AIDS-Fondet

Ny struktur og nye ansigter skal styrke AIDS-Fondet

Del

Det nye år er samtidig indgangen til en ny struktur og nye ansigter, der skal styrke AIDS-Fondets forebyggelse, kommunikation og fundraising. Samtidig får økonomifunktionen en mere strategisk rolle i organisationen.

Lars Christian Østergreen er direktør i AIDS-Fondet
Lars Christian Østergreen er direktør i AIDS-Fondet

Nye kolleger og en ny struktur. Lige nu gennemfører AIDS-Fondet en række ændringer, som skal styrke organisationen og sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne.

”AIDS-Fondet står overfor en række vigtige opgaver, og vi har en enormt kompetent og dedikeret gruppe af medarbejdere, og det er et virkelig godt fundament, ” siger Lars Christian Østergreen, der er direktør i AIDS-Fondet.

Han har været direktør i organisationen siden maj 2021, og det er erfaringerne fra denne periode, der nu fører til forandringerne.

”Det er tydeligt for mig, at AIDS-Fondet har et enormt potentiale, men der mangler hænder til at løfte opgaverne. Det betyder, at vi ikke altid når helt i mål med tingene, og der ikke er tilstrækkeligt fokus på den strategiske udvikling,” siger Lars Christian Østergreen.

Stærkere fokus på kommunikation og fundraising

De største ændringer sker i forhold til kommunikation og fundraising, der tidligere har hængt sammen med økonomifunktionen – og altså nu bliver en selvstændig afdeling.

Stine Bang, der hidtil har været chefkonsulent for kommunikation, er nu udnævnt til kommunikationschef, og hun indtræder i ledergruppen.

Afdelingen er samtidig blevet styrket med en medarbejder. Mette Willenbrock Hattens tiltrådte 1. december stillingen som chefkonsulent. Hun kommer fra lignende stillinger i Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse, hvor hun har arbejdet med fundraising og virksomhedssamarbejder.

”Kommunikation og fundraising er et af de områder, hvor jeg ser et stort potentiale. Vi skal være bedre til at fortælle om de resultater, vi opnår, og vi skal sikre folkelig og økonomisk opbakning, så AIDS-Fondet også står stærkt i fremtiden,” siger Lars Christian Østergreen.

Strategisk økonomistyring

Henrik Dencker er den 1. december tiltrådt stillingen som økonomi- og administrationschef i AIDS-Fondet. Han har en master i business og administration. Henrik Dencker kommer fra en mangeårig stilling i Haldor Topsøe A/S, og han bliver en del af ledergruppen.

”Det er vigtigt for mig, at økonomiafdelingen er en aktiv medspiller i den strategiske udvikling. AIDS-Fondet skal sikre, at vi har de nødvendige private og offentlige midler til vores fremtidige indsatser. Derfor er det afgørende, at økonomien får større fokus og bliver en del af det strategiske arbejde,” siger Lars Christian Østergreen.

Forfremmelser i det forebyggende arbejde

Thomas Hübertz, der hidtil har været chefkonsulent i AIDS-Fondets nationale afdeling, er forfremmet til forebyggelseschef, og han indtræder i ledergruppen.

Heidi Stæhr Slavin bliver ny chefkonsulent i den nationale afdeling, der står bag AIDS-Fondets test- og rådgivningstilbud, Checkpoint.

”Vi har oplevet en stor stigning i aktiviteten i vores Checkpoints, hvor vi udover LGBT-personer også tilbyder test til unge mellem 15 og 29 år. De seneste år har vi åbnet Checkpoints i flere byer, og der er kommet øget pres på de eksisterende klinikker,” siger Lars Christian Østergreen.

Han forklarer, at styrkelsen af Checkpoint samtidig er nødvendig for at sikre den økonomiske fremtid for AIDS-Fondets test og rådgivningsklinikker, der i høj grad har været finansieret af satspuljen, som udløber ved årets udgang.

”Lige nu er vi vidner til en sexsygdomsepidemi, og vi har et tilbud om test og rådgivning, som når nogle af de mest udsatte grupper – nemlig unge og LGBT+ personer. Derfor skal vi i dialog med sundhedsordførerne på Christiansborg og i regionerne og kommunerne, så vi finder en varig finansiering af Checkpoint,” siger Lars Christian Østergreen.

Kontakter

Billeder

Lars Christian Østergreen er direktør i AIDS-Fondet
Lars Christian Østergreen er direktør i AIDS-Fondet
Download

Information om AIDS-Fondet

AIDS-Fondet
AIDS-Fondet
Vestergade 18E
1456 København K

88 33 56 00https://aidsfondet.dk/

AIDS-Fondet er en humanitær organisation, som arbejder for en verden, hvor ingen smittes med hiv, og hvor man kan have et godt liv, hvis man lever med hiv.
Organisationen blev stiftet i 1985, hvor der var behov for en privat organisation, der kunne rejse penge til forskning, information og patientstøtte.
Gennem årene er flere indsatser kommet til, og AIDS-Fondet er i dag den danske organisation, der arbejder dedikeret med bekæmpelse af hiv/aids – både nationalt og internationalt.

AIDS-Fondets formål er at:

  • forebygge hiv/aids
  • styrke forskningen i sygdommen
  • arbejde for bedre vilkår for mennesker, der lever med hiv
  • informere og rådgive befolkningen om hiv/aids til befolkningen
  • arbejde for sundheden blandt fondets målgrupper