Danmarks Statistik

Nye plugin-hybridbiler slår alle rekorder – men de fylder ikke meget

Del

Bestanden af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler er steget kraftigt i 2020, men disse biler fylder fortsat en lille del af den samlede bilpark. Stigningen skyldes bl.a., at antallet af nye hybridbiler er fordoblet siden januar.

 

Bestanden af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler nåede ultimo august op på 41.900 køretøjer, hvoraf elbilerne stod for 21.500. Det svarer til, at elbilerne udgør 0,8 pct. af den samlede bestand af personbiler, mens hybrid- og brintbilerne udgør 0,75 pct. Til sammenligning opererede klimarådets rapport i foråret 2020, om hvordan Danmark kan opnå en reduktion på 70 pct. i den samlede udledning af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990, med et måltal på 1 mio. elbiler, mens Elbilkommissionen i deres rapport i september 2020 opererede med fire scenarier på 500.000, 600.000, 750.000 og 1 mio. elbiler. 

 

Bestand af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler, 2017-2019:05. Andele og faktiske tal

For at se dette indhold fra www.dst.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil10 og egne beregninger.

Salget af plugin-hybridbilerne er steget kraftigt

Salget af plugin-hybridbiler er nærmest eksploderet de seneste måneder med omkring 2.500 biler i juli og august, hvilket svarer til 13-14 pct. af alle nyregistrerede personbiler. Udviklingen for elbilerne er ikke så helt så markant, men har med store udsving ligget omkring 600 biler pr. måned de seneste 12 måneder. Elbilernes andel af alle nyregistrerede personbiler har med tilsvarende udsving ligget på ca. 4 pct. Hvis elbilandelen forbliver på ca. 4 pct., vil der frem til 2030 blive registreret ca. 86.000 elbiler, hvis der lige som nu i alt registreres 195.000 nye biler om året. Hvis scenariet er 500.000 eller flere elbiler i 2030, skal elbilandelen af nyregistreringerne højere op. Hvor højt afhænger af, hvornår elbilandelen stiger. Jo senere andelen stiger, jo højere skal den op for at nå de 500.000 eller flere elbiler. 

Nyregistreringer af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler, 2017-2019:05. Andele og faktiske tal

For at se dette indhold fra www.dst.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.Kilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og egne beregninger.

Nøgleord

Kontakter

Kontakt: Søren Dalbro, specialkonsulent, sda@dst.dk

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Danmarks Statistik vil fortsat offentliggøre nye tal kl. 8.006.1.2023 10:01:14 CET | Pressemeddelelse

I december 2022 gennemførte Danmarks Statistik en undersøgelse af, hvilket offentliggørelsestidspunkt for nye tal fra Danmarks Statistik brugerne foretrækker. Undersøgelsen viser, at blandt de brugere i undersøgelsen, der benytter tabeller i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik, og som har en holdning til udgivelsestidspunktet, foretrækker flest (36,5 pct.), at tallene fortsat udkommer kl. 8.00. Brugerne, der peger på kl. 8.00 som det foretrukne udgivelsestidspunkt, fordeler sig jævnt på ansatte i interesseorganisationer, mediebranchen, statslige styrelser, finansielle og andre typer virksomheder m.fl. Da det således er et bredt udsnit af brugere, der fortsat ønsker kl. 8.00 som udgivelsestidspunkt, har Danmarks Statistik besluttet at fastholde det nuværende udgivelsestidspunkt. Et mindre antal brugere i undersøgelsen pegede på henholdsvis kl. 9.00 (13,5 pct.) og kl. 10.00 (3,9 pct.) som deres foretrukne udgivelsestidspunkt. Hovedparten af de resterende respondenter i undersøg

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum