VIA University College

Nye kurser hjælper kommunerne til at forebygge ekstremisme

Del

Sagsbehandlere i kommuner bliver fra 2020 klædt på med ny viden til at forebygge radikalisering og ekstremisme. Det sker på kurser og med undervisningsmateriale, som VIA University College netop nu udvikler for Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Trine Glassow har i en årrække arbejdet med forebyggende indsatser på både børne-, unge- og voksenområdet, ligesom hun har undervist på diplomuddannelsen i kriminologi hos VIA.
Trine Glassow har i en årrække arbejdet med forebyggende indsatser på både børne-, unge- og voksenområdet, ligesom hun har undervist på diplomuddannelsen i kriminologi hos VIA.

Sagsbehandlerne på det sociale område i kommunerne skal være endnu bedre rustede til at arbejde med at forebygge radikalisering og ekstremisme hos både børn, unge og voksne. Derfor har Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Udlændinge- og Integrationsministeriet taget initiativ til at få udviklet kurser og undervisningsmateriale, der er direkte målrettet myndighedssagsbehandlere.

Myndighedssagsbehandlere er primært socialrådgivere, der sidder ’inde på kommunen’ og har ansvar for at sætte handlinger i gang, når der er behov for det. Eksempelvist kan myndighedssagsbehandlere søsætte indsatser for at forebygge ekstremisme, når pædagoger, skolelærere eller SSP-konsulenter gør opmærksom på personer, hvor de har registreret en bekymrende adfærd, der kunne tyde på interesse for radikaliserede miljøer, ekstreme holdninger eller afstandtagen til samfundet.

Det er professionshøjskolen VIA University College, som efter en udbudsrunde er valgt til at udvikle de kommende kurser og det nye undervisningsmateriale. Kurserne vil VIA udbyde i Aarhus fra februar 2020 for myndighedssagsbehandlere fra hele Danmark – både fra store og små kommuner.

Tredages kurser med hjemmeopgaver

Opkvalificeringen vil løbe over tre dage med forskellige temaer og med hjemmeopgaver for deltagerne mellem kursusdagene. Især sigter kurserne på at give myndighedssagsbehandlerne konkret viden om handlemuligheder, de kan benytte for at styrke forebyggelsen af radikalisering og ekstremisme.

Kurserne har fokus på både mennesker, der viser tegn på ekstrem højre- og venstreorientering samt på ekstrem islamisme.

”Handlemulighederne for myndighedssagsbehandlerne kan for eksempel være at gå til kommunens infohus for at få undersøgt indberettede bekymringer nærmere eller at knytte en mentor eller kontaktperson til den person, der har vist tegn på begyndende radikalisering. I andre tilfælde kan handlinger være rådgivning, eller det kan være hjælp til at komme i uddannelse eller job,” forklarer lektor og konsulent Trine Glassow fra efter- og videreuddannelsesområdet hos VIA University College.

Trine Glassow understreger, at det generelt er vigtigt, at sagsbehandlere reagerer på bekymrende adfærd med henblik på at forebygge forskellige former for sociale problemer og samfundsmæssig eksklusion.

Forskningsviden og tæt på praksis

Den kommende opkvalificering vil bygge på de nyeste forskningsresultater og viden fra praksis og bygge bro til myndighedssagsbehandlernes daglige arbejde.

Konkret bliver myndighedssagsbehandlerne på de kommende kurser præsenteret for forskellige forklaringsmodeller for, hvorfor individer bliver tiltrukket af ekstreme miljøer – herunder samfundsmæssige, sociologiske og psykologiske faktorer.

Deltagerne bliver tillige undervist i risiko- og beskyttelsesfaktorer, og hvad der er specifikt for personer, der tiltrækkes af ekstremistiske ideologier. Ligeledes får kursisterne grundigt kendskab til mulighederne for at samarbejde med forskellige fagpersoner om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme og til regler og handlemuligheder inden for relevant lovgivning, der kan bidrage til forebyggelse.

Fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er målet med de kommende kurser at få professionaliseret socialfaglige medarbejdere i arbejdet med borgere, hvor der er en bekymring for, at de er i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv eller færdes i ekstremistiske miljøer.

Digital platform på vej

Foruden kurser og undervisningsmateriale har VIA University College også haft til opgave at udvikle en digital platform med navnet forebygekstreminsme.nu. Den skal huse de relevante informationer og materialer og være en del af kurserne.

Endelig har VIA udarbejdet en undervisermanuel, så også undervisere på andre professionshøjskoler kan afvikle kurser for myndighedssagsbehandlere med fokus på forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

”Når den digitale platform går i luften kort efter nytår med informations- og undervisningsmateriale og en meget udførlig undervisermanual, kan andre professionshøjskoler så at sige bare snuppe materialerne og frit udbyde kurser i deres geografiske område. Målet er at brede kurser ud flere steder i landet og være fælles om opgaven med at hjælpe kommunerne til at forebygge radikalisering,” forklarer Trine Glassow.

Hun fremhæver, at forebyggelse af radikalisering er komplekse sager at håndtere i kommunerne.

”Kompleksiteten gør det særligt vigtigt for myndighedssagsbehandlerne at få færdigheder til at anvende eksisterende lovgivning og sociale foranstaltninger til at arbejde helhedsorienteret og tværsektorielt systematisk og til at agere handlekraftigt og effektivt på basis af solid viden. Dén viden sikrer de kommende kurser,” lyder det fra Trine Glassow.

Yderligere oplysninger fås hos:

Trine Glassow, projektleder, lektor og konsulent ved VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 33 82. E-mail: trgg@via.dk

Læs mere information om og om tilmelding til de kommende kurser til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering:

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/kurser/kursus-i-forebyggelse-af-ekstremisme-for-socialfaglige-myndighedssagsbehandlere

Billeder

Trine Glassow har i en årrække arbejdet med forebyggende indsatser på både børne-, unge- og voksenområdet, ligesom hun har undervist på diplomuddannelsen i kriminologi hos VIA.
Trine Glassow har i en årrække arbejdet med forebyggende indsatser på både børne-, unge- og voksenområdet, ligesom hun har undervist på diplomuddannelsen i kriminologi hos VIA.
Download

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. Desuden tilbyder VIA en lang række efter- og videreuddannelser.

Fonden for Entreprenørskab har i 2019 tildelt VIA prisen som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution fordi innovation og entreprenørskab er en fast del af alle VIAs uddannelser.

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum