Growing Trees Network
Norddigesvej 2, 1.th.
8240 Risskov

https://www.growingtrees.dk/

Om Growing Trees Network

Growing Trees Network har siden 2012 via koncept Folkeskoven.dk arbejdet for, at danskerne kan plante mere skov for klimaet, bevarelse af rent drikkevand og nye levesteder for dyr og planter på offentlige og private jorde i DK. Pt. er plantet 100 Folkeskove i Danmark, og Growing Trees Network arbejder også for rejsning af skove i udlandet, hvor træplantningen ydermere bistår lokalbefolkningens livsbetingelser.

De nye klimaskove hjælper til at optage store mængder CO2 samtidigt skabes nye levesteder til dyr, planter, vores vandmiljø forbedres og hvor det er muligt fremmes beskyttelse af lokale drikkevandsressourcer.

 

 

 

 

Følg pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Nu kan vi - publikum og fans - gøre en forskel, når vi går til koncerter og andre arrangementer9.5.2022 10:09:55 CEST | Pressemeddelelse

Det er ikke kun arrangørerne og musikerne, der skal gøre noget for miljøet og klimaet – vi, som gæster, får nu muligheden for at gøre noget vigtigt for vores kommende generationer via People United for Nature. People United for Nature er et helt nyt unikt fællesskab på tværs af aldre, kulturer, organisationer, miljø og grænser, der kan flytte os tættere på at nå FN's verdensmål - ikke mere snak og tvivl om hvordan, nu gør vi noget og handler.

Når blomster givet som gave også hjælper til plantning af nye Folkeskove28.4.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Kom og plant træer og buske den 29. april kl. 14-15.30 i Hørup Folkeskov. Tilplantning af Hørup Folkeskov sker lige nu syd for Slangerup Her i foråret plantes 130.000 træer og buske doneret af Interflora og deres kunder. Tilplantningen sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og skovrejsnings NGOén Growing Trees Network, hvor det er Interflora og deres blomster købende kunder, som har donerer træer og buske til Hørup Folkeskov. Jorden, der plantes på, er finansieret af Hovedstadens forsyningsselskab (HOFOR) som hjælp til sikring af fremtidigt rent drikkevand i København, og der må fremover ikke bruges pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.

Tag familie, venner m.fl. med når vi sammen på Moder Jords Dag indvier Danmarks største Folkeskov i Horsens fredag d. 22. april kl. 16 – 17.3021.4.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Den internationale Moder Jords Dag fejres d. 22. april for at minde os om, at jorden og dens økosystemer giver os liv og næring. I anledningen indvies i år Rugballegaard Folkeskov i Horsens. Med sine nyplantede 185.000 træer og en beliggenhed direkte op ad Åbjergskoven, Bygholm Sø og Bygholm Park, fordobles Rugballegård Skovs samlede størrelse af det store og meget varierede, bynære naturområde ved Bygholm Ådal.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum