Center for Offentlig Innovation

Nye tal: Politikerne spiller en nøglerolle i fornyelsen af den offentlige sektor

Del

Politikerne både vil – og kan – drive den udvikling, der skal føre til nye løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer. Det viser nye tal fra COI.

I 2018 holdt COI 'åbne værksteder' i København og Aarhus med fokus på politikernes rolle i offentlig innovation. Her deltog blandt andre Lars Carstensen, medlem af Furesø Byråd og formand for Udvalg for digitalisering og innovation.
I 2018 holdt COI 'åbne værksteder' i København og Aarhus med fokus på politikernes rolle i offentlig innovation. Her deltog blandt andre Lars Carstensen, medlem af Furesø Byråd og formand for Udvalg for digitalisering og innovation.

Tre ud af fire kommunal- og regionspolitikere har været involveret i en konkret innovation i 2018-2019.

Oftest involverer politikerne sig ved at igangsætte innovationsarbejdet. Andre gange bakker de aktivt op om det arbejde, andre skal levere for at skabe nye løsninger.

Syv ud af ti adspurgte politikere er desuden enige i, at deres kommunalbestyrelse eller regionsråd ofte efterspørger nye løsninger på konkrete udfordringer.

Kræver modige politikere

Dermed spiller politikerne en nøglerolle i fornyelsen af den offentlige sektor. Det viser tal fra COI's nye publikation 'ARENA – Når politisk ledelse skaber offentlig innovation', der udkommer i dag.

Det er glædeligt, at politikerne spiller en så stor rolle, fordi deres lederskab – og ejerskab – af innovationsprocessen har en meget stor betydning, forklarer Lotte Rømer Grove, innovationskonsulent i COI:

"Vi står over for meget store udfordringer – for eksempel klimakrisen og den demografiske udvikling – så der er brug for radikalt nye løsninger. Det kræver politikere, der er modige, fordi svarene netop ikke kendes på forhånd. Det kan være sin sag at stå ved en innovativ satsning i dialogen med borgerne og over for en presse, der ofte kræver klare svar og færdige løsninger. Derfor er det glædeligt, at kommunal- og regionspolitikere bredt set udviser politisk lederskab i arbejdet med offentlig innovation," siger Lotte Rømer Grove, der er projektleder på COI's indsats for at styrke politikernes rolle i offentlig innovation.

Gode rammer for udvikling

COI's nye publikation bygger på indsigter fra kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse sendt til alle 2.500 valgte kommunal- og regionspolitikere om deres egen rolle i offentlig innovation.

Blandt indsigterne er også, kommunal- og regionspolitikerne ofte er med hele vejen igennem innovationsprocessen – ikke kun i indledningen.

Samtidig viser undersøgelsen, at samspillet mellem politikere og embedsværket fungerer godt: 85 procent af politikerne er helt eller delvist enige i, at embedsværket skaber rum for politiske beslutninger.

"Det er en vigtig indsigt, fordi den viser, at det ikke står så grelt til i samarbejdet mellem embedsværket og politikerne, som debatten nogle gange kan antyde. Med politikernes værdibaserede ambitioner for samfundet og embedsværkets vidensbaserede faglighed skabes gode rammer for, at offentlig innovation – udviklingen af nye løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer – kan igangsættes og realiseres," siger innovationskonsulent Lotte Rømer Grove.

ARENA – Når politisk ledelse skaber offentlig innovation

  • En ny publikation fra COI sætter fokus på, hvordan politikerne ser deres egen rolle i offentlig innovation.
  • Publikationen bygger på indsigter fra kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse sendt til alle 2.500 valgte kommunal- og regionspolitikere.
  • Undersøgelsen viser blandt andet, at tre ud af fire politikere har været involveret i en konkret innovation i perioden 2018-2019.
  • Oftest ved at være med til at igangsætte innovationsarbejde for at finde nye løsninger på udvalgte udfordringer (71 procent) eller bakke op om, at andre kan arbejde med at skabe nye løsninger (55 procent).
  • Undersøgelsen viser også, at kommunal- og regionspolitikerne er med hele vejen igennem innovationsprocessen og ikke alene bidrager med indledningsvist at sætte politiske mål og strategisk retning for innovationsarbejdet.
  • Publikationen ’ARENA – Når politisk ledelse skaber offentlig innovation’ præsenteres tirsdag den 25. august 2020 til et debatarrangement på Johan Borups Højskole i København.

OM OFFENTLIG INNOVATION

  • Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men kan være brugt af andre.
  • Værdien af offentlig innovation kan have flere former: indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, styrket demokrati eller øget medarbejdertilfredshed.
  • Innovation kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, organisationsformer og processer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

I 2018 holdt COI 'åbne værksteder' i København og Aarhus med fokus på politikernes rolle i offentlig innovation. Her deltog blandt andre Lars Carstensen, medlem af Furesø Byråd og formand for Udvalg for digitalisering og innovation.
I 2018 holdt COI 'åbne værksteder' i København og Aarhus med fokus på politikernes rolle i offentlig innovation. Her deltog blandt andre Lars Carstensen, medlem af Furesø Byråd og formand for Udvalg for digitalisering og innovation.
Download
3 ud af 4 politikere har været involveret i en offentlig innovation i 2018-2019.
3 ud af 4 politikere har været involveret i en offentlig innovation i 2018-2019.
Download
Politikerne spiller en rolle i opfølgning og evaluering.
Politikerne spiller en rolle i opfølgning og evaluering.
Download
Godt samspil mellem kommunalbestyrelse/regionsråd og embedsværk.
Godt samspil mellem kommunalbestyrelse/regionsråd og embedsværk.
Download
Flertallet af politikerne er enige i, at kommunalbestyrelsen/regionsrådet ofte efterspørger nye løsninger.
Flertallet af politikerne er enige i, at kommunalbestyrelsen/regionsrådet ofte efterspørger nye løsninger.
Download
Fagområder, hvor det er særligt vigtigt at finde nye løsninger gennem innovation.
Fagområder, hvor det er særligt vigtigt at finde nye løsninger gennem innovation.
Download
Forsiden af COI's publikation 'ARENA – Når politisk ledelse skaber offentlig innovation'.
Forsiden af COI's publikation 'ARENA – Når politisk ledelse skaber offentlig innovation'.
Download

Vedhæftede filer

Links

Information om Center for Offentlig Innovation

Center for Offentlig Innovation
Center for Offentlig Innovation
Vestergade 18B, 2. sal
1456 København K

61 81 31 10http://coi.dk/

Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation.

COI blev etableret af parterne på det offentlige arbejds­marked i 2014 og er tværoffentligt finansieret via økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Læs mere på www.coi.dk

Følg pressemeddelelser fra Center for Offentlig Innovation

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Center for Offentlig Innovation

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum