Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden vil støtte unge flygtninge i Jordan og Libanon

Del

Novo Nordisk Fonden sætter fokus på at hjælpe unge flygtninge i områder, der er påvirket af krisen i Syrien – i første omgang Jordan.

Som et led i sin nye strategi for humanitær støtte har Novo Nordisk Fonden besluttet sig for at støtte unge flygtninge i områder, der er påvirket af krisen i Syrien – i første omgang Jordan.  

Fonden ønsker at bidrage til at styrke de unges faglige og sociale kompetencer gennem bl.a. uddannelse og andre læringstilbud for derigennem at forbedre deres livskvalitet og fremtidsmuligheder.

”Novo Nordisk Fonden vil støtte programmer, der hjælper de unge flygtninge med at tilegne sig nødvendige færdigheder, så de er bedre rustet til deres voksenliv. Derved får de øgede muligheder for at være aktive medborgere i både deres værtsland, samt hvis eller når de vender tilbage til Syrien,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for sociale og humanitære indsatser i Novo Nordisk Fonden.

I Jordan går kun 64 pct. af syriske flygtningebørn i grundskole sammenlignet med 93% pct. af lokale børn og 90 pct. af alle børn på globalt plan. Denne forskel øges, efterhånden som flygtningene bliver ældre, og færre end 25 pct. tilmeldes gymnasiet eller lignende ungdomsuddannelser. Dette efterlader en stor gruppe teenagere med få muligheder i livet, og de risikerer derfor at ende i bl.a. arbejdsløshed eller for pigernes vedkommende at blive tvunget til tidligt ægteskab.

”Hvert ekstra uddannelsesår øger de unges muligheder senere i livet,” siger Hanna Line Jakobsen.

Det geografiske fokus for Novo Nordisk Fondens støtte vil i første omgang være Jordan, der er hårdt ramt af krisen i Syrien, og læring fra denne indsats vil senere kunne bruges til at udvide indsatsen til Libanon. Den globale flygtningekrise er en af nutidens største humanitære udfordringer med over 68,5 millioner mennesker fordrevet over hele verden.

Novo Nordisk Fonden vil samarbejde om projekter gennem strategiske partnerskaber med relevante aktører for at sikre størst mulig gennemslagskraft. Ligeledes vil fonden uddele støtte til området gennem opslag i åben konkurrence.  

Støtte til udvikling af kompetencer hos unge flygtninge i Jordan er en del af Novo Nordisk Fondens nye strategi for uddelinger til humanitære formål og udviklingsindsatser, der også omfatter en indsats mod ikke-smitsomme sygdomme i udvalgte lande i Østafrika. Desuden vil fondens eksisterende åbne opslag om uddelinger til akut nødhjælp fortsætte. I alt planlægger fonden gradvist at øge sine årlige udbetalinger på det humanitære område, så udbetalingerne når 200 mio. kr. årligt i 2023.

Nøgleord

Kontakter

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.


Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. 

 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden uddeler 182,7 mio. kr. til at forbedre bio-industrielle processer og accelerere den grønne omstilling29.8.2019 07:00:00 CESTPressemeddelelse

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden skal finansiere et internationalt forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem North Carolina State University og Danmarks Tekniske Universitet. Formålet er at skabe nye bio-industrielle processer, baseret på bioteknologi, samt uddannelsesprogrammer til studerende og medarbejdere i industrien. Disse processer og kompetencer vil både optimere biofarmaceutisk produktion og accelerere den grønne omstilling.

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi1.7.2019 10:51:21 CESTPressemeddelelse

En styrket offentlig debat og inspirerende veje til ny viden om naturvidenskab er i fokus i Novo Nordisk Fondens tematiske ansøgningsrunde, som netop er åbnet. Naturvidenskaben er central for at forstå verden, og med en pulje på 30 mio. kr. ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter, der styrker viden om emnet i den brede befolkning og kvalificerer den offentlige debat. ”Med denne ansøgningsrunde vil vi åbne for en verden af kreative, nytænkende projekter, der kan begejstre os alle til at lære mere om naturvidenskab. Med projekterne kan vi få indblik i de nyeste forskningsresultater og styrke den offentlige debat om alt fra biomedicinsk forskning til bæredygtighed,” siger Berith Bjørnholm, der er leder af afdelingen for naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden. Fælles for projekterne er, at de skal sætte refleksioner i gang og styrke den enkeltes viden og kritiske stillingtagen til naturvidenskab, og emnerne kan spænde vidt. Eksempelvis kan projekterne unde

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til tværfaglige projekter om matematik og natur1.7.2019 10:31:02 CESTPressemeddelelse

Børn og unges matematiske kompetencer er i fokus i den tematiske ansøgningsrunde, som netop er åbnet hos Novo Nordisk Fonden. Det er nu muligt at søge støtte til projekter, der udvikler børn og unges matematiske kompetencer, og som integrerer matematik med naturvidenskab eller teknologi. Novo Nordisk Fonden har netop åbnet efterårets ansøgningsrunde med en pulje på 45 mio. kr. Der er matematik overalt i naturen, og vores matematiske forståelse er central for, at vi kan være forbrugere, beslutningstagere og medskabere i fremtidens teknologi. Vindmølledesignere, robotbyggere og genteknologer bruger matematikkens sprog til at bygge modeller. De arbejder ligesom mange andre med naturvidenskab, kodning og big data, og deres matematiske kompetencer skal udvikles helt fra daginstitutions- og skoleårene. Med de tematiske uddelinger til matematik i naturvidenskab og teknologi ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter, der inddrager matematikken til at opøve børn og unges naturfaglige model

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum