Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Nu kan der bygges flere mindre boliger i København

Del

Københavns Kommune bløder nu endnu mere op for kravet til boligstørrelserne, så der potentielt kan bygges mange flere mindre boliger i eksisterende byudviklingsområder

Siden 2005 har der i København været et krav om, at nybyggede boliger i gennemsnit skal være mindst 95 m2 store for blandt andet at sikre plads til børnefamilierne i byen. Kravet har siden 2015 omfattet 75 procent af det nybyggede etageareal, mens der var mulighed for at fravige kravet for 25 procent af etagearealet.

Men med vedtagelsen af Københavns Kommuneplan 2019 ændrede man den regel, så det nu er blevet muligt at bygge dobbelt så mange mindre boliger i København, når der vedtages nye lokalplaner. Og nu vil Københavns Kommune yderligere udbrede muligheden for at bygge småt og fremover give de samme muligheder i områder omfattet af ældre lokalplaner.

”Det er afgørende for mig, at København også i fremtiden er en blandet by med plads til både børnefamilier, par og singler. Derfor øger vi nu mulighederne for at bygge endnu flere mindre boliger. Der skal være plads til alle i København”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

De nye rammer betyder, at kun halvdelen af etagearealet skal være mindst 95 m2 i gennemsnit – den øvrige halvdel af arealet kan gives frit til at bygge mindre boliger. Dermed gives der mulighed for, at der kan opføres 3.500 flere mindre boliger i byggerier omfattet af ældre lokalplaner i byudviklingsområderne Ørestad, Sydhavn, Indre Nordhavn, Carlsberg, Valby Syd og Østamager.

For nye og kommende lokalplaner gælder lempelsen i kommuneplanen for alt nybyggeri fremover. Dermed får lempelsen også betydning for de 60.000 nye boliger, som målet er at bygge frem mod 2031.

Formålet er at skaffe billigere boliger og møde efterspørgslen på mindre boliger, så København bliver for alle – også studerende, enlige og folk uden høje indtægter.

”Stigende huspriser og lejlighedssammenlægninger er ved at omforme vores by, så der ikke er plads til almindelige mennesker. Familieformerne har også ændret sig, og vi kan ikke længere bygge med kernefamilien som udgangspunkt. Vores boligmasse skal tilpasses, så den matcher de kollektive, enlige og fleksible boligbehov, som københavnerne har i dag. I nogle bydele er der brug for flere små boliger – i andre for flere store, derfor skal vi ikke have for generelle regelsæt”, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Med den nye ændring bliver der også mulighed for at bygge flere mindre boliger samlet i bofællesskaber. Her reduceres gennemsnittet af boligstørrelserne nemlig fra 75 m2 til 65 m2.

Lempelsen af kravene til boligstørrelser i områder omfattet af ældre lokalplaner vil ske i forbindelse med konkrete byggesager og på baggrund af en konkret ansøgning fra grundejer.

De nye retningslinjer for dispensation fra boligstørrelsesbestemmelserne i ældre lokalplaner blev besluttet ved et digitalt møde i Teknik- og Miljøudvalget mandag 27. april.

Nøgleord

Kontakter

For mere information

Overborgmester Frank Jensen (S) via pressekonsulent Nikolai Evereth, tlf. 4044 7446 p33u@kk.dk

Teknik- og Miljøborgmester Nina Hedeager Olsen (EL) via presseteamet: 2445 0314 borgmesterpresse@kk.dk.

Information om Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
Københavns Rådhus
1599 København V

33 66 33 66https://www.kk.dk

Fakta

  • De nye størrelseskrav effektueres i forbindelse med en konkret byggesag. Dispensationen i ældre lokalplaner gives, hvis grund-ejeren søger herom.
  • Med de nye størrelseskrav gives der mulighed for, at der kan opføres 3.500 flere mindre boliger end tidligere i byggerier om-fattet af ældre lokalplaner i byudviklingsområderne Ørestad, Sydhavn, Indre Nordhavn, Carlsberg, Valby Syd og Østamager.

  • De nye rammer betyder, at der i et byggeri på fx 10.000 m2 vil kunne bygges ca. 100 boliger med et gennemsnit på 50 m2 og 53 boliger med et gennemsnit på 95 m2. – altså større og min-dre boliger mellem hinanden. Fordi rammerne gælder for eta-gearealet, vil man dermed kunne opføre et byggeri, hvor næsten to ud af tre boliger er mindre boliger.

  • Frem mod 2031 skal der skabes plads til 100.000 nye københavnere.

  • Med Københavns Kommuneplan 2019 er målet at bygge 60.000 nye boliger frem mod 2031. De ventes tilvejebragt af 75% i by-udviklingsområderne og 25% i eksisterende by.

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum