Region Hovedstaden

Ny sundhedsaftale på vej

Del

Når Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen skal forhandle ny sundhedsaftale på plads over det næste år, så skal patienter, fagfolk og borgere inddrages. Aftalen skal også gøres omstillingsparat, så den kan følge udviklingen i sundhedsvæsnet.

Hvert fjerde år forhandler Region Hovedstaden med sine 29 kommuner en sundhedsaftale, som lægger fundamentet for samarbejdet mellem parterne på sundhedsområdet. Den nuværende aftale udløber juli 2019 og derfor begynder arbejdet med at lave en ny aftale. Der er store forhåbninger for, at aftalen denne gang kan skrues sammen på en anderledes måde.

- Når vi taler med borgerne, hører vi ofte om manglende inddragelse eller mangel på koordination i overgangene mellem hospital, kommune og den praktiserende læge. Det er et problem, vi er nødt til at tage alvorligt. Det kræver, at vi finder en løsning, så hospitaler, praktiserende læger og kommunerne fremover vil arbejde tættere sammen, end vi ser i dag, siger Sisse Marie Welling (SF), der er Sundhedsborgmester i Københavns Kommune og ny næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget.

Også fra Region Hovedstadens side er der store forhåbninger til den nye aftale:
- Vi politikere skal holde os fra at diktere konkrete faglige løsninger, men vi har en stor opgave i at skabe fælles mål, så de fagfolk, borgerne møder, kan trække i samme retning. Samtidigt er vi nødt til at prioritere benhårdt, så vi i fællesskab får mest ud af vores fælles ressourcer, siger den nye formand for Sundhedskoordinationsudvalget og medlem af Regionsrådet, Flemming Pless (S).

Inddragelse er essentielt
For det nye Sundhedskoordinationsudvalg er dialog og inddragelse en grundsten i den måde, de vil arbejde på. Onsdag den 30. maj 2018 bliver der derfor afholdt et stort dialogmøde, hvor patienter, fagfolk, borgere og politikere vil drøfte, hvor de største udfordringer i det tværsektorielle samarbejde ligger. Når det første udkast til Sundhedsaftalen foreligger senere på året inviteres der igen til dialog. 

- Det er en aftale, som kommer til at berøre rigtig mange af os, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi også får input fra en bred kreds af interessenter. Det sikrer dels en bred opbakning til den nye aftale, men endnu vigtigere er det, at vi får kigget på udfordringer og muligheder i sundhedsaftalen med en 360-graders linse. På den måde får vi vendt hver en sten, hvilket jeg er overbevist om også giver den bedste aftale i sidste ende, siger Flemming Pless.

Patienternes stemme
Sundhedskoordinationsudvalget står i spidsen for forhandlingerne om den nye sundhedsaftale, hvor regionsrådsmedlem Flemming Pless (S) er formand, og Sundhedsborgmester i Københavns Kommune, Sisse Marie Welling (SF) er næstformand. Udvalget har nedsat en særlig styregruppe med administrative ledere fra regionen og kommuner samt repræsentanter fra PLO (Praktiserende Lægers Organisation), som understøtter forhandlingerne i Sundhedskoordinationsudvalget. Som noget helt nyt tæller styregruppen også næstformand i Region Hovedstadens Patientinddragelsesudvalg, Jette Bay, der dermed bliver patienternes stemme i styregruppen.

- Jeg er meget stolt over at være patienternes stemme i det vigtige arbejde med den nye sundhedsaftale. Det er mig bekendt første gang i Danmark, at det sker. Derudover glæder det mig, at os der bruger sundhedsvæsenet, kan være med til at pege på de knaster i samarbejdet, hvor der er allermest brug for at sætte ind.

Arbejdet med den nye sundhedsaftale starter nu og aftalen forventes endeligt klar den 30. juni 2019.

Yderligere information:

  • Flemming Pless (S), formand for Sundhedskoordinationsudvalget og medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, tlf.: 40 27 52 45
  • Sisse Marie Welling (SF), næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og Sundheds- og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune, tlf.: 51 46 54 44
  • Andre informationer: pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Vækstforum Hovedstaden lukker og slukker men resultaterne lever28.11.2018 15:28Pressemeddelelse

De regionale vækstfora rundt om i landet lukker og slukker, også Vækstforum Hovedstaden, men resultaterne lever. Vækstforum Hovedstaden har på sit sidste møde 21. november investeret 105 mio. kr. i indsatser, der gavner virksomheder og bl.a. udsatte unge. På mødet blev der sat punktum for det 12 år gamle partnerskab, der har samlet erhvervsliv, forsknings- og uddannelsessteder, arbejdsmarkedet, kommuner og regionsråd om en fælles retning for udvikling og vækst i Region Hovedstaden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum