Dansk Blindesamfund

Nu kan blinde over 67 år også få en ledsager

Del

Hidtil har blinde og stærkt svagsynede over 67 år været afskåret fra at søge om ledsager. Det bliver nu ændret med en fireårig forsøgsordning fra 2021 til 2024, som betyder, at ældre med synshandicap over 67 år kan komme trygt omkring og undgå ensomhed og isolation.

Med en politisk aftale bliver det muligt for blinde og svagsynede, der er fyldt 67 år, at få tildelt en ledsager
Med en politisk aftale bliver det muligt for blinde og svagsynede, der er fyldt 67 år, at få tildelt en ledsager

Indtil nu har ledsageordningen været lukket land for ældre med synshandicap. Hvis du var fyldt 67 år og mistede synet, var der førhen ingen hjælp at hente hos kommunen, hvis du havde brug for en ledsager til at tage på indkøb eller deltage i kulturelle og sociale aktiviteter.

Men det bliver der ændret på nu. For med en politisk aftale, er der afsat midler på finansloven til et fireårigt landsdækkende forsøg med ledsagelse til blinde og stærkt svagsynede, der er fyldt 67 år.

Går ud over livskvaliteten

Allerede tilbage i 2018 blev der indgået en finanslovsaftale, der afsatte midler til denne forsøgsordning, men processen omkring udmøntning af midlerne har trukket i langdrag. Derfor vækker det stor glæde i Dansk Blindesamfund, at forsøgsordningen er blevet en realitet.

”For Dansk Blindesamfund har det i mange år været en mærkesag at få fjernet aldersbegrænsningen på ledsageordningen. Det er derfor rigtig dejligt, at det endelig er faldet på plads, så ældre med synshandicap også har mulighed for at leve et aktivt liv og deltage i sociale aktiviteter på lige fod med andre”, siger Ask Løvbjerg Abildgaard, landsformand i Dansk Blindesamfund.

”Jeg så selvfølgelig helst, at det var blevet en fast ordning. Men nu starter det som en forsøgsordning, der forhåbentlig kan bane vejen for en permanent ordning med ledsagelse til ældre med synshandicap. Det vil vi kæmpe for i Dansk Blindesamfund, for det giver ikke mening, at yngre og ældre skal forskelsbehandles”, forklarer Ask Løvbjerg Abildgaard.

Ældre synshandicappede oplever ofte, at deres synshandicap fører til isolation, da det er vanskeligt at begå sig uden for hjemmet, når synet svækkes i en sen alder. Men med forsøgsordningen kan ældre søge om syv timers ledsagelse om måneden med mulighed for opsparing.

”Det er urimeligt, at der hidtil har været en aldersgrænse på 67 år, for det går ud over livskvaliteten, hvis mennesker med synshandicap ikke har mulighed for at komme rundt. Forsøgsordningen får positiv betydning for mange blinde og svagsynedes hverdag, da de får mulighed for at deltage i samfundslivet og undgå ensomhed og isolation”, siger Ask Løvbjerg Abildgaard.

Aktivt fritidsliv

En af dem som glæder sig over ordningen er 82-årige Tove. Hun er glad og lettet over, at hun har fået tildelt en ledsager, der kan være hendes øjne og bidrage med en støttende arm til aktiviteter uden for hjemmet. Hun har allerede brugt ordningen, da hun skulle til tandlæge og i banken. Ærinder som ellers ville have været meget mere ressource- og tidskrævende, hvis ikke Tove havde en ledsager ved sin side.

”Jeg kan godt færdes alene, men bagefter er jeg hamrende træt. Det er blevet for besværligt og alt for ressourcekrævende. Derfor er det en utrolig lettelse i det daglige, at jeg kan få en ledsager. Nu kan jeg trygt komme fra A til B uden at være bekymret for at gå ind i noget eller fare vild. Det har jeg prøvet, og der gik panik i mig, da jeg ikke vidste, hvor jeg var”, siger Tove Bildt Kurup Hinrich, der også vil bruge sin ledsager til kulturelle aktiviteter og til gåture i Hillerød.

”En ledsager er med til at give mig en større frihed og gøre mit liv rigere på oplevelser. Det betyder utrolig meget at have et par øjne, der beskriver, hvad vi går forbi, så jeg kan føle mig tryg og nyde turen”, fortæller Tove Bildt Kurup Hinrich.

Det fireårige forsøg med ledsageordning for ældre med synshandicap er finansieret gennem finansloven med Socialstyrelsen som tilsynsmyndighed. Dansk Blindesamfund visiterer til ordningen, og DUOS, der er en af landets største leverandører af velfærdsydelser, herunder ledsagelse, forestår alle opgaver i forbindelse med selve ledsagelsen.

Kort om ordningen

  • Hvis du er fyldt 67 år, og er blind eller stærkt svagsynet, kan du få 7 timers ledsagelse om måneden med mulighed for opsparing
  • Du vælger selv, hvilke aktiviteter du har brug for en ledsager til
  • Du har mulighed for selv at pege på en ledsager, eller du kan lade DUOS finde én til dig
  • Læs mere om ordningen og søg om ledsagelse på https://blind.dk/ledsageordning eller ring til Dansk Blindesamfunds visitationsmedarbejdere på telefon 69 16 16 58

Nøgleord

Kontakter

Jannie Hammershøi
Forretningsudvalgsmedlem
Dansk Blindesamfund

Tlf: 23 40 92 10
E-mail: jah@blind.dk

Billeder

Med en politisk aftale bliver det muligt for blinde og svagsynede, der er fyldt 67 år, at få tildelt en ledsager
Med en politisk aftale bliver det muligt for blinde og svagsynede, der er fyldt 67 år, at få tildelt en ledsager
Download
Ask Løvbjerg Abildgaard glæder sig over, at ældre med synshandicap får frihed til at kunne bevæge sig trygt rundt med den nye forsøgsordning om ledsagelse
Ask Løvbjerg Abildgaard glæder sig over, at ældre med synshandicap får frihed til at kunne bevæge sig trygt rundt med den nye forsøgsordning om ledsagelse
Download
For Tove Bildt Kurup Hinrich er forsøget med ledsageordning en stor lettelse og hjælp i dagligdagen
For Tove Bildt Kurup Hinrich er forsøget med ledsageordning en stor lettelse og hjælp i dagligdagen
Download

Information om Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund
Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

38 14 88 44https://blind.dk/

Dansk Blindesamfund er interesseorganisationen for mennesker med synshandicap. Hver dag kæmper vi for, at blinde og svagsynede kan deltage og bidrage på linje med alle andre. At flere får en uddannelse. At flere kommer i beskæftigelse. At færre er ensomme. At flere lever et aktivt og selvstændigt liv. At flere er sunde og dyrker motion. Vi tilbyder rehabilitering, rådgivning, kurser, netværk og støtte, når synet svigter. Vi kæmper for bedre politiske rammer og rettigheder for mennesker med synshandicap i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Dansk Blindesamfund

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Blindesamfund

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum