Koda

Nye tal fra Koda: Kvindelige musikskabere er fraværende i toppen af dansk musik

Del

Kodas første kønsstatistik viser en kønsubalance i indtjeningen hos de danske musikskabere, og den bliver markant større jo højere deres indtjening er. Det er en skævhed, der skal ændres ved, lyder det fra Koda.

I de senere år har der været et stigende fokus på kønsubalancen i musikbranchen. For at kaste lys over udfordringerne i den del af musikbranchen, som Koda repræsenterer, udgiver Koda nu sin første detaljerede statistik om kønsbalancen blandt komponister og sangskrivere.

Kodas kønsstatistik viser en ubalance både målt på kønsfordelingen generelt og på indtjeningsniveau. Andelen af kvindelige rettighedshavere udgør kun 19 procent af Kodas medlemmer, og deres andel af udbetalinger fra Koda er endnu mindre. De kvindelige medlemmers musik blev kun spillet i et omfang, der gjorde, at ti procent af udbetalingerne gik til dem.

Ubalancen er mest markant, når vi ser på de medlemmer, som får spillet deres musik i et så stort omfang, at de kan tælles med blandt de bedst indtjenende i Koda. Ud af de 118 medlemmer, som modtog mere end 400.000 kroner i 2019, var blot ni kvinder. Det svarer til, at kvinderne modtog seks procent af det samlede udbetalingsbeløb i den højeste indtægtsgruppe.

Behov for mere viden og en fælles indsats
Ifølge Kodas bestyrelsesformand, Niels Rønsholdt, er kønsubalancen skyld i, at et stort potentiale går tabt:

”Disse tal afspejler på ingen måde det omgivende samfund, og vi går glip af et umådelig stort potentiale og en masse talent, som kunne gavne udviklingen og konkurrencen i hele den danske musikbranche.”

Niels Rønsholdt mener, at tiden er inde til et samlet og gennemgribende opgør med kønsubalancen i dansk musik, men peger også på behovet for mere viden:

”Kodas data siger ikke noget om årsagerne til, at tingene ser ud, som de gør, men forhåbentlig kan de bidrage til behovet for at få det afdækket. For hvis vi som branche skal løse problemet, skal vi kende problemets rod. Hvad er barriererne for en mere jævn kønsrepræsentation i den skabende del af musiklivet? Hvad er det, der gør, at så få kvinder når toppen af indtægtsskalaen? Hvad er kulturelt, hvad er strukturelt, og hvor i kæden bor de egentlige forhindringer? Der er ingen tvivl om, at der skal sættes ind fra mange sider for at at komme denne helt utidssvarende skævhed til livs. Vi kan alle sammen gøre noget, og vi skal alle sammen påtage os et ansvar.”

Ubalancen er både bekymrende og forventet
I statistikken kan man læse, hvordan kvinder og mænds andel af udbetalingsbeløbet fordeler sig på de fem områder, hvor der blev udbetalt flest penge til Kodas medlemmer i 2019. Igen kan man se en generel ubalance, som dog er mest udtalt på tv-området, hvor kvinderne kun modtog fire procent af det samlede udbetalingsbeløb.

Ubalancen bliver også her endnu mere tydelig, hvis man ser på de bedst indtjenende medlemmer på de fem områder. Ud af de ti bedst indtjenende medlemmer på de fem områder, finder man kun tre kvinder ud af 50 navne på listen. Herudover viser kønsstatistikken, at siden kvindernes andel af det samlede udbetalingsløb toppede i 2012, er det faldet med 20 procent til 9,9 procent i 2019.

For næstforkvinde i Kodas bestyrelse, Anna Lidell, som i en årrække har været engageret i kønsproblematikken i dansk musik, understreger de nye tal alvoren i et velkendt problem:

”Tallene i Kodas kønsstatistik er på én og samme tid bekymrende og forventet. Vi har længe vidst, at det stod grelt til med kønsbalancen, og derfor er det også et af fire strategiske fokusområder i Kodas nye kulturstrategi. Vi har allerede gennem Koda Kultur investeret i projekter, der arbejder for at fremme den kvindelige repræsentation i musikken. Den indsats fortsætter vi, da en ændring kræver et langt sejt træk.”

Læs hele Kodas kønsstatistik på koda.dk/koen

Kontakter

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Koda

Koda
Lautrupsgade 9
2100 København Ø

+4533306300http://www.koda.dk

Som musikskabernes rettighedsorganisation sørger Koda for, at komponister, sangskrivere og musikforlag bliver betalt, når deres musik bruges offentligt – for eksempel i radio, butikker, på tv, streamingtjenesterne og til koncerter.

Koda er en non-profit medlemsorganisation med knap 46.000 medlemmer. Ud af disse modtog lidt over 25.000 en udbetaling fra Koda i 2019.

Adgangskravet til et medlemskab af Koda er det samme uanset køn eller kønsidentitet. Medlemskabet kræver udelukkende, at man har skabt eller været med til at skabe et musikværk eller tekst til et.

De fordelingsnøgler, som Koda udbetaler efter, er ens for alle uanset køn eller kønsidentitet. Hvis for eksempel en kvinde får spillet et nummer i tre minutter på DR’s P3, får hun udbetalt det samme som en mand, der får spillet et nummer i tre minutter på DR’s P3. Og sådan gælder det for alle Kodas udbetalingsområder.

Følg pressemeddelelser fra Koda

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Koda

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum