Assens Forsyning

Ny genbrugsordning i Assens indre by

Del

Godt 1.100 husstande skal fra omkring 1. maj 2022 aflevere deres genanvendelige emballageaffald i nedgravede beholdere på syv genbrugsøer, som Assens Forsyning A/S etablerer i Assens indre by.

Det bliver i beholdere og affaldssystemer som disse, borgerne i Assens indre by fra omkring 1. maj 2022, skal aflevere deres genanvendelige emballageaffald i. Foto: Assens Forsyning A/S.
Det bliver i beholdere og affaldssystemer som disse, borgerne i Assens indre by fra omkring 1. maj 2022, skal aflevere deres genanvendelige emballageaffald i. Foto: Assens Forsyning A/S.

Affald skal i underjordiske beholdere
I starten af marts begynder Assens Forsyning A/S at etablere syv genbrugsøer i Assens indre by og med at etablere en ny genbrugsordning for godt 1.100 husstande. Formålet er at udmønte en beslutning, som er truffet i Assens Byråd, der skal sikre en mere miljøvenlig og hensigtsmæssig indsamling af genanvendeligt emballageaffald – det vil sige indsamling af papir, småt pap, plast, glas og metal.

”Da Assens Kommune indførte ordningen med beholdere til genanvendeligt emballageaffald i 2014, blev flere husstande i Assens indre by fritaget. Det gjorde de, da de fleste byhuse ligger tæt, ikke har direkte adgang til baggård eller portrum og fordi det er vanskeligt at trække en fyldt beholder gennem huset. Da det heller ikke er tilladt at stille sin beholder på fortovet, som er offentligt areal, anvender en del af disse husstande i dag en særlig sækkeordning til genanvendeligt emballageaffald. Det er denne ordning, de nye affaldsøer skal erstatte,” fortæller projektleder Bjarke Korsager.

Ingen unødig støj og færre gener
De nye genbrugsøer bliver placeret centrale steder i Assens indre by. Under hver ø bliver der nedgravet tre affaldsbeholdere med fem rum og indkast til de forskellige typer af genanvendeligt emballageaffald. Beholderne bliver dæmpet indvendigt, sådan at der ikke opstår unødig støj, når der kommer affald i dem.

Tømningen sker ved hjælp af en kran, der hejser hele beholderen op og tømmer den over i en lastbil. Der forventes dermed at være færre gener ved tømningen, end hvis renovationsbilen skulle køre rundt i de små gader.

Beholderne bliver herudover udstyret med sensorer, som oplyser, hvornår der er tid til tømning. Borgerne er dermed sikret, at de altid kan komme af med deres affald, da de undgår overfyldte beholdere og efterladte poser ved genbrugsøerne.

Anlægsarbejde fra marts til april
”Vores entreprenør starter anlægsarbejdet i starten af marts og forventer det færdigudført ultimo april. Når arbejdet er udført, og genbrugsøerne er klar til brug, bliver der ikke længere hentet papir, småt pap, plast, glas og metal ved de enkelte husstande. Der bliver dog fortsat afhentet restaffald. De husstande, der i dag har en beholder til genanvendeligt emballageaffald, får den afhentet efter sidste tømning. Vi orienterer løbende borgerne, der er omfattet af ordningen, og giver dem besked, når den er klar til brug,” tilføjer projektleder Bjarke Korsager.

Placering af genbrugsøerne
De syv genbrugsøer etableres følgende steder:

 • Nørregade/Skelgade
 • Reberbanen
 • P-plads ved Rema 1000
 • Adelgade/Provstigade
 • Ny Adelgade
 • Ramsherred
 • Damgade/Østergade 

Se placeringen af genbrugsøerne på kort, og hvilke adresser, der er omfattet af ordningen.

FAKTA

 • Byrådet i Assens Kommune godkendte 25. januar 2017, at der etableres genbrugsøer med nedgravede beholdere til genanvendeligt emballageaffald i Assens indre by
 • Assens Forsyning A/S er ansvarlig for at etablere de i alt syv genbrugsøer, hvilket sker fra marts til april 2022
 • Affaldsordningen, der tidligere har været i offentlig høring, og som er præsenteret på et borgermøde, er en velkendt og afprøvet løsning, som blandt andet er indført i det centrale Odense og Faaborg
 • Anlægsarbejdet har været i offentligt udbud, og Assens Forsyning A/S har tildelt opgaven til entreprenørfirmaet Lonico A/S, der er hjemmehørende i Haarby
 • Beholderne leveres af Rubæk & Co A/S, som i mange år har leveret lignende løsninger til mange byer og husstande overalt i landet
 • Hver genbrugsø kommer til at bestå af tre nedgravede affaldsbeholdere med fem rum til følgende typer af genanvendeligt emballageaffald:
  - Papir
  - Småt pap
  - Plast – både blød og hård
  - Glas
  - Metal
 • Større stykker pap – eksempelvis emballage fra TV, hvidevarer m.v. – kan ikke afleveres i de nedgravede affaldsbeholdere, men skal i stedet afleveres på genbrugspladsen
 • Alle berørte husstande har modtaget information i e-Boks med oplysninger om den nye affaldsordning
 • Der bliver taget hånd om borgere med særlige udfordringer, og som er visiteret af Assens Kommune
 • Efter sidste tømning, afhenter Assens Forsyning A/S beholderen til genanvendeligt emballageaffald ved de husstande, der i dag har en sådan

Om Assens Forsyning A/S – Affald & Genbrug

 • Assens Forsyning A/S er ansvarlig for, at borgerne i Assens Kommune får bortskaffet deres affald på en miljømæssig og forsvarlig måde
 • Assens Forsyning A/S indsamler dagrenovation og genbrugsaffald fra samtlige husstande i Assens Kommune og driver genbrugspladserne i Assens Kommune
 • Genbrugspladserne modtager affald fra private husstande og tilmeldte virksomheder
 • Assens Forsynings genbrugspladser modtager årligt cirka 23.000 tons affald og besøges af 300.000 gæster
 • Foruden genbrugspladserne driver Assens Forsyning A/S cirka 25 nærgenbrugsstationer med kubeordninger, hvor der kan afleveres emballageaffald
 • Assens Forsyning A/S er ansvarlig for driften af de planlagte løsninger med nedgravede genbrugsbeholdere til genanvendeligt emballageaffald i Assens indre by

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Det bliver i beholdere og affaldssystemer som disse, borgerne i Assens indre by fra omkring 1. maj 2022, skal aflevere deres genanvendelige emballageaffald i. Foto: Assens Forsyning A/S.
Det bliver i beholdere og affaldssystemer som disse, borgerne i Assens indre by fra omkring 1. maj 2022, skal aflevere deres genanvendelige emballageaffald i. Foto: Assens Forsyning A/S.
Download
For at sikre, at borgerne altid kan komme af med deres affald, og så det undgås at beholderne er overfyldte, bliver de nedgravede affaldsbeholdere udstyret med sensorer, som meddeler, hvornår der er tid til tømning. Foto: Assens Forsyning A/S.
For at sikre, at borgerne altid kan komme af med deres affald, og så det undgås at beholderne er overfyldte, bliver de nedgravede affaldsbeholdere udstyret med sensorer, som meddeler, hvornår der er tid til tømning. Foto: Assens Forsyning A/S.
Download

Information om Assens Forsyning

Assens Forsyning
Assens Forsyning
Forsyningsparken 2
5610 Assens

6344 9000https://www.assensforsyning.dk/

Om Assens Forsyning A/S – Affald & Genbrug

 • Assens Forsyning A/S er ansvarlig for, at borgerne i Assens Kommune får bortskaffet deres affald på en miljømæssig og forsvarlig måde
 • Assens Forsyning A/S indsamler dagrenovation og genbrugsaffald fra samtlige husstande i Assens Kommune og driver genbrugspladserne i Assens Kommune
 • Genbrugspladserne modtager affald fra private husstande og tilmeldte virksomheder
 • Assens Forsynings genbrugspladser modtager årligt cirka 23.000 tons affald og besøges af 300.000 gæster
 • Foruden genbrugspladserne driver Assens Forsyning A/S cirka 20 nærgenbrugsstationer med kubeordninger, hvor der kan afleveres emballageaffald
 • Assens Forsyning A/S er ansvarlig for driften af de planlagte løsninger med nedgravede genbrugsbeholdere til genanvendeligt emballageaffald i Assens indre by

Følg pressemeddelelser fra Assens Forsyning

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Assens Forsyning

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum