Aalborg Universitet

Ny bog skal give mere tætte tage

Del

Ny SBi-anvisning viser fugtsikre løsninger til projektering og udførelse af tage ved både nybyggeri og renovering

Alle de mest almindelig typer tage og tagdækninger ved både nybyggeri og renovering behandles i den nye SBi-anvisning 273, Tage. Foto: Torben Valdbjørn Rasmussen.
Alle de mest almindelig typer tage og tagdækninger ved både nybyggeri og renovering behandles i den nye SBi-anvisning 273, Tage. Foto: Torben Valdbjørn Rasmussen.

Taget er den bygningsdel, som er hårdest påvirket af vind og vejr. Korrekt projektering og udførelse af tage er derfor særlig vigtigt for at undgå alvorlige byggeskader. Det er baggrunden for udgivelsen af den nye SBi-anvisning 273 om tage fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København. Anvisningen samler nyeste viden og erfaringer om projektering og udførelse af de mest almindelige typer tage og tagdækninger ved både nybyggeri og renovering i én bog.

”Taget er en af de bygningsdele, hvor vi ser flest byggeskader. Samtidig har utætheder i taget store konsekvenser for bygherrer og brugere, fordi skaderne både er meget omkostningsfulde at udbedre og kan være årsag til skimmel og dårligt indeklima”, siger seniorforsker Erik Brandt, der er hovedforfatter til anvisningen.

Alle typer tagdækninger

Den nye SBi-anvisning behandler hele tagkonstruktionen, fra den indvendige beklædning med dampspærre og isolering til undertag og tagdækning udvendigt. Der omtales løsninger til projektering og udførelse af alle de mest almindelige typer tage og tagdækninger, fra tagsten af tegl og beton over bølgeplader, skifer, zink, kobber og tagmembraner til stråtage og tage med træspån, ligesom grønne tage og tage med tagelementer også behandles.

”Med SBi-anvisning 273 får byggebranchen et værktøj, der giver en grundig oversigt over de typer af tagopbygninger og tagdækninger, som findes på markedet, med beskrivelser af de overordnede retningslinjer for projektering og udførelse, så man opnår fugtsikre løsninger”, siger seniorforsker Martin Morelli, der sammen med adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen har været medforfattere på SBi-anvisning 273.

”Der er især gjort meget ud af at beskrive projektering og udførelse af detaljerne ved inddækninger og gennemføringer, fordi det er her, man typisk ser de utætheder, som giver vandskader og kan medføre råd og skimmelsvamp i taget”, forklarer Martin Morelli.

Nye anbefalinger ved efterisolering

Anvisningen handler om projektering og udførelse af tage ved nybyggeri, men renovering af tage behandles også indgående. Blandt andet inddrages ny viden om, hvordan man undgår fugtproblemer ved efterisolering.

”Vores forsøg har vist, at det ikke i alle tilfælde er nødvendigt at etablere en ny dampspærre, inden man efterisolerer et vandret loft på et ventileret tagrum. Det har også vist sig, at man godt kan have en stor tykkelse på efterisoleringen, uden at det giver fugtproblemer. Det gælder, hvis man har et velventileret tagrum, hvor loftet er lufttæt, som for eksempel et pudset loft uden revner eller andre utætheder”, forklarer Erik Brandt, der oplyser, at den nye viden er resultat af et forskningsprojekt, som endnu ikke er publiceret.

Tidligere har anbefalingen fra SBi ellers været, at man ved lufttætte loftskonstruktioner som, for eksempel pudsede lofter uden revner, højst skulle efterisolere til en samlet isoleringstykkelse på 150 mm, med mindre man etablerede en ny dampspærre i loftet.

266 illustrationer

De mange typer tage og tagdækninger, som behandles i SBi-anvisning 273, betyder også, at anvisningen er en af de mest omfattende i SBi’s anvisningsserie, som er udgivet siden 1947. Anvisningen er på over 400 sider og indeholder ikke mindre end 266 illustrationer. Figurerne viser både de overordnede principper for opbygning og ventilation af de forskellige tagtyper, men går også i detaljer med de byggetekniske løsninger, hvoraf mange vises både som snit og rumlige, isometriske illustrationer.

SBi afholder kursus om tage og SBi-anvisning 273 den 6. juni 2019 i Odense. Desuden er det muligt at høre om SBi-anvisning 273 på Bygningsfysikdag 2019, som SBi afholder d. 8. maj i København.

SBi-anvisning 273 kan købes via www.anvisninger.dk/273.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker Martin Morelli på mmo@sbi.aau.dk eller tlf. 9940 2283 eller seniorforsker Erik Brandt på ebr@sbi.aau.dk eller tlf. 9940 2370. Nedenstående illustrationer kan frit downloades til redaktionel brug på betingelse af kreditering som anført.

Nøgleord

Billeder

Alle de mest almindelig typer tage og tagdækninger ved både nybyggeri og renovering behandles i den nye SBi-anvisning 273, Tage. Foto: Torben Valdbjørn Rasmussen.
Alle de mest almindelig typer tage og tagdækninger ved både nybyggeri og renovering behandles i den nye SBi-anvisning 273, Tage. Foto: Torben Valdbjørn Rasmussen.
Download
Ved mange typer tagdækninger er korrekt projektering og udførelse af undertaget en vigtig forudsætning for at opnå en fugtsikker løsning i praksis. Foto: Erik Brandt.
Ved mange typer tagdækninger er korrekt projektering og udførelse af undertaget en vigtig forudsætning for at opnå en fugtsikker løsning i praksis. Foto: Erik Brandt.
Download
Inddækninger ved tilslutning af taget til andre bygningsdele og ved gennemføringer behandles indgå-ende, da det er her, der typisk kan opstå utætheder. Tegning: SBi.
Inddækninger ved tilslutning af taget til andre bygningsdele og ved gennemføringer behandles indgå-ende, da det er her, der typisk kan opstå utætheder. Tegning: SBi.
Download
SBi-anvisning 273, Tage, er på over 400 sider og rummer ikke mindre end 266 illustrationer. Foto: Simon Lei Fredslund.
SBi-anvisning 273, Tage, er på over 400 sider og rummer ikke mindre end 266 illustrationer. Foto: Simon Lei Fredslund.
Download

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum