Arbejdstilsynet

Ny kampagne sætter fokus på krænkelser af unge i butikker

Del

Verbale overfusninger, seksuel chikane og trusler kan ramme unge, der arbejder i kasselinjen. Derfor sætter Arbejdstilsynet nu fokus på problemet med en ny kampagne.

Unge, der arbejder ved kassen, er i særlig risiko for at blive udsat for verbale overfusninger, seksuel chikane og trusler fra kunder. Derfor vil Arbejdstilsynet nu igangsætte en kampagne for at sætte fokus på problemet, og at arbejdsgiverne har pligt til at beskytte de unge mod krænkende adfærd.

Arbejdsgiveren skal sørge for klare retningslinjer

Arbejdsgiveren skal bl.a. sørge for, at der er klare retningslinjer, grundig oplæring og instruktion, så de unge altid ved, hvad de skal gøre, hvis de oplever ubehagelige kunder. Derudover skal arbejdsgiveren planlægge og tilrettelægge arbejdet, så risikoen for krænkende handlinger er effektivt forebygget.

Helle Klostergaard, kontorchef i Arbejdstilsynet, fortæller:

”Det kan være en rigtig voldsom oplevelse at blive truet, chikaneret eller skældt ud af vrede kunder – og når man er ung og helt ny på arbejdsmarkedet kan det give ar på sjælen, hvis ikke der bliver taget ordentligt hånd om problemet. Derfor vil vi gerne gøre arbejdsgiverne opmærksomme på, at krænkende adfærd mod unge i kasselinjen faktisk er et stort problem, som de har pligt til at sætte ind overfor.”

Vigtigt at de unge fortæller om oplevelsen

Selvom kampagnen primært henvender sig til arbejdsgiverne, vil Arbejdstilsynet også gerne nå ud til de unge med et budskab om, at krænkende adfærd er helt uacceptabelt, og at det er vigtigt, at de fortæller om oplevelsen.

”Nogle unge kan være usikre på, om de selv har været skyld i situationen. Til det er der bare at sige én ting: Krænkende adfærd er aldrig i orden, og det er vigtigt, at de unge ved, at det er fuldstændigt uacceptabelt, hvis nogen opfører sig ubehageligt over for dem. Det vil vi gerne sende et signal til de unge om – og opfordre dem til at fortælle det til deres arbejdsgiver, kollega eller deres forældre, hvis de føler, der er kunder, der overskrider deres grænser. Det er rigtig vigtigt, at de ikke går rundt med oplevelsen for sig selv,” siger Helle Klostergaard.

Kampagnen igangsættes på baggrund af Arbejdstilsynets tilsynserfaringer samt forskning om unges arbejdsmiljø i detailbranchen, der peger på, at unge medarbejdere i butikker oplever vrede eller utilfredse kunder, som kan have en grænseoverskridende adfærd, og at unge også oplever at blive udsat for seksuel chikane.

Gode råd til arbejdsgiverne:

o   Som arbejdsgiver har du pligt til, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for krænkende handlinger fra kunder er effektivt forebygget.

o   Sørg for at kommunikere nogle klare retningslinjer, så ingen medarbejdere er i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de bliver udsat for krænkende handlinger.

o   Oplær og instruér dine unge medarbejdere i, hvornår der kan opstå konflikter, og hvad de skal gøre, hvis det sker.

o   Forbered dem på, at krænkende handlinger kan finde sted, så de ved, at det ikke er deres skyld.

o   Grib ind over for kunder, der opfører sig grænseoverskridende over for dine medarbejdere. Det er ikke den unges ansvar at håndtere vrede kunder. Vær ekstra opmærksom på helt unge, der sidder i kassen.

o   Tal med de unge medarbejdere om seksuel chikane, og hvordan de skal forholde sig, hvis de oplever det.

Gode råd til unge medarbejdere

o   Når du starter på et nyt job, har du krav på at få en ordentlig oplæring. Sørg for at stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget. Du kan fx spørge om, hvad du skal gøre, hvis en kunde klager, bliver vred eller opfører sig grænseoverskridende.

o   Står du i en situation, hvor du føler dig utryg eller usikker på, hvordan du skal takle en kunde? Så hiv straks fat i din arbejdsgiver eller en kollega, der kan hjælpe dig.

o   Har du oplevet, at en kunde har overskredet din grænse? Så fortæl det til din arbejdsgiver eller en kollega. Det kan også være en god ide at tale med dine forældre eller andre du har tillid til, så de kan støtte dig.

o   Husk at du ikke er skyld i situationen. Krænkende adfærd er aldrig i orden.

Faktaboks om unges psykiske arbejdsmiljø i butikker

 

  • 2 ud af 3 unge under 18 år har ifølge en undersøgelse oplevet ubehagelig opførsel fra kunder i butikker
  • Kontakt med vanskelige eller utilfredse kunder kan resultere i trusler og vold.
  • Nogle unge i butikker oplever seksuel chikanefra kunder.

Kilde: Forskningsrapporten ”Bedre arbejdsmiljø for unge i detailbranchen (Team Arbejdsliv, 2018) samt Arbejdstilsynets tilsynserfaringer og opgørelse over anmeldte ulykker (2019).

 

 

Links

Information om Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø

Venlig hilsen

 

Lars Flindt Pedersen

Pressechef

Pressetelefon 72 20 93 94

 

Følg pressemeddelelser fra Arbejdstilsynet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljørådet lancerer ny kampagne der skal forebygge erhvervsbetinget hudsygdom blandt unge27.1.2021 12:56:43 CETPressemeddelelse

Hudlidelser er en af de mest almindelige erhvervssygdomme, og særligt de unge er overrepræsenteret i statistikken. En hudlidelse kan have store konsekvenser resten af arbejdslivet, så det er i høj grad værd at forebygge. Derfor har Arbejdsmiljørådet iværksat kampagnen ”Beskyt huden”, som giver fem konkrete anbefalinger til, hvordan man som arbejdsgiver kan forebygge erhvervsbetinget hudsygdom.

Undgå gennemstyrtning ved tagarbejde9.12.2020 07:00:00 CETPressemeddelelse

I oktober måned omkom en ung håndværker efter, at han var styrtet igennem et tag og faldet 6 meter ned i forbindelse med, at han skulle udskifte gamle bølgetagplader. Eksemplet er desværre ikke enestående. ”De seneste 3 år har vi haft en del ulykker på baggrund af gennemstyrtning på tage, og heraf har fire af dem været dødsulykker”, siger Lene Teilberg, tilsynschef for bygge og anlæg. ”Ulykkerne sker især ved færdsel på tagplader, der ikke er bæredygtige fx eternitplader, klare bølgeplader, glasplader og PVC-plader, og især når der er tale om gamle plader på haller med åsekonstruktioner og lignende, som slet ikke er beregnet til at færdes på”, fortsætter Lene Teilberg. Gennemstyrtning på tagflader kan give alvorlige kvæstelser og i værste fald medføre invaliditet og dødsfald, og derfor skal man altid sikre, at forholdene er i orden, inden man går ud på taget. Sådan undgår I ulykkerne Ulykker med gennemstyrtning kan undgås. Gå aldrig direkte ovenpå gamle tagplader uden at etablere sikri

Lav en aftale om en ekstra arbejdsmiljø-indsats og undgå påbud fra Arbejdstilsynet1.9.2020 09:33:28 CESTPressemeddelelse

I september lancerer Arbejdstilsynet to nye tiltag. For det første får virksomheder der ønsker at gøre en ekstra indsats for at styrke arbejdsmiljøet mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om løsning af et arbejdsmiljøproblem - i stedet for at få et påbud og en gul smiley. For det andet kan virksomheder, der får et påbud få tilbud om dialog og vejledning for at få bugt med udfordringerne.

Arbejdstilsynets nye direktion klar til at trække i arbejdstøjet28.8.2020 10:35:21 CESTPressemeddelelse

Med ansættelsen af ny vicedirektør i Landskronagade og tilsynsdirektør i Hadsten er Arbejdstilsynets direktion fuldtallig og klar til at sætte fuld fart på implementeringen af arbejdsmiljøaftalen. Pernille Harden tiltræder 1. oktober som vicedirektør i Landskronagade på Østerbro. Pernille er 49 år og cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Hun har siden 2013 været kontorchef i Center for Arbejdsmarkedspolitik i Beskæftigelsesministeriets departement og har tidligere bl.a. arbejdet i en årrække i konsulentbranchen. Kristian Pinderup Langbak, der siden april har været konstitueret i stillingen, tiltræder 1. september som tilsynsdirektør i Tilsynscenter Nord i Hadsten. Kristian er 41 år og cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har en fortid fra børne- og ungeområdet i Aarhus Kommune, Frie Skolers Lærerforening og tilsynschef i Tilsynscenter Nord. Direktør Sine Frederiksen tiltrådte selv som direktør 15. juni og er nu glad for at have en fuldtallig direktion på plads: ”Det skal være su

Information på andre sprog om sikkerhed i byggeriet3.7.2020 15:35:53 CESTPressemeddelelse

Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, får nu lettere adgang til de vigtigste regler om arbejdsmiljø på bygge- og anlægsområdet. Arbejdstilsynet har udarbejdet nyt informationsmateriale om sikkerhed i byggeriet på en række forskellige sprog, så de udenlandske virksomheder får nemmere ved at sætte sig ind i de danske arbejdsmiljøregler og dermed forebygge arbejdsskader. Når en udenlandsk byggevirksomhed fremover anmelder sig i RUT, vil der i kvitteringsbrevet fra Erhvervsstyrelsen være et link til helt nye informationsmaterialer, der hjælper virksomhederne med at komme sikkert i gang med arbejdet i Danmark. Materialerne ligger på Workplacedenmark.dk og gengiver de vigtigste regler inden for 4 udvalgte bygge- og anlægsområder, nemlig grave- og nedrivningsarbejde samt arbejde i højden på tage og facader. Arbejdsmiljøreglerne er formidlet ved hjælp af illustrationer og let forståelige tekster. Og virksomhederne vil blive sendt videre til information på det sprog, de har f

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum