Landdistrikternes Fællesråd

Ny meningsmåling: Landsdækkende public service-medier forsømmer landdistrikter

Del

En mere negativ fremstilling end fortjent og en mangelfuld dækning af livet i de danske landdistrikter, sådan lyder 36 pct. af danskernes dom over de landsdækkende public service-medier i en ny meningsmåling. Jo længere man bevæger sig væk fra hovedstaden, des tydeligere er tendensen.

Public service-medier som DR og TV 2 bør i højere grad dække hele landet, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard,
Public service-medier som DR og TV 2 bør i højere grad dække hele landet, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard,

Som optakt til den høring om public service-medierne i landdistrikterne, Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer afholder fredag i Landdistrikternes Fællesråds Rådssal, har fællesrådet bedt YouGov om at spørge danskerne om deres holdning til landdistrikternes fremstilling i public service-medier som fx DR og TV 2.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Landdistrikternes Fællesråd. Der er i alt gennemført 1012 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 16. - 19. februar 2018.

Tendensen i den nye meningsmåling er klar: Jo længere væk man kommer fra hovedstaden, des mere negativt ser danskerne på public service-mediernes fremstilling og dækning af de danske landdistrikter og yderområder.

- Det understøtter klart vores oplevelse i Landdistrikternes Fællesråd. Borgerne i de danske landdistrikter føler sig ikke repræsenteret på retfærdig vis i de landsdækkende public service-medier, der burde beskæftige sig med hverdagen i hele Danmark. Efter min opfattelse er det et klart demokratisk problem, som kræver handling nu. Vi er simpelthen nødt til at sikre, at public service-medierne også i praksis er til for hele Danmark, udtaler formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

I meningsmålingen har YouGov spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne om, hvor enig eller uenig de er i to udsagn.

Resultatet er, at 36 pct. af danskerne erklærer sig helt enig eller delvis enig i, at landsdækkende public service-medier som fx DR og TV 2 generelt tegner et mere negativt billede af de danske landdistrikter og yderområder, end de fortjener. Også når det kommer til de landsdækkende public service-mediers dækning af nyheder, kultur og samfundsliv i landdistrikter og yderområder, er 36 pct. af danskerne helt enig eller delvis enig i, at dækningen er ringe.

Hos Landdistrikternes Fællesråd er man overbevist om, at sammenhængen skal findes i mediernes geografiske placeringer.

- Public service-medierne har historisk set været en garant for sammenhængskraften i Danmark. Men for at kunne lave journalistik til hele Danmark, må journalisterne også bo og leve i hele Danmark. Det er ikke tilfældet i dag, hvor DR fx kun har to årsværk i landets femtestørste by, Esbjerg, mens man i København har placeret 2.763 årsværk. Det er jo helt skævt, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Regional skævvridning

Kigger man på de regionale svarprocenter, er billedet, at dækningen og fremstillingen af de danske landdistrikter og yderområder opleves mere negativt, des længere væk fra hovedstaden man kommer.

Således erklærer næsten halvdelen, 49 pct., af svardeltagerne i Region Nordjylland sig helt enig eller delvist enig i, at landdistrikterne fremstilles i et mere negativt billede end fortjent. Til sammenligning gælder det 25 pct. af svardeltagerne i Region Hovedstaden.

- Tallene illustrerer den skævvridning, en mangeårig centralisering på en lang række områder har forårsaget i Danmark. Det gælder ikke alene mediedækning, men også infrastruktur, adgang til uddannelse og sundhed samt jobmuligheder. Virkeligheden ser bare helt anderledes ud i de danske landdistrikter end i hovedstaden, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

- Jeg er overbevist om, at vejen frem er at styrke de regionale medier og dermed den eksisterende tostrengede løsning, hvor både TV 2 og DR har stærke, regionale enheder, som leverer regional dækning til den landsdækkende sendeflade.

Nøgleord

Kontakter

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 61 16 46 58, mail eoe@landdistrikterne.dk

Billeder

Public service-medier som DR og TV 2 bør i højere grad dække hele landet, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard,
Public service-medier som DR og TV 2 bør i højere grad dække hele landet, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard,
Download

Information om Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd
Landdistrikternes Fællesråd
Tybovej 2
6040 Egtved

61 313 636http://www.landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikter og yderområder i Danmark.

Vi tæller 55 kommuner, der tilsammen repræsenterer over 2,8 millioner danskere. Medlemmerne er tillige en række landsdækkende organisationer, de lokale aktionsgrupper samt et større antal landsbyer og landdistriktsråd.

Følg pressemeddelelser fra Landdistrikternes Fællesråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Landdistrikternes Fællesråd

På Fanø sender de personligt brev ud til de unge: ’Tillykke med uddannelsen, men vil du ikke nok vende hjem?’1.3.2019 10:07:03 CETPressemeddelelse

Mellem Vesterhavet og Vadehavet ligger den lille ø, Fanø. Med ned til 20 minutters mellemrum går færgen Fenja direkte fra Esbjerg ind i favnen på Fanøs Nordby. En tur der tager 12 minutter. Lige knap en million turister tager turen årligt og 3400 fannikker har valgt at bosætte sig her. De mange turister gør Fanø til den kommune i landet, hvor turismeindtægterne udgør den største del af kommunens samlede finanser. Øen nyder godt af de mange besøgende, men det er livet fra de fastboende, der gør øen til noget helt særligt. Borgmesteren fra Alternativet, Sofie Valbjørn, fortæller om kommunens udfordringer – og gevinster – i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd. Hvordan afskiller Fanø sig fra resten af landets kommuner? Vi er en lille kommune, men vi er ikke en typisk landdistriktskommune. Nærheden til Esbjerg betyder, at rigtig mange af vores borgere pendler til Esbjerg dagligt, og faktisk er der også esbjerggensere der pendler hertil for at arbejde. Rent økonomisk er vi i en helt a

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum