Beskæftigelsesministeriet

Ny myndighed under ATP skal administrere seniorpension

Del

En ny selvstændig myndighed under ATP skal administrere og tilkende seniorpension fra 1. januar 2021. Det er forligspartierne bag aftalen om seniorpension blevet enige om. I den mellemliggende periode skal kommunerne administrere ordningen.

Forligspartierne bag aftalen om seniorpension er blevet enige om, at en ny selvstændig myndighed under ATP skal administrere seniorpension fra 1. januar 2021. Det skal sikre en ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet.

Der er tale om en ny selvejende institution med selvstændig bestyrelse, som oprettes ved lov og tillægges myndighedsansvaret for administration og tilkendelse af seniorpension.

Indtil den nye myndighed – og lovgivningen omkring den – er på plads, får kommunerne ansvaret for at tilkende seniorpension. Det bliver dog sådan, at hvis man som borger får afslag på seniorpension, mens reglerne administreres af kommunerne, så kan man få genoptaget sin sag, når den nye myndighed tager over 1. januar 2021. Det fremgår af lovforslaget om indførsel af seniorpension, som Folketinget færdigbehandler i denne uge og som træder i kraft 1. januar 2020.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er glad for, at vi nu har fundet en permanent løsning for administrationen af seniorpension, hvor vi giver ATP et år til at etablere den nye myndighed. Det skal bane vejen for, at borgere uanset, hvor de bor, bliver behandlet ens. Indtil den myndighed er på plads, har jeg fuld tiltro til, at kommunerne vil sørge for, at borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne og som opfylder kravene får tilkendt seniorpension.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V):

- Det har været afgørende for Venstre, at det bliver en ny landsdækkende myndighed, der skal stå for tilkendelse af seniorpension. Det sikrer, at det ikke er postnummeret, der afgør, om man får tilkendt en seniorpension. Dermed sikrer vi en ensartet tilkendelse på tværs af hele landet. Det er jeg meget tilfreds med. Jeg glæder mig over, at vi nu har slået de sidste søm i den aftale, som sikrer, at nedslidte danskere kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med en seniorpension.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

- Det er en god aftale, der betyder, at folk, der er nedslidte på grund af arbejde eller sygdom, kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet og søge seniorpension seks år før pensionsalderen, hvis deres arbejdsevne er 15 timer eller derunder om ugen. Det skal ske uden, at de skal slæbes igennem arbejdsprøvning og afklaring. Det er en ordning, som Dansk Folkeparti i lang tid har arbejdet for at få igennem. Fra 1 januar 2020 har man ret til at få seniorpension, hvis man ikke kan arbejde mere end 15 timer om ugen. Efter en overgangsperiode bliver det en statslig enhed, der skal træffe afgørelserne, og dermed fjernes den endelige afgørelse fra kommunerne, således der bliver en ensartet bedømmelse i hele Danmark.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV):

- Jeg er så glad for, at vi nu kan tage hånd om virkelighedens nedslidte. Deres tryghed og retssikkerhed har stået højt på dagsordenen for Radikale Venstre længe, og derfor er jeg meget glad for, at vi allerede efter nytår er klar til at modtage ansøgninger om seniorpension. Det skal ikke være sådan, at ens postnummer skal afgøre, om man kan få tilkendt seniorpension. Derfor er det positivt, at ATP bliver indgang for alle fra 2021.

Beskæftigelsesordfører Naser Khader (K):

-Vi er inde i en positiv udvikling, hvor vi ser ældre og pensionister, der ønsker at blive på arbejdsmarkedet. Det er en win-win for både vores seniorer, men også vores samfund, der mangler ekstra hænder i disse år. Men der er også nogle, som er så nedslidte, at de må træde ud af arbejdsmarkedet før tid, og dem hjælper vi nu med muligheden for at få seniorpension. Det er god konservativ politik, at vi støtter dem, der vil tage nogle år mere, og vi samtidig hjælper dem, der af helbredsmæssige årsager ikke kan arbejde længere.

Beskæftigelsesordfører Leif Lahn (S):

- Der er glædeligt at syge og nedslidte seniorer nu får mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet og få seniorpension. Vi har i dag sikret, at det kan ske på en ensartet måde i hele landet og med borgeren i centrum. Nu er det de syge og de nedslidtes tur.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for december 202022.2.2021 10:06:39 CETPressemeddelelse

Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt i december måned med 3.000 personer, efter seks måneder med stigende beskæftigelse. I december var der 2.775.377 personer i job. Beskæftigelsen faldt i den private sektor med 5.800 personer, og steg i den offentlige sektor med 2.300 personer. Beskæftigelsen er samlet set faldet med 0,1 pct. siden november måned. Siden februar 2020 er beskæftigelsen faldet med 25.900 svarende til 0,9 pct. Februar var den sidste måned inden Danmark i lighed med andre lande blev ramt af COVID-19, og som følge heraf blev lukket delvist ned. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Desværre kan vi nu se corona-epidemiens effekt direkte i tallene. I snart et år har vi kæmpet med at få virusset under kontrol afværget de hårdeste stød fra nedlukningen ved at holde hånden under tusindvis af job med omfattende

Danskerne har opsparet 108 milliarder kroner i indefrosne feriepenge8.2.2021 07:00:00 CETPressemeddelelse

Arbejdsgiverne har sammenlagt indberettet 108 milliarder kroner, som danskerne har opsparet i feriepenge. Der er tale om fem ugers feriepenge, som ca. tre millioner lønmodtagere kan få udbetalt i den nuværende sundhedskrise for at holde gang i hjulene. Det viser en opgørelse fra LD Fonde. Folketinget vedtog oprindeligt, at feriepengene skulle indefryses, til man går på pension, fordi landets lønmodtagere er overgået fra forskudt ferie til såkaldt samtidighedsferie. På grund af den aktuelle coronakrise har Folketinget besluttet, at man kan få udbetalt feriepenge tidligere. Første mulighed for at få pengene var i efteråret, hvor man kunne hæve op til tre ugers feriepenge. Herudover er aftalepartierne enige om, at de resterende feriepenge skal kunne hæves fra marts. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard: - Det har været godt for vores samfundsøkonomi, at vi i denne ekstraordinære tid har haft mulighed for, at lønmodtagerne har kunnet hæve de indefrosne feriepenge før

Ny pulje giver 105 mio. kr. til at forebygge nedslidning i små virksomheder3.2.2021 10:37:07 CETPressemeddelelse

Fra slutningen af marts får små, private virksomheder mulighed for at søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne. Det har et bredt politisk flertal, som står bag aftalen om ret til seniorpension, besluttet. Puljen er på 105 mio. kr. årligt og udmøntes fra 2021 til 2023. Virksomhederne kan bl.a. søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft. Arbejdstilsynet administrerer puljen, der åbner for ansøgninger i slutningen af marts. Virksomheder med max. 50 ansatte kan søge. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg er glad for, at virksomhederne får endnu bedre muligheder for at forebygge nedslidning og ulykker blandt deres medarbejdere. Vi er nu klar med økonomisk hjælp fra politisk side, og jeg håber, at så mange virksomhed

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum