Lolland Kommune

Nye affaldsregulativer er nu på vej

Del

Kommunerne skal vedtage nye affaldsregulativer som en del af opgaven med at implementere den nye lovgivning på affaldsområdet med sortering i 10 fraktioner. I maj måned valgte Klima- Teknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune at udsætte behandlingen af de nye affaldsregulativer, fordi der var tvivl om tallene bag de forskellige beregninger. Men nu er udvalget blevet betrygget i, hvordan de forskellige skøn er foretaget, og hvad konsekvenserne vil være for borgerne.

”Udfordringerne har været, at der i fremtiden vil være mange ejendomme, hvor tilkørselsvejen bliver et problem. Det skyldes, at de nye skraldebiler vil være større, fordi de kører med to fraktioner ad gangen. Det er især i sommerhusområder og i situationer, hvor der ikke er vendemulighed for bilerne,” siger formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget Tine Vinther Clausen.

”Udvalget har været meget optaget af, hvilke konsekvenser det vil have for borgerne, om der kommer en ekstraregning, og hvor stor den i så fald vil blive. Men på dagens møde stod det klart, at der ikke kommer nogen ekstraregning for de ejendomme, der har problematiske tilkørselsveje. Det skyldes, at REFA har indgået aftale med renovatøren om, at affaldet uden merbetaling afhentes fra alle ejendomme indtil oktober 2024 for rest- og madaffald og oktober 2025 for glas-, metal- og papiraffald. Det er en rigtig god nyhed for vores borgere,” siger næstformand i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget Muj Berisha.

REFA skal i de kommende år selv indsamle plast, mad- og drikkekartoner, og det betyder, at REFA opnår en mere præcis viden om, hvilke ejendomme der har problematiske tilkørselsforhold. Så når REFA om nogle år skal udbyde affaldsindsamlingen, er datagrundlaget bedre end i dag, og det vil være nemmere at vurdere, hvad det koster at indsamle affaldet på de ejendomme, der har de problematiske tilkørselsforhold.

REFA har endvidere foreslået, at plast og mad- og drikkekartoner kan opbevares i en beholder i stedet for en plastsæk. Hvis borgeren tilkøber en beholder, vil den blive tømt hver 4. uge, og har man yderligere behov, er der mulighed for at supplere med plastsække. Der er ingen begrænsning på, hvor mange sække der kan sættes frem på løsningsdagen. Sækkene kan desuden også afleveres på genbrugspladserne.

For husstande, som ønsker at leje en beholder, vil der være ekstra udgifter til leje af en beholder samt øget udgift til indsamling af en beholder. Det vurderes, at det vil medføre en årlig stigning af renovationsgebyret på 300 kr. For husstande, som ikke ønsker at leje/ tilvælge en beholder, men kun ønsker at benytte plastsække, vil der ikke være nogen prisstigning.

”Klima-, Teknik- og Miljøudvalget indstiller over for Byrådet, at borgerne skal have den valgmulighed, som REFA har skitseret. Der er mange nye vaner, der skal implementeres, når vi alle skal sortere vores affald i 10 fraktioner, og hvis borgerne kan få valgfrihed til at finde den løsning, der passer dem bedst, så synes vi, de skal have det,” siger Tine Vinther Clausen.

”Samtidig har vi fastholdt de nuværende bestemmelser om, at affaldsbilen tømmer beholderen med op til 25 meters afstand fra vej, og vi har truffet en principbeslutning om en solidarisk betaling for borgere med problematiske adgangs- eller tilkørselsveje efter oktober 2024, når affaldsindsamlingen skal i udbud”.

Det er Byrådet, der i sidste ende skal godkende de nye affaldsregulativer, men først skal de i høring i 8 uger. Det kommer de, når Byrådet den 30. august har godkendt materialet fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Det kan dermed forventes, at de nye regulativer er godkendt i slutningen af året, og de skal træde i kraft 1. januar 2023. REFA er i gang med at indkøbe de nye beholdere, og de forventes leveret den 15. januar 2023. Hvis alt går vel, vil operatøren Remondis påbegynde den nye indsamling i begyndelsen af februar.

Udrulningen af den nye indsamlingsmetode vil ske gradvist, så ikke alle overgår til den nye metode i februar. Når vi når sommerferien 2023, skulle alle husstande på Lolland og Falster være omfattet af den nye ordning.

Nøgleord

Kontakter

Tine Vinther Clausen
Formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Lolland Kommune
Tlf.: 20 36 49 20

Muj Berisha
Næstformand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Lolland Kommune
Tlf. 24 87 61 20

Martin Bruun
Teamleder, Natur og Miljø, Lolland Kommune
Tlf. 54 67 64 54

Mette Suhr Stoffregen
Direktør, REFA
Tlf. 21 52 14 15

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune hejser flaget for udsendte og veteraner26.8.2022 08:23:30 CEST | Pressemeddelelse

Mandag den 5. september markerer Lolland Kommune traditionen tro den nationale flagdag for nuværende og tidligere udsendte. Først med en offentlig højtidelighed ved Veteranstenen i Jernbaneanlægget i Nakskov kl. 17.30-18.30 og derefter en udendørs andagt ved Amfiteatret i Nakskov kl. 19.00-19.45. Om aftenen er veteranerne og deres pårørende inviteret til en reception på Nakskov Uddannelsescenter.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum