DI - Dansk Industri

Nu skal vi i gang med 2. halvleg af den grønne omstilling

Del

Vi skal handle nu, hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål og sikre den grønne førerposition. Vi har store mængder vedvarende energi til rådighed fra vind og sol. Nu skal vi op i skala og udnytte energien alle steder i samfundet, hvor den kan fortrænge forbruget af olie, kul og gas.

Erhvervslivets Klimaalliance overrækker i dag en rapport med syv anbefalinger til regeringen, som skal sætte gang i 2. halvleg af den grønne omstilling.

Et Advisory Board under Erhvervslivets Klimaalliance - der er et samarbejde mellem DI og Dansk Energi - har i de seneste måneder arbejdet på at formulere en række anbefalinger om sektorkobling – altså hvordan man får den grønne energi ind i flere sektorer i samfundet og udnytter energiressourcerne optimalt.

- Danmark har en unik mulighed for at gå forrest i klimakampen og opnå en førerposition inden for den grønne omstilling. Vi er allerede lykkedes med at udvikle konkurrencedygtig vedvarende energi fra sol og vind. Og vi har formået at skabe massive energieffektiviseringer i blandt andet vores huse. Nu skal vi udnytte endnu mere af den grønne energi alle steder i vores samfund; i industrien, lastbilerne, flyene, skibene. Lykkes vi med det, kan vi opnå samme væksteventyr som med vindenergien. Men det kræver forandring, tæt samarbejde og tempo, siger Lars-Peter Søbye, CEO i Cowi og formand for udvalget.

I 2. halvleg af den grønne omstilling skal industrien over på el eller biogas. Bilerne skal køre på strøm. Vores huse skal opvarmes af fjernvarme, der for eksempel stammer fra overskudsvarme i virksomhederne eller el, der har været gennem en varmepumpe.

Vi skal omdanne vedvarende energi til brint, ammoniak eller andre electrofuels, som kan bruges i fly, skibe og lastbiler. Og vi skal binde forbrug og produktion af energi sammen ved hjælp af digitale værktøjer.

For at kunne realisere dette er der brug for forandringer i den måde, vi tænker og samarbejder på – både på tværs af sektorer og mellem den private sektor og myndighederne.

- For at vi lykkes med sektorkobling, kræver det også, at vi formår at gå på tværs af hidtidige søjler. Vi – offentlige og private – bliver nødt til at finde hinanden i nye, mere fleksible samarbejder, hvis vi skal kunne udnytte potentialet fuldt ud. Det gælder for eksempel omkring elnettet, der er selve centralnerven i vores grønne omstilling. I dag står elnetselskaberne med usikre rammer i forhold til håndtering af de udfordringer, vi står overfor. Der er stort pres på både produktions- og forbrugssiden, og vi er i fare for at blive en bremseklods for udviklingen snarere end den nødvendige accelerator. Her må vi samles om en ny tilgang, siger Knud Pedersen, Executive Vice President i Andel og næstformand i udvalget.

Sektorkobling er en effektiv måde at indfri vores ambitiøse klimamål. Og hvis Danmark bliver sektorkoblingens moderland, kan det give os viden og erfaring, som kan danne grundlag for et nyt eksporteventyr. Udvalget anbefaler, at der bliver sat nye mål for eksporten af energi- og klimateknologi.

- Vi har haft enestående succes med at omsætte vores egne, grønne ambitioner til eksportsucceser. Succesen er skabt af innovative virksomheder. Og der har været et samspil mellem myndigheder og industri, som har sikret udviklingen af konkurrencedygtige grønne produkter. I fremtiden kommer forandringerne til at gå endnu hurtigere, og det kræver nye måder at samarbejde på, så vi hele tiden er i stand til at omstille os og reagere hurtigt og effektivt, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

I fremtiden skal vi udlede mindre CO2 og udnytte ressourcerne bedre – samtidig med at økonomien vokser. Det er en stor udfordring, men med politisk vilje kan det lade sig gøre. Det handler blandt andet om at etablere forsøg i stor skala og tage et opgør med den eksisterende regulering.

- En vellykket sektorkobling bliver fuldstændig afgørende for, om vi kommer i mål med den grønne omstilling. Vi skal udfase kul, olie og gas og erstatte det fossile energiforbrug med grøn energi. Med sektorkobling kan vi udnytte ressourcerne optimalt og gøre energiforbruget fleksibelt, så infrastrukturen kan bære den omfattende elektrificering, vi som samfund står over for. Men det kræver, at de politiske rammer justeres til fremtidens behov, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Her er de syv anbefalinger fra Advisory Board for sektorkobling:

  1. Virksomheder og myndigheder skal samarbejde tæt. Vi skal være i stand til at reagere hurtigt og effektivt, så vi kan løse udfordringerne og udnytte mulighederne.
  2. Der skal sættes en tydelig retning og prioriteringerne skal være klare og lette at gå til. Derfor er der brug for et nationalt program for sektorkobling.
  3. Fremtidens energisystem bliver digitalt. Der skal ske en digitalisering på tværs af energi- og forsyningssektoren og mellem energisystemet og kunderne.
  4. Vi skal bruge markedet til at skabe en adfærd, der sikrer den mest effektive brug af energi og infrastruktur på ethvert tidspunkt.
  5. Der er brug for at få moderniseret afgifter og anden regulering. De er i dag i vid udstrækning rettet mod de enkelte sektorer og kan derfor spænde ben for sammenkoblingen af sektorerne.
  6. Udviklingen af løsninger skal op i tempo, og vi skal hurtigt have gang i projekter i stor skala, så de bliver konkurrencedygtige. Det kræver investeringer.
  7. Med sektorkobling går vi forrest i næste fase af den grønne omstilling. Vi skal sætte os nye mål for eksporten af løsningerne.

 

Medlemmerne af Advisory Board:

Formand: Lars-Peter Søbye, CEO, COWI A/S
Næstformand: Knud Pedersen, Executive Vice President, Andel Holding A/S
Lars Tveen, President, Danfoss Heating
Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President, Rockwool International A/S
Ole Hvelplund, adm. direktør, Nature Energy A/S
Thomas Egebo, adm. direktør, Energinet
Bjarne Korshøj, teknisk direktør, HOFOR A/S
Claus Madsen, Managing Director, HITACHI ABB Power Grids A/S
Michael L. Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland A/S
Ulrik Stridbæk, Vice President, Ørsted A/S
Peter Weinreich Jensen, adm. direktør, Siemens Energy A/S
Casper Kirketerp-Møller, CEO, Clever A/S
Jesper Braum Nielsen, Vice President, IBM Denmark A/S
Nana Bule, adm. direktør, Microsoft Denmark
Jesper Thomassen, Managing Director, Nordic Sugar A/S
Bent Agerholm, adm. direktør, Energi Fyn Holding A/S
Tommy Hansen, Senior Vice President, Kamstrup A/S
Jacob Brønnum, adm. direktør, Forsyning Helsingør A/S
Vibeke Svendsen, adm. direktør, Envotherm A/S
Jacob Vittrup, adm. direktør, NRGi A.m.b.A
Henrik Dam Larsen, adm. direktør, DB Schenker
Michael Simmelsgaard, Managing Director Energy, Rambøll Danmark A/S
Thomas Woldbye, adm. direktør, Copenhagen Airports A/S, CPH
Anders Stouge, vice adm. direktør, Dansk Energi
Troels Ranis, branchedirektør for DI Energi, Dansk Industri

Følg os på:

    

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 2332 6829

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

DI: EU-Kommissionens klimaudspil kan blive en kæmpe gevinst for Danmark14.7.2021 14:45:29 CEST | Pressemeddelelse

EU Kommissionen har fremlagt en omfattende plan med konkrete initiativer, som skal gøre EU-landene i stand til at nå målet om mindst 55 procents reduktion af CO2 i 2030. Med planen viser EU en nødvendig handlekraft i forhold til klimaudfordringen. Den understøtter Danmarks muligheder for at indfri den ambitiøse 70 procents målsætning. Og den åbner et meget stort marked for danske virksomheder, som er stærke inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum