Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Nu sætter København hjemmeplejen fri

Del

I boligområdet Guldbergs Have på Nørrebro starter hjemmeplejen forfra. De eksisterende rammer er sprængt, og plejepersonale og beboere vurderer i fællesskab, hvordan plejen skal tilrettelægges og udføres. Guldbergs Have åbner officielt i dag.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

På Nørrebro er et eksperiment i fuld gang. I Guldbergs Have bliver nye tilgange, som kan være med til at forme fremtidens ældrepleje, testet. Al tidligere struktur og vante procedurer, som ikke er lovgivning, er skrællet væk. I stedet er styringen lagt i hænderne på medarbejderne og beboerne selv.

- I Guldbergs Have har vi kastet ”normal praksis” op i luften. Vi forsøger at bygge hjemmeplejen op på ny. Og det er i høj grad borgerne selv, som sammen med medarbejderne sætter kursen, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Flere fagligheder i spil

I Guldbergs have afprøves blandt andet forskellige teamstrukturer, samarbejds- og ledelsesformer, arbejdsmåder, aktiviteter og kommunikationsmetoder. Det samme team af medarbejdere står for plejen både dag, aften og weekend og har en høj grad af selvstyre ift. egen arbejdstid og tilrettelæggelsen af hjælpen til borgere. Teamet styrer desuden i høj grad selv egen økonomi.

- Det afgørende er, at den enkelte beboers dagsaktuelle behov er i centrum, og at beboerne føler sig trygge. Vi støtter dem i at indgå i fællesskaber og i daglige gøremål som f.eks. madlavning. Vores mål er at udvikle en borgernær og fleksibel hjemmepleje, hvor det er de samme velkendte medarbejdere, der hver dag møder borgerne, siger Sisse Marie Welling.

En af nyskabelserne i Guldbergs Have er, at det tværfaglige team ikke (som hidtil) består alene af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Nu får de følgeskab af pædagoger, terapeuter og sygeplejersker for at skabe en bedre og bredere faglighed. Og teamet er fysisk placeret i Guldbergs Have. Samtidig er det medarbejderne selv, som kender borgeren, som vurderer borgerens behov og beslutter, hvad der skal leveres af hjælp.

Guldbergs Have indvies i dag kl. 13.30 ved De Gamles Bys Kirke, Edith Rodes Vej 6. Social- og ældreminister Astrid Krag (S) deltager i den officielle indvielse. Der vil være mulighed for rundvisning og at møde medarbejdere og beboere.

Pressen er velkommen.

 

Fakta om Guldbergs Have

  • Guldbergs Have er et afgrænset ældreboligområde med 275 ældreboliger på Nørrebro, hvor cirka 1/3 af del af beboerne modtager kommunal hjemmepleje.
  • 24 boliger omdannes til tryghedsboliger i takt med, at de nuværende beboere fraflytter.
  • En hel etage er omdannet til fælleslokaler med opholds- og spiserum, sygeplejeklinik, træningsrum, mødelokaler og kontor, og der er ansat pædagogisk og terapeutfagligt personale.
  • Guldbergs Have eksperimentet varer i alt 3 år. Det nye medarbejderteam samledes første gang i december 2020. De første borgere flyttede ind i december 2020. Men en del af opstarten er blevet forsinket af corona-krisen.

Kontakter

Billeder

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Download

Information om Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Rådhuspladsen 1
1599 København V

https://www.kk.dk/

Følg pressemeddelelser fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Enigt udvalg har truffet afgørelse om Intervare20.9.2021 21:05:47 CEST | Pressemeddelelse

Et enigt Sundheds- og Omsorgsudvalg har besluttet at give Intervare frem til 1. november 2021 til at implementere den model, virksomheden har foreslået, der ifølge Intervare A/S skal skabe rammerne for, at chaufførernes vilkår er i overensstemmelse med Københavns Kommunes arbejdsklausuler. Et enigt Sundheds- og Omsorgsudvalg har herudover efter anbefaling fra Københavns Kommunes CSR-enhed besluttet at pålægge Intervare A/S bod samt besluttet at tilbageholde månedlige vederlag af 400.000 kr. op til et samlet tilbagehold på 3,2 mio. kr. med henblik på at sikre at Intervare efterbetaler chaufførerne, det beløb som kommunens CSR-enhed vurderer de har krav på. Samtidig forbeholder Sundheds- og Omsorgsudvalget sig ret til at ophæve kontrakten, hvis Intervare ikke fremadrettet loyalt medvirker til at oplyse sagen og retter op på tidligere overtrædelse af arbejdsklausulen, og/eller hvis Intervare ikke implementerer den ændrede forretningsmodel senest pr. 1. november 2021 som lovet. Da der er t

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum