Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden uddeler de sidste bevillinger til akutte projekter relateret til coronavirus-epidemien

Del

Novo Nordisk Fonden offentliggør 6 nye bevillinger til coronavirus-relaterede projekter i hele rigsfællesskabet. Der uddeles i alt 7,8 mio. kr. til de nye projekter.

Med de nye projekter har Novo Nordisk Fonden uddelt i alt 74,9 mio. kr. til 43 projekter, der på kort sigt kan være med til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af COVID-19-epidemien i Danmark og resten af rigsfællesskabet.

Det akutte program er lukket for ansøgninger, og de sidste bevillinger fra puljen er hermed uddelt.

De nye bevillinger fokuserer blandt andet på at:

 • Videreudvikle, optimere og skalere et klinisk system, der kan sikre en hurtig og effektiv visitering af danske COVID-19-patienter.
 • Etablere en akut national forskningsinfrastruktur med blod, vævsprøver og datapå Færøerne.
 • Sikre indkøb af udstyr og efteruddannelse, så sundhedssektoren i hele Grønland kan håndtere epidemipatienter.

Et samlet overblik over Novo Nordisk Fondens samlede støtte til coronavirus-relaterede projekter findes her.

Læs mere om de 6 nyeste projekter herunder.

 1. CATCH (Corona Application Tool for Collaborating Hospitals) – en patientdatabase til overblik og behandling af Corona-patienter, Rigshospitalet: 4.940.985 kr.
  Projektet har til formål at videreudvikle, optimere og skalere den kliniske applikation CATCH, der imødegår et akut klinisk og administrativt behov for effektivt at kunne visitere, teste og behandle borgere mistænkt for COVID-19 i hele Danmark. Systemet vil kunne sikre en hurtig og effektiv visitering af danske COVID-19-patienter, uden der opstår flaskehalse i sundhedssystemet og overbelastning af enkelte hospitaler. Det sker ved kontinuerlig indsamling af data om lokale smitteforhold sammenholdt med lokale hospitalers kapacitet. Ligeledes vil tidstro information fra elektroniske patientjournaler blive indhentet fra indlagte COVID-19-patienter, hvilket skal hjælpe med at identificere meget syge og mindre syge patienter samt give forslag til tiltag baseret på kliniske anbefalinger. Via kunstig intelligens vil informationerne desuden blive brugt til at udpege de faktorer, der har størst betydning for progression til svær sygdom, og udfra dette fremvise opdaterede risikovurderinger for hver enkelt patient, fra indlæggelse og fremadrettet.
 1. Evaluating the prevalence and burden of rectal SARS-CoV-2 shedding in the Danish population, Regionshospital Nordylland:950.000 kr.
  Formålet med dette projekt er at afdække, hvor stor en andel af danske COVID-19-patienter som udskiller rektal SARS-CoV-2. Baseret på tidlige studier fra Kina er det forventeligt, at SARS-CoV-2 kan påvises i afføringsprøver eller rektalpodninger hos over halvdelen af danske COVID-19-patienter. Alle patienter, som henvises til Regionshospital Nordjylland samt børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital, vil ud over den normale svælgpodning blive screenet for virus vha. en rektalpodning. Projektet vil derudover følge alle indlagte COVID-19-patienter for at klarlægge, hvor længe de udskiller virus i luftvejene og rektalt. Endeligt vil projektet undersøge, om rektalpodninger kan anvendes til at nedsætte antallet af falsk-negative prøver og dermed minimere risikoen for at COVID-19-patienter fejlagtigt indlægges på ikke-isolationsstuer.
 1. Indkøb af monitoreringsudstyr til overvågning af patienter indlagt med COVID-19 på regionssygehuse og i bygder og opkvalificering af sundhedspersonale, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Grønland: 743.280 kr.
  Den grønlandske geografi gør det til en udfordring hurtigt at rokere ressourcer i sundhedsvæsenet efter behov på grund af store afstande og manglende infrastruktur. Det skal derfor sikres, at de 5 regionssygehuse og 11 sundhedscentre i Grønland har det fornødne udstyr parat ved en eventuelle lokale udbrud af COVID-19. Dette projekt skal dels sikre, at der bliver indkøbt ekstra udstyr, så Sundhedsvæsenet kan håndtere epidemiudbrud i hele landet, og dels sikre den nødvendige efteruddannelse, så sundhedspersonalet kan håndtere epidemipatienter. Der vil blive udarbejdet efteruddannelsesmateriale på dansk og grønlandsk, og Sundhedsvæsenet vil benytte sig af opkvalificering via fjernundervisning for at sikre, at tiltagene med hurtig virkning kan hjælpe med at håndtere sundhedssystemets udfordringer i den aktuelle situation.
 1. Akut national forskningsinfrastruktur med blod, vævsprøver og data til COVID-19, Ilegusavnið – Færøernes nationale genetiske biobank: 612.305 kr.
  Projektet vil etablere et akut, bredt og nationalt COVID-19-samarbejde de næste 6 måneder med henblik på at indsamle diagnostiske blod- og vævsprøver samt data tilknyttet COVID-19 på Færøerne. Formålet er at opbygge en unik forskningsinfrastruktur med biologiske prøver og data fra alle typer patienter, inkl. patienter med meget tidlige stadier af COVID-19-infektion, patienter med milde symptomer, patienter med akut og livstruende infektion og patienter, der er raske efter infektionen. Alle de opsamlede biologiske prøver stilles gratis til rådighed til COVID-19-relaterede forskningsprojekter de næste to år, forudsat at forskningsprojekterne har de nødvendige tilladelser fra Videnskabsetisk komite og det færøske Datatilsyn.
 1. Safety of hydroxychloroquine and azithromycin treatment in COVID-19 patients – a probe-COVID-trial substudy, Hvidovre Hospital: 430.000 kr.
  Projektet er et tillægsprojekt til forskningsprojektet ”Pro-aktiv Beskyttelse af Indlagte Lungesyge med COVID-19: Pro-Lung-COVID-trial” som Københavns Universitet og Region Hovedstaden i sidste måned fik støtte fra Novo Nordisk Fonden til at igangsætte. Dette projekt vil fokusere på at undersøge sikkerheden i en kombinationsbehandling, hvor stofferne hydroxychloroquin og azithromycin indgår. Projektet skal være med til at sikre den kliniske anvendelighed af denne kombinationsbehandling.
 1. Træn med parkinson under coronavirus, Parkinsonforeningen: 100.000 kr.
  Mange personer med sygdommen parkinson oplever en stor forbedring af deres tilstand, når de træner regelmæssigt og helst dagligt. Det er vigtigt, at personer med parkinson laver øvelser, der modvirker de symptomer, sygdommen fører med sig, og de vil derfor ikke kunne følge almindelige online træningsprogrammer. Parkinsonforeningen vil derfor producere en række træningsvideoer, der indeholder parkinsonspecifikke øvelser, som kan laves i eget hjem. Videoerne inddeles efter sygdomsprogression, så der både er øvelser til dem, som har haft sygdommen i få år, og til dem, som har levet længe med parkinson. Træningsvideoerne bliver offentliggjort på YouTube, hvor de vil forblive tilgængelige, også efter nedlukningen af Danmark er aftaget.

Nøgleord

Kontakter

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, tlf.: 2367 3226, sla@novo.dk

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 25 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Ny masteruddannelse vil give den danske life science-sektor ”missing link”-kompetencer2.12.2020 14:12:03 CETPressemeddelelse

CBS-BIO er en ny, revideret MSc-uddannelse inden for bioentreprenørskab, som går i partnerskab med industriaktører med det formål at støtte den fortsatte vækst inden for life science-sektoren i Danmark ved at uddanne og træne danske og internationale talenter. Det særlige ved kandidaterne vil være, at de kommer til at bygge bro imellem videnskab og erhvervsliv ved at have et ben i hver lejr. Novo Nordisk Fonden har bevilget 6,5 mio. kr. til at støtte uddannelsen for årene 2021 til 2024.

Novo Nordisk Fonden etablerer LIFE som selvstændig fond2.12.2020 06:30:00 CETPressemeddelelse

Det naturvidenskabelige undervisningsinitiativ, LIFE, etableres nu som en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, bliver bestyrelsesformand i LIFE Fonden, der får flere profiler fra uddannelsessektoren med i bestyrelsen. Christine Antorini, tidligere børne- og undervisningsminister, der har stået i spidsen for at udvikle initiativet siden 2018, bliver adm. direktør i den nye fond.

Nyt forskningsprogram skal hjælpe intensivpatienter6.11.2020 06:30:00 CETPressemeddelelse

I det seneste årti har den pleje og behandling, som intensivpatienter gennemgår, ændret sig. Derfor er det nødvendigt at finde nye måder at støtte og behandle tidligere intensivpatienter i forhold til at afhjælpe kognitive vanskeligheder. Et nyt rehabiliteringsprogram fokuserer på patienternes kognitive udfordringer både under indlæggelsen og tiden efter udskrivelsen til eget hjem. Novo Nordisk Fonden støtter forskningen med 7,5 mio. kr.

Novo Nordisk Fonden uddeler 35 mio. kr. til initiativer, der skal forbedre fremtidsmulighederne for unge syriske flygtninge i Jordan1.10.2020 06:30:00 CESTPressemeddelelse

Novo Nordisk Fonden vil styrke uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet for de mange unge syriske flygtninge i Jordan og derigennem øge deres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og for at blive selvforsøgende. Fonden har netop uddelt støtte til fem humanitære projekter, heriblandt to forskningsprojekter der skal frembringe ny viden om skabelse af varige løsninger for flygtningene.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum