Aalborg Universitet

Ny rapport viser store forskelle på CO2-belastningen ved nybyggeri

Del

Globalt bidrager byggeriet med omkring 39% af de samlede klimapåvirkninger. Cirka 11% af de samlede globale emissioner stammer fra forbrug af materialer til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri.

En ny rapport fra SBi, AAU viser, at klimapåvirkningen varierer med op til 260%, når vi ser på materialevalg. Det vil sige, at vi kan bygge 2,5 enfamilieshuse, der tilsammen har samme CO2-aftryk som 1 – hvis vi er opmærksomme på valg af materialer. Illustration: Michael Ulf Bech.
En ny rapport fra SBi, AAU viser, at klimapåvirkningen varierer med op til 260%, når vi ser på materialevalg. Det vil sige, at vi kan bygge 2,5 enfamilieshuse, der tilsammen har samme CO2-aftryk som 1 – hvis vi er opmærksomme på valg af materialer. Illustration: Michael Ulf Bech.

I den nye forskningsrapport fra Statens Byggeforskningsinstitut Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger laves der livscyklusvurderinger på det hidtil største antal bygningscases indsamlet i Danmark i forhold til klimapåvirkning. Rapporten giver derfor en indsigt i det nuværende niveau af bygningers klimaaftryk.

– Rapporten sætter fokus på ny viden om klimapåvirkning fra byggeprocesser og materialer i byggeriers levetid. Vi har beregnet, at der er en forskel på op til 260 procent på et nybygget enfamilieshus afhængigt af materialevalget, siger seniorforsker på BUILD Harpa Birgisdottir.

På baggrund af de 60 cases er det muligt at arbejde videre med referenceværdier for bygningers klimapåvirkning. Disse kan bruges som vejledende pejlemærker for fremtidige byggeriers C02-udslip. I disse analyser, af de 60 bygningscases´ klimapåvirkning, indgår både en kort og lang levetidsbetragtning for at udvide perspektivet.

klimapåvirkningen varierer over 2,2 gange, når vi ser på drift og materialer samlet i de 60 bygningscases over en 50-års betragtningsperiode, og den varierer op til 3 gange, når vi ser på indlejrede klimapåvirkninger (materialerne). Rapporten giver et vigtigt øjebliksbillede af byggeriers samlede klimabelastning, og hvilke dele af de konkrete byggerier, der får beregningerne til at svinge op eller ned i forhold til CO2-udslip, siger seniorforsker på BUILD Harpa Birgisdottir.

Rapporten er fagfællebedømt og udarbejdet af en række forskere fra forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed:

Kontakter

Harpa Birgisdottir, seniorforsker, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, +45 5190 4845, hbi@build.aau.dk
Lise Jacobsen, byggefaglig kommunikationskonsulent, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, +45 6196 7410, ljac@build.aau.dk

Billeder

En ny rapport fra SBi, AAU viser, at klimapåvirkningen varierer med op til 260%, når vi ser på materialevalg. Det vil sige, at vi kan bygge 2,5 enfamilieshuse, der tilsammen har samme CO2-aftryk som 1 – hvis vi er opmærksomme på valg af materialer. Illustration: Michael Ulf Bech.
En ny rapport fra SBi, AAU viser, at klimapåvirkningen varierer med op til 260%, når vi ser på materialevalg. Det vil sige, at vi kan bygge 2,5 enfamilieshuse, der tilsammen har samme CO2-aftryk som 1 – hvis vi er opmærksomme på valg af materialer. Illustration: Michael Ulf Bech.
Download
Figuren: Klimapåvirkninger fra de 60 case-bygninger set over en 50-års betragtningsperiode fordelt på bygningsdele og drift. I kategorien enfamilieshuse har nr. 11 ikke data for drift, derfor vises kun resultatet for materialer. Grafen viser de markante forskelle på klimaaftrykket for bygninger, hvor man kan se, at bygninger inden for samme bygningskategori har meget stor variation af klimapåvirkning.
Figuren: Klimapåvirkninger fra de 60 case-bygninger set over en 50-års betragtningsperiode fordelt på bygningsdele og drift. I kategorien enfamilieshuse har nr. 11 ikke data for drift, derfor vises kun resultatet for materialer. Grafen viser de markante forskelle på klimaaftrykket for bygninger, hvor man kan se, at bygninger inden for samme bygningskategori har meget stor variation af klimapåvirkning.
Download

Links

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

AAU-software skal kortlægge corona-symptomer26.3.2020 13:19:48 CETPressemeddelelse

Alle danskere kan nu bidrage til forskning i coronavirus. En person med coronavirus har værdifuld indsigt i, præcist hvilke symptomer virussen medfører – men en helt symptomfri person kan ligeledes bidrage med værdifuld viden om udbredelsen af coronavirus i Danmark. Aalborg Universitet har netop lanceret en digital kortlægningsplatform, hvor alle danskere kan bidrage ved at registrere deres aktuelle sundhedstilstand. Den indsamlede data skal give et enestående billede af coronavirus i Danmark og kan på sigt måske bruges til udvikling af vacciner eller prognoser for andre sygdomsepidemier.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum