Beskæftigelsesministeriet

Ny aftale skal forhindre løndumping på landevejene

Del

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, at alle chauffører, som kører bus- og godskørsel i Danmark, skal have en løn svarende til den mest repræsentative i vejtransportbranchen.

Aftalen vil også gælde udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører ture her i landet, såkaldt cabotage-kørsel. 

De udenlandske vognmænd skal desuden fremover anmelde  sig i et nyt register, så danske myndigheder ved, hvem der kører cabotage-kørsel her i landet, og så de kan kontrollere, at chaufførerne får den løn, de skal have.

Fremover skærpes kravene til danske vognmænd, som også skal følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster for at kunne få en godskørselstilladelse.

Det bliver politiet og en administrativ myndighed, som skal kontrollere, at kravene til de udenlandske vognmænd bliver overholdt. Hvis de udenlandske transportvirksomheder ikke anmelder oplysninger til det nye register, kan de få bøder på op til 10.000 kr. Hvis de ikke overholder lønniveauet, kan de få bøder på minimum 35.000 kr.  

I forhold til de danske transportvirksomheder er det som hidtil Færdselsstyrelsen, som foretager den administrative kontrol ved udstedelse og evt. tilbagekaldelse af kørselstilladelser. Sanktionerne overfor danske vognmænd forbliver de samme som i dag, hvor en tilladelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for den ikke er overholdt. 

Aftalen bygger på de anbefalinger, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i fællesskab har foreslået for at forhindre løndumping i transportbranchen.

Partierne er enige om at evaluere aftalen to år efter, at den er fuldt ud gennemført.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Social dumping er ødelæggende for det danske arbejdsmarked – herunder transportbranchen, hvor vi desværre har set alt for mange eksempler på udenlandske chauffører, som har kørt her i landet til horrible løn – og arbejdsvilkår. Det er helt uacceptabelt og skal stoppes. Derfor er jeg rigtig glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier har taget ansvar og sammen med regeringen nu sikrer ordentlige lønvilkår for chaufførerne, som arbejdsmarkedets parter har anbefalet i fællesskab. Nu får danske og udenlandske vognmænd og deres chauffører samme vilkår, så de kan konkurrere på lige fod.

Transportminister Benny Engelbrecht:

- Regeringen arbejder utrætteligt for at sikre, at der er ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Derfor glæder det mig også, at et bredt flertal af Folketingets partier har givet håndslag på, at vi skal sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der kører i Danmark. Det er uanset, om der er tale om chauffører ansat i danske eller udenlandske virksomheder. I sidste måned blev der efter årevise forhandlinger i EU også indgået en foreløbig politisk aftale om Vejpakken. Det er en dansk sejr, som styrker arbejdsvilkårene for Europas chauffører, bekæmper social dumping og sikrer fair konkurrence for danske vognmænd. Med de to initiativer er vi altså rigtig godt på vej.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V):

- Venstre har kæmpet for, at vi får sikret ordnede forhold på transportområdet på det danske arbejdsmarked. Den såkaldte Padborg-sag er fuldstændig uacceptabelt. Alle chauffører i Danmark - også udenlandske - skal arbejde under ordnede og værdige forhold. Derfor er jeg tilfreds med aftalen. Og jeg er samtidig glad for, at der er blevet lyttet til Venstres krav om, at det skal ske med respekt for den danske model og fagforeningsfriheden i Danmark. 

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

- Dansk Folkeparti er glade for, at det er lykkes med aftalen at sikre, at alle overenskomster på området, der ikke afviger entydigt og væsentligt fra de retningsgivende overenskomster, også fortsat er gældende og at parterne fra berørte overenskomster bliver repræsenteret i overenskomstnævnet.

Ordfører for social dumping Bjørn Brandenborg (S):

- Jeg er glad og stolt over, at vi nu sætter ind over for social dumping på de danske veje, og at vi gør det på den danske måde, som er trepartsaftalen mellem arbejdsgivernes og lønmodtagernes hovedorganisationer og et bredt flertal i Folketinget. Den danske model viser endnu engang sit værd.

Transportordfører Andreas Steenberg (RV):

- Desværre findes der sociale forhold for chauffører i hele EU, som er under den værdighed, som bør kendetegne Europa. Med den her aftale sikrer vi en bund på dele af det danske marked. Det er først skridt, for der skal også foretages ændringer i EU, og det skal Danmark også arbejde for. Vi er tilfredse med at denne aftale tager mere højde for foreningsfriheden i Danmark end det første oplæg. Det samarbejde takker vi Socialdemokratiet og de andre partier for.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF):

- Det er godt, og på høje tid, at hamre nogle hegnspæle i omkring det regulerede danske arbejdsmarked. SF ser næste opgave for transportbranchen, at få styr på mange chaufførernes groteske og uanstændige overnatninger i førerhuse på tilfældige parkeringspladser uden faciliteter.

Transportordfører Henning Hyllested (EL):

- Enhedslisten har igennem mange år stået forrest i kampen mod piratkørsel og unfair konkurrence på de danske landeveje. Med denne aftale tager vi det største skridt, der nogensinde er taget i bekæmpelse af social dumping i lastbil- og bustransporten. Med aftalen bliver bremserne hugget i for lønninger på østeuropæisk niveau. Det skal være fortid i Danmark, når der køres cabotage og kombineret transport. Ligesom den helt uanstændige slaveløn på 20 kr. i timen, som de filippinske chauffører i Padborg måtte leve og køre for. Aftalen betyder også, at der nu kan speedes op på kontrollen med de udenlandske chauffører og vognmænd. Den hidtidige indsats har været mangelfuld og halvhjertet, men nu kan fagbevægelse og arbejdsgivere glæde sig over omfattende støtte fra myndighederne, så der sikres fair konkurrence på lige vilkår, baseret på ordnede løn- og arbejdsforhold for chauffører, der kører lastbil og bus i Danmark.

Transportordfører Niels Flemming Hansen (K):

- Vi har altid har bakket op om arbejdsmarkedets parter. Vi er glade for, at det lykkes at få forhandlet en god løsning på plads uden det monopol til 3F, der oprindelig var lagt op til.

Beskæftigelsesordfører Torsten Gejl (ALT):

- Med denne aftale forhindrer vi, at udenlandske transportfirmaer, der midlertidigt kører varetransport i Danmark, kan lave løndumping. Forhandlingerne startede allerede i sidste folketingsperiode, så det er rart at være i mål med en god aftale på et kompliceret område efter gode anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter.

Beskæftigelsesordfører Mette Thiesen (NB):

- For Nye Borgerlige er det vigtigt med ordnede forhold og foreningsfrihed, når man arbejder i Danmark. Denne aftale sikrer begge dele inden for transportområdet, og derfor ser vi frem til det videre arbejde med at udmønte aftalen.


Kontakt: Beskæftigelsesministeriets presseenhed: 51 23 28 30

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 201920.1.2020 11:28:11 CETPressemeddelelse

I november 2019 var der 2.795.700 personer i job, hvilket er et lille fald på 200 forhold til oktober. Tallet dækker over, at antallet af beskæftigede i det private erhvervsliv er steget med 800 personer, mens faldet i den offentlige sektor er på 1000 personer. Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse har været stigende siden foråret 2013. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - I november var der 200 færre lønmodtagere i beskæftigelse. Det ændrer ikke på, at dansk økonomi fortsat står stærkt, og at historisk mange er i arbejde. Vi har en unik chance for at give ledige en fod indenfor på arbejdsmarkedet. - Regeringens fokus er derfor, at vi har en arbejdsstyrke, som besidder de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Vi skal investere i mennesker med opkvalificering, så virksomhederne har gode forudsætninger for at skabe vækst. - Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at vi minimerer risikoen for skader og sygdom ved at tage på arbejde. Jeg glæder mig over, at kontrollen med ar

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for november 20198.1.2020 10:30:55 CETPressemeddelelse

Ledigheden er stort set uændret i november 2019. Dermed er ledigheden på 104.400 fuldtidspersoner svarende til 3,7 procent af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten har stort set været uændret i hele 2019. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Ledigheden steg en smule med 300 personer i november. Samtidig fortsætter beskæftigelsen med at stige. Dansk økonomi har det altså stadig godt. Det skal vi udnytte til at give flere en chance på arbejdsmarkedet. - Det sker for eksempel ved at forbedre den aktive beskæftigelsesindsats. Fra årsskiftet har landets jobcentre fået mulighed for mere fleksibelt at tilrettelægge indsatsen, så den enkelte ledige får den hjælp, der er brug for. Det er vigtigt, at vi skræddersyr indsatsen og ikke har en standardiseret tilgang til ledige. Ledige er forskellige og har brug for forskellige værktøjer. - Samtidig skal vi tage fat på en af de helt store udfordringer, nemlig ledigheden blandt ikke-v

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum