Dansk Sygeplejeråd 1

Ny forskning: Flere sygeplejersker giver større patientsikkerhed

Del

Flere sygeplejersker giver kortere indlæggelser og lavere dødelighed på medicinske afdelinger. Det viser et nyt dansk forskningsprojekt foretaget på medicinske afdelinger i Region Sjælland. Bedre bemanding gør det også nemmere at fastholde sygeplejersker.

Det giver større patientsikkerhed på medicinske afdelinger, hvis der ansættes flere sygeplejersker. Sådan lyder en af de centrale konklusioner i et nyt forskningsprojekt fra Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Som en del af projektet har forskerne sammenlignet medicinske afdelinger i Region Sjælland for at undersøge, om der er sammenhæng mellem antallet af sygeplejersker og patientsikkerheden. Resultatet bekræfter, hvad internationale studier også har vist: Høj sygeplejerskebemanding er forbundet med kortere indlæggelsestid og med en lavere risiko for at dø inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen.

”Rapporten viser, hvilken signifikant betydning sygeplejersker har for patienternes sikkerhed. Ikke at det kommer som den store overraskelse for os, for det er også det, internationale undersøgelser har vist, men det er godt at få det bekræftet i et lokalt perspektiv. Derfor er det selvfølgelig også problematisk, at vi i den grad mangler sygeplejersker i Region Sjælland,” siger Helle Dirksen, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Det er Dansk Sygeplejeråd, Kreds Sjælland og Region Sjælland, der sammen har finansieret projektet, som består af fem delundersøgelser. I undersøgelsen af patientsikkerheden indgår alle indlæggelser på de medicinske afdelinger i perioden 2012 til 2017, i alt 135.728 indlæggelser. Særligt i forhold til indlæggelsestiden viser resultaterne tydelig sammenhæng med sygeplejerskebemandingen, mens det for dødeligheden kun havde negativ indflydelse, hvis der var tale om en permanent lavere bemanding, og ikke hvis det var midlertidigt.

Dårlig bemanding er skidt for fastholdelsen

Sygeplejerskemangel er et generelt problem i hele landet, og det var store udfordringer med at fastholde og rekruttere sygeplejersker i netop Region Sjælland, der var baggrunden for, at forskningsprojektet blev sat i gang. Som en del af projektet skulle forskerne afdække, hvad der kendetegner de afdelinger, som er bedst til at fastholde sygeplejersker på tværs af fire specialer i regionen.    

Svaret er blandt andet høj bemanding samt høj alder og høj anciennitet blandt sygeplejerskerne. Derudover er afdelinger med lav sygeplejerskeomsætning også karakteriseret ved godt arbejdsmiljø, lavere andel af sygefravær og overarbejde, samt få genindlæggelser, kort indlæggelsestid, lav dødelighed og lavt forbrug af sundhedsydelser.

”En god bemanding og en god balance mellem nyere og erfarne sygeplejersker er i sig selv med til at fastholde sygeplejersker. Det er en vigtig viden, og det viser, at det kan betale sig at investere i medarbejdere og godt arbejdsmiljø,” siger Helle Dirksen.

Hun anerkender de gode takter fra regionen i forhold til at tage godt imod nye sygeplejersker med bedre introforløb. Et andet vigtigt fokuspunkt er afdelingsledelsen, som sygeplejerskerne selv peger på som en vigtig faktor for at blive i stillingen i rapporten.

”Vi ved, at det er med til at fastholde sygeplejersker, at man har en god og nærværende leder. Det kræver, at der er tid til at lede, og i dag skal den enkelte leder altså være leder for rigtig mange medarbejdere,” siger hun.

Læs hele rapporten

-------------------------------------------------------

Om forskningsprojektet ’Defining Nursing Capacity’ (NUCAP) og de fem delundersøgelser.

Studie 1 er en litteraturgennemgang af den internationale litteratur om sammenhængen mellem sygeplejerskeomsætning og organisatoriske karakteristika. Lav sygeplejerskeomsætning er blandt andet forbundet med højere bemanding, alder, anciennitet og uddannelsesniveau blandt sygeplejerskerne. Derudover også med andelen af fastansatte, godt arbejdsmiljø og højere patientsikkerhed.  

Studie 2 er en undersøgelse af de organisatoriske karakteristika på fire udvalgte specialer (akut, kirurgi, medicin og psykiatri) i Region Sjælland. Studiet viser, at der blandt andet var en signifikant forskel mellem afdelinger med en lav sygeplejerskeomsætning og øvrige afdelinger af samme type på parametrene høj bemanding, høj alder og høj anciennitet blandt sygeplejerskerne.

Studie 3 er en undersøgelse af, om der er årsagssammenhæng mellem patientsikkerheds- og sundhedsøkonomiske mål og antallet af sygeplejersker. Resultaterne viste, at patienter på afdelinger med en gennemsnitlig høj bemanding havde en kortere indlæggelsestid, og havde lavere risiko for at dø inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen.

Studie 4 er en undersøgelse af sygeplejerskers erfaringer med at arbejde på hospitalsafdelinger med lav sygeplejeomsætning. En stærk kultur og et tæt socialt bånd mellem sygeplejerskerne og deres afdelingssygeplejersker kan være vigtige faktorer for at blive i stillingen.

Studie 5var en undersøgelse af sygeplejefaglige lederes perspektiver i relation til kultur og arbejdsmiljø i hospitalsafdelinger med lav sygeplejeomsætning. Sygeplejefaglige ledere med tydelig kulturel opmærksomhed og visioner for sygeplejen kan være positivt sammenhængende med en lavere sygeplejeomsætning.

Nøgleord

Kontakter

Mai Brandi Ludvigsen
Pressekonsulent i Dansk Sygeplejeråd
Mobil: 2513 5600 Mail: mlu@dsr.dk

Information om Dansk Sygeplejeråd 1

Dansk Sygeplejeråd 1
Dansk Sygeplejeråd 1
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K

3315 1555https://dsr.dk/

Følg pressemeddelelser fra Dansk Sygeplejeråd 1

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Sygeplejeråd 1