Sund & Bælt

Ny pendlerrabat gør det nemmere at bo på den ene side af broen og arbejde på den anden

Del
Trafik over Storebælt
Trafik over Storebælt

1. maj 2023 lancerer Storebælt en automatisk pendlerrabat, som skal gøre det enklere at pendle over broen mellem hjem og arbejde. Vurderingen er, at flere pendlere vil få rabat end tidligere.

Når privatkunder fremover kører over Storebælt mere end 14 gange på en kalendermåned, så kan de automatisk få pendlerrabat.

Kunderne får pendlerrabatten, når de betaler med bizz eller nummerplade, og de skal hverken forudbetale eller tilmelde sig. Det gør det let og fleksibelt for den enkelte at pendle mellem hjem og arbejde på tværs af landsdele. Dermed understøtter pendlerrabatten arbejdskraftens mobilitet.

Pendlere, som hidtil har kunnet planlægge deres kørselsbehov og brugt deres nuværende Storebælt Pendleraftale fuldt ud, kan opleve en mindre prisstigning. Pendlere, der ikke kan planlægge deres kørselsbehov, eller som kører aften, helligdage og weekend kan opleve et mindre fald i prisen. Det sidste skyldes, at den automatiske pendlerrabat kan kombineres med weekend- og aftenrabatter.

Storebælt A/S anslår, at der samlet set vil blive givet 3,2 mio. kroner mere i pendlerrabat om året.

Fakta om rabatten:

  • Rabatten følger kalendermåneden og er skruet sammen, så privatbilister betaler normalpris med bizz eller nummerplade for de første 14 ture i en kalendermåned. Derefter betaler de 0 kroner for de efterfølgende ture Kommer de op over 50 ture på en kalendermåned, betaler de igen normalpris
  • Kører en pendler fx 22 dage på en kalendermåned, og udnytter pendleren det særlige brofradrag, så er udgiften for at krydse Storebælt 28 kr. pr. tur efter skat.
  • Læs mere om den nye pendlerrabat på storebaelt.dk, hvor man også kan beregne pris pr. tur på baggrund af eget behov.

Find mere information om pendlerrabatten under Priser & Rabatter

Se priseksempler i den vedhæftede grafik

Note: Priserne, der er nævnt, tager udgangspunkt i en almindelig personbil med automatisk betaling (bizz eller nummerplade), som krydser Storebælt i dagtimerne på hverdage.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Trafik over Storebælt
Trafik over Storebælt
Download
Priseksempler
Priseksempler
Download

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Stigende trafik bidrager til godt årsresultat28.3.2023 14:23:02 CEST | Pressemeddelelse

På Storebæltsbroen og Øresundsbron har 2022 budt på flere trafikrekorder hen over sommeren, mens lastbiltrafikken på begge broer satte ny årsrekord. Trafikudviklingen bidrager positivt til et tilfredsstillende resultat for året. I 2022 var trafikken over Storebæltsbroen for første gang tilbage på niveau med 2019 og tiden før covid-19. Årets første måneder var påvirket af covid-19 restriktioner, men trafikken normaliserede sig i løbet af første kvartal. Personbiltrafikken lå i 2022 7,0 pct. over 2021, mens lastbiltrafikken satte ny årsrekord og lå 2,7 pct. over trafikken året før. Samlet passerede 13,2 mio. køretøjer, svarende til en døgntrafik på 36.293 køretøjer. Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 3.091 mio. kr. og steg med 5 pct. i forhold til 2021. På Øresundsbron steg den samlede trafik med 40,4 pct. i forhold til 2021. Året startede med skærpede indrejseregler, men trafikken begyndte at stige, da de blev ophævet. Personbiltrafikken steg med 44,4 pct. i forhold til

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i næste uge23.3.2023 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

I næste uge tages mandag og tirsdag nat i brug for at arbejde på flere vedligeholdsarbejder på Storebæltsbroen. Her vil trafikken køre dobbeltrettet for at skabe et trafikfrit område, så vedligeholdsarbejderne kan håndteres samtidig, sikkert og mere effektivt end i dagtimerne. Vedligeholdsarbejdet indeholder montering af digitale tavler på øst- og vestbroen, inspektion af betonen på den 325.000 tons tunge ankerblok tættest på Fyn samt inspektion af elektriske dele på broen. Arbejdet foregår om natten, hvor trafiktallene er lave. Dels generer det færrest muligt trafikanter, men det giver også mulighed for at skabe et trafikfrit – og arbejdssikkert - område i den ene side af broen, mens trafikken kører dobbeltrettet i den anden side. Hermed skabes plads til at løse flere opgaver samtidig, som ville kræve afspærringer af flere omgange, hvis de skulle foretages i dagtimerne med mere trafik. Samtidig giver det også en bedre sikkerhed for de medarbejdere, som udfører opgaver på broen. Trafik

Sund & Bælt har undersøgt havmiljøet mellem Als og Fyn22.3.2023 10:30:00 CET | Pressemeddelelse

Sund & Bælt har netop gennemført geofysiske undersøgelser i farvandet mellem Als og Fyn for at få indsigt i havmiljøet i forbindelse med eventuel fremtidig etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Resultaterne skal nu analyseres, så de kan indgå i den samlede forundersøgelse af projektet. Sund & Bælt, der har det overordnede ansvar for forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, har som en del af forundersøgelsen netop foretaget geofysiske sejladser i Lillebælt. De geofysiske undersøgelser blev gennemført i uge 11 af GEUS, forsknings- og rådgivningsinstitutionen i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at få større viden om geologien i området. - Det er et vigtigt led i forundersøgelsen, at vi indsamler og får viden om havbunden i forhold til både miljø og teknik, så denne vigtige information kan indgå i grundlaget for en politisk drøftelse om projektets videre forløb, siger Titti Kopp, der er projektchef for forundersøgelsen i Sund & Bælt. De geofysisk

Ny vindafskærmning klar på Storebæltsbroen15.3.2023 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Lodrette lameller omkring ankerblokke og pyloner vil fremover give trafikanterne en mere sikker og komfortabel oplevelse, når de kører over Storebæltsbroen i perioder med kraftig sidevind. Arbejdet med at opsætte den nye vindafskærmning er nemlig afsluttet, og Sund & Bælt forventer, at den vil reducere antallet af uheld ved vind på tværs af broen til gavn for trafiksikkerheden. - Vindafskærmningen minimerer risikoen for, at vindfølsomme køretøjer vælter eller forårsager uheld ved kraftig sidevind. Samtidig giver den en bedre kørekomfort for alle køretøjer, da man ikke vil opleve de samme kraftige vindstød, når man passerer pyloner og ankerblokke, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef i Sund & Bælt. Vindafskærmningen er en del af en omfattende opgradering af trafiksikkerheden på strækningen over Storebælt og skal forebygge uheld, mens de mobile autoværn, som blev taget i brug for nyligt, skal gøre det nemmere at opretholde trafik på broen, hvis et uheld skaber kø. Afskærmningernes udfo

Fræsning på Storebælts jernbaneskinner netop afsluttet13.2.2023 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Med udgangen af februar blev den såkaldte skinnefræser færdig med det planlagte arbejde på jernbaneskinnerne over Storebæltsforbindelsen. Fræsearbejdet er en vigtig del af Sund & Bælts vedligeholdsstrategi, der medfører markante, økonomiske og klimamæssige gevinster. I alt har 33,9 km skinner mellem Nyborg og Korsør station været under kyndig behandling af den særligt udstyrede skinnefræser, som skal sikre, at jernbaneskinnerne holdes fri for små revner, så skinnerne derved får forlænget deres levetid. Til gavn for både klima og økonomi. Vedligehold af jernbanenettet er nemlig en særdeles ressourcetung opgave, og derfor har Sund & Bælt i samarbejde med COWI foretaget en tværgående analyse af den enorme mængde data fra inspektionssystemet IRISSYS om skinnernes og banens aktuelle tilstand. Sammen med en målrettet fræsestrategi kan det betyde en fordobling af skinnernes levetid. Konkret udnytter inspektionssystemet analysedata til at få et mere præcist indblik i jernbaneskinnernes tilstan

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum