Sund & Bælt

Ny vindafskærmning klar på Storebæltsbroen

Del
Den nye  vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Den nye vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen

Lodrette lameller omkring ankerblokke og pyloner vil fremover give trafikanterne en mere sikker og komfortabel oplevelse, når de kører over Storebæltsbroen i perioder med kraftig sidevind.

Arbejdet med at opsætte den nye vindafskærmning er nemlig afsluttet, og Sund & Bælt forventer, at den vil reducere antallet af uheld ved vind på tværs af broen til gavn for trafiksikkerheden.

- Vindafskærmningen minimerer risikoen for, at vindfølsomme køretøjer vælter eller forårsager uheld ved kraftig sidevind. Samtidig giver den en bedre kørekomfort for alle køretøjer, da man ikke vil opleve de samme kraftige vindstød, når man passerer pyloner og ankerblokke, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef i Sund & Bælt.

Vindafskærmningen er en del af en omfattende opgradering af trafiksikkerheden på strækningen over Storebælt og skal forebygge uheld, mens de mobile autoværn, som blev taget i brug for nyligt, skal gøre det nemmere at opretholde trafik på broen, hvis et uheld skaber kø.

Afskærmningernes udformning og størrelse er fastlagt ud fra analyser i forbindelse med, at Sund & Bælt de seneste par år har kigget på vindrelaterede trafikrestriktioner. Samtidig er afskærmningens udformning tænkt sammen med broens design, så den æstetisk passer til Storebæltsbroens arkitektoniske udtryk.

- Vi er meget tilfredse med resultatet af det store arbejde, der lagt i at finde den endelige udformning af vindskærmene. Samtidig ser udformningen med det bløde forløb flot ud på broen, lyder det fra Kim Agersø Nielsen.

Der vil fortsat være restriktioner for vindfølsomme køretøjer ved kraftig vind, men risikoen for uheld forårsaget af vinden, vil være reduceret.

Læs mere om vindrestriktioner og se, hvordan den nye afskærmning reducerer vindens påvirkning på Storebælts hjemmeside.


Fakta om projektet
- DAV Nordic A/S har været entreprenør på opsætningen af vindafskærmningen.

- De nye afskærmninger er designet af Dissing + Weitling, som oprindeligt stod bag Storebæltsbroens design, og består af lodrette lameller med luft imellem. De strækker sig ca. over 20 meter på hver side af pylonerne i en højde op til 3,5 meter over kørebanen. Ved udformningen af vindafskærmningen er der taget stor hensyn til broens æstetik.

- FORCE Technology har i alt afprøvet tre typer lameller i henholdsvis plast og aluminium. Resultatet af vindtunnelforsøgene viser, at alle tre typer er stabile ved vindpåvirkninger. Den valgte løsning er fundet ud fra det mindste behov for vedligehold og den længste holdbarhed.

- COWI A/S har været rådgiver på opgaven og har bl.a. bistået ved tolkning af de gennemførte vindtunnelforsøg ved projekteringen af vindafskærmningen samt ved det gennemførte entreprenørudbud.

Kontakter

Billeder

Den nye  vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Den nye vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Download
Den nye  vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Den nye vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Download
Den nye  vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Den nye vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Download
Den nye  vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Den nye vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Download
Den nye  vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Den nye vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Download
Den nye  vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Den nye vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Download
Den nye  vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Den nye vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen
Download

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i næste uge23.3.2023 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

I næste uge tages mandag og tirsdag nat i brug for at arbejde på flere vedligeholdsarbejder på Storebæltsbroen. Her vil trafikken køre dobbeltrettet for at skabe et trafikfrit område, så vedligeholdsarbejderne kan håndteres samtidig, sikkert og mere effektivt end i dagtimerne. Vedligeholdsarbejdet indeholder montering af digitale tavler på øst- og vestbroen, inspektion af betonen på den 325.000 tons tunge ankerblok tættest på Fyn samt inspektion af elektriske dele på broen. Arbejdet foregår om natten, hvor trafiktallene er lave. Dels generer det færrest muligt trafikanter, men det giver også mulighed for at skabe et trafikfrit – og arbejdssikkert - område i den ene side af broen, mens trafikken kører dobbeltrettet i den anden side. Hermed skabes plads til at løse flere opgaver samtidig, som ville kræve afspærringer af flere omgange, hvis de skulle foretages i dagtimerne med mere trafik. Samtidig giver det også en bedre sikkerhed for de medarbejdere, som udfører opgaver på broen. Trafik

Sund & Bælt har undersøgt havmiljøet mellem Als og Fyn22.3.2023 10:30:00 CET | Pressemeddelelse

Sund & Bælt har netop gennemført geofysiske undersøgelser i farvandet mellem Als og Fyn for at få indsigt i havmiljøet i forbindelse med eventuel fremtidig etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Resultaterne skal nu analyseres, så de kan indgå i den samlede forundersøgelse af projektet. Sund & Bælt, der har det overordnede ansvar for forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, har som en del af forundersøgelsen netop foretaget geofysiske sejladser i Lillebælt. De geofysiske undersøgelser blev gennemført i uge 11 af GEUS, forsknings- og rådgivningsinstitutionen i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at få større viden om geologien i området. - Det er et vigtigt led i forundersøgelsen, at vi indsamler og får viden om havbunden i forhold til både miljø og teknik, så denne vigtige information kan indgå i grundlaget for en politisk drøftelse om projektets videre forløb, siger Titti Kopp, der er projektchef for forundersøgelsen i Sund & Bælt. De geofysisk

Ny pendlerrabat gør det nemmere at bo på den ene side af broen og arbejde på den anden17.3.2023 10:15:00 CET | Pressemeddelelse

1. maj 2023 lancerer Storebælt en automatisk pendlerrabat, som skal gøre det enklere at pendle over broen mellem hjem og arbejde. Vurderingen er, at flere pendlere vil få rabat end tidligere. Når privatkunder fremover kører over Storebælt mere end 14 gange på en kalendermåned, så kan de automatisk få pendlerrabat. Kunderne får pendlerrabatten, når de betaler med bizz eller nummerplade, og de skal hverken forudbetale eller tilmelde sig. Det gør det let og fleksibelt for den enkelte at pendle mellem hjem og arbejde på tværs af landsdele. Dermed understøtter pendlerrabatten arbejdskraftens mobilitet. Pendlere, som hidtil har kunnet planlægge deres kørselsbehov og brugt deres nuværende Storebælt Pendleraftale fuldt ud, kan opleve en mindre prisstigning. Pendlere, der ikke kan planlægge deres kørselsbehov, eller som kører aften, helligdage og weekend kan opleve et mindre fald i prisen. Det sidste skyldes, at den automatiske pendlerrabat kan kombineres med weekend- og aftenrabatter. Storebæl

Fræsning på Storebælts jernbaneskinner netop afsluttet13.2.2023 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Med udgangen af februar blev den såkaldte skinnefræser færdig med det planlagte arbejde på jernbaneskinnerne over Storebæltsforbindelsen. Fræsearbejdet er en vigtig del af Sund & Bælts vedligeholdsstrategi, der medfører markante, økonomiske og klimamæssige gevinster. I alt har 33,9 km skinner mellem Nyborg og Korsør station været under kyndig behandling af den særligt udstyrede skinnefræser, som skal sikre, at jernbaneskinnerne holdes fri for små revner, så skinnerne derved får forlænget deres levetid. Til gavn for både klima og økonomi. Vedligehold af jernbanenettet er nemlig en særdeles ressourcetung opgave, og derfor har Sund & Bælt i samarbejde med COWI foretaget en tværgående analyse af den enorme mængde data fra inspektionssystemet IRISSYS om skinnernes og banens aktuelle tilstand. Sammen med en målrettet fræsestrategi kan det betyde en fordobling af skinnernes levetid. Konkret udnytter inspektionssystemet analysedata til at få et mere præcist indblik i jernbaneskinnernes tilstan

Storebæltsbroen lukkes kortvarigt natten til fredag10.1.2023 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Natten til fredag testes de nye digitale skilte, som er sat op på Storebæltsforbindelsen til styring af trafikomlægning ved større uheld eller vejarbejder. Det vil medføre kortvarige lukninger af forbindelsen. Storebæltsbroen vil blive totalspærret i to korte intervaller i perioden mellem kl. 02.00 og 04.00 natten til fredag den 13. januar, hvor der vil være lukket for al biltrafik i 45 minutter i begge retninger. De digitale skilte er sammen med de mobile autoværn en del af den omfattende sikkerhedspakke, Sund & Bælt gennemfører med det formål at øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen. Der er i alt opsat 168 digitale skilte på forbindelsen, som bl.a. skal informere trafikanterne om nedsat hastighed og overhalingsforbud ved trafikomlægninger til dobbeltrettet trafik med ét spor i hver retning.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum