Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden uddeler 360 mio. kr. gennem sit Challenge Programme

Del

Seks ambitiøse forskningsprojekter inden for hhv. proteinkemi, leversygdommen NASH og fedme skal tackle nogle af verdens største sundhedsproblemer.

Novo Nordisk Fonden har uddelt seks bevillinger af hver 60 mio. kr. gennem sit Challenge Programme. Programmet er etableret for at understøtte og fremme verdensklasseforskning, der har som mål at finde svar på udfordringer inden for vigtige teknologi- eller sundhedsområder. Programmet har skiftende temaer fra år til år.

Tre af de nye bevillinger er uddelt inden for proteinkemi, der er et nyt støtteområde for Novo Nordisk Fonden, to bevillinger er uddelt inden for sygdommen non-alkoholisk fedtlever og én er uddelt inden for temaet fedme på det cællulære niveau.

Modtagerne er:

  • Professor Kresten Lindorff-Larsen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet. Hans projekt søger at finde ud af, hvordan forskere kan forstå og ultimativt forudse, hvordan ændringer i vores DNA og proteiner ender med at gøre os syge.
  • Professor Torben Heick Jensen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet. Hans forskningsprojekt sigter mod at forstå, hvad kroppens celler gør af det genetiske affald, der bliver til overs under oversættelsen af gener til proteiner.
  • Professor Birthe Brandt Kragelund fra Biologisk Institut på Københavns Universitet. Hendes forskningsprojekt sigter mod at undersøge strukturløse proteiner, de såkaldte IDP’er (Intrinsically disordered proteins). Formålet er at skabe en bedre forståelse af IDP’erne, og hvilken rolle uorden og specificitet egentlig spiller i proteinkemi i både laboratoriet og i naturen.
  • Professor Sakari Kauppinen fra Center for RNA Medicin, Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. Hans forskningsprojekt sigter mod at udvikle nye lægemidler til behandling af leversygdommen nonalkoholisk steatohepatitis (NASH).
  • Professor Susanne Mandrup fra Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet. Hendes forskningsprojekt drejer sig om at forstå fedtcellernes signalfunktion, og hvordan denne ændrer sig under udvikling af fedme.
  • Professor Romain Barrès fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet. Han skal sammen med sine kollegaer bruge de næste seks år på at dykke ned i og forstå, hvordan vores forfædres kost påvirker de efterfølgende generationers vægt og sundhed på celleniveau gennem epigenetiske ændringer.

For alle projekterne gælder det, at de udføres i samarbejde med en række danske og internationale samarbejdspartnere.

Læs citater fra alle seks forskere og mere om de enkelte projekter nedenfor.

De seks projekter:

Tema: Proteinkemi – Struktur, funktion og anvendelse

Bevillingsmodtager:

Professor Kresten Lindorff-Larsen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet

Projekttitel:

“PRISM: Protein Interactions and Stability in Medicine and Genomics”

Medansøgere:

Torben Hansen, professor ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet

Michele Vendruscolo, professor ved Department of Chemistry, University of Cambridge, UK

Douglas M. Fowler, lektor ved Genomic Science, University of Washington, USA

Lynbeskrivelse af projektet:

I projektet vil forskerne integrere computerbaseret biofysik, high-throughput proteinkemi og genomanalyser for at forstå, hvordan ændringer i arvemassen påvirker proteinbiologi, og hvordan denne viden kan benyttes til at diagnosticere og ultimativt behandle sygdomme blandt mennesker.

”Vores fokus er specifikt på den rolle, som tab af proteinstabilitet, fejlfoldning og nedbrydning af proteiner spiller. Forståelsen af disse fænomener vil både belyse ukendte processer i cellen og forhåbentlig lede til bedre diagnoser af patienter og sidenhen også bedre behandlinger,” siger Kresten Lindorff-Larsen.

 

Bevillingsmodtager:

Professor Torben Heick Jensen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet

Projekttitel:

”Function, Structure, Regulation, and Targeting of Exosome Adaptor Complexes”

Medansøgere:

Elena Conti, æresprofessor ved Ludwig Maximilians University og leder af Max Planck Institute of Biochemistry, Tyskland

Jens S. Andersen, professor ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet

Lynbeskrivelse af projektet:

Projektets formål er at forstå nedbrydningen af RNA ved at undersøge de struktur-funktionelle forhold mellem RNA-exomer og exom-adaptorer.

”Vores arvemateriale, i form af genomet, producerer RNA, som enten giver ophav til proteiner eller til selvstændige RNA-molekyler. Genomisk DNA er imidlertid hyperaktivt, og kun en fraktion af det fremstillede RNA ender med at blive til funktionelle molekyler. Resten bliver nedbrudt. Hvilke molekylære maskiner opsporer og fjerner uhensigtsmæssigt RNA, så cellerne ikke drukner i deres eget molekylære affald? Det er spørgsmålet, som ’Exo-Adapt’ skal adressere over de næste seks år,” forklarer Torben Heick Jensen.

 

Bevillingsmodtager:

Professor Birthe Brandt Kragelund fra Biologisk Institut på Københavns Universitet

Projekttitel:

”REPIN - Rethinking Protein Interactions”

Medansøgere:

Benjamin Schuler, professor ved Department of Biochemistry, University of Zurich, Schweiz

Rasmus Hartmann-Petersen, professor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet

Karen Skriver, professor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet

Lynbeskrivelse af projektet:

Forskerne vil undersøge, hvordan manglende struktur i proteiner kontrollerer proteininteraktioner. Det vil de gøre gennem en række eksperimenter fra undersøgelser af enkelte molekyler til hele organismer.

”Projektet samler internationalt førende IDP-eksperter på tværs af en lang række områder. De har både den komplementære ekspertise, faglige tyngde, fleksibilitet og gennemslagskraft til at skabe det konceptuelle grundlag for en transformation af proteinkemien og alle relaterede fagfelter, herunder sundheds- og medicinalvidenskaben,” fortæller Birthe Brandt Kragelund.


Tema: Patofysiologi, diagnose og behandling af non-alkoholisk steatohepatitis

Bevillingsmodtager:

Professor Sakari Kauppinen, fra Center for RNA Medicin, Klinisk Institut ved Aalborg Universitet

Projekttitel:

“Therapeutic Targeting of Metabolic microRNAs as a New Treatment Paradigm for NASH”

Medansøgere:

Anders Näär, professor ved Department of Nutritional Sciences & Toxicology, University of California, Berkeley, USA

Pier Paolo Pandolfi, professor ved The Cancer Center and Institute for RNA Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA

Ryan Temel, lektor ved Saha Cardiovascular Research Center, Department of Pharmacology and Nutritional Sciences, University of Kentucky, USA

Lynbeskrivelse af projektet:

Projektets formål er at udvikle nye mikroRNA-målrettede lægemidler til behandling af NASH.

”NASH-RC-projektet har fokus på udvikling af lægemidler, som er rettet specifikt mod mikroRNA-molekyler, der har vist sig at være forbundet med udviklingen af NASH. Lægemiddelkandidaterne vil vi teste i en lang række prækliniske studier, og vi vil ydermere undersøge, om mikroRNA kan bruges som biomarkører for NASH. Vi forventer, at vores projekt på sigt vil bane vejen for udvikling af en helt ny type medicin til behandling af NASH,” siger Sakari Kauppinen.


Tema: Forståelse af fedme på det cellulære niveau

Bevillingsmodtager:

Professor Susanne Mandrup fra Institut for Biokemi og Molekylærbiologi ved Syddansk Universitet

Projekttitel:

”ADIPOSIGN – Center for Adipocyte Signaling”

Medansøgere:

Jan-Wilhelm Kornfeld, professor ved Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet

M. Madan Babu, forskningsleder ved Regulatory Genomics and Systems Biology Group, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK

Zachary Gerhart-Hines, lektor ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet

Lynbeskrivelse af projektet:

Forskerne vil bruge tidens mest avancerede teknologier til at få en dybtgående forståelse af fedtcellernes signalveje, og hvordan de afhænger af gener, køn og grad af overvægt.

”Vi vil benytte eksperimentelle og computerbaserede teknikker til at få en helt ny systembiologisk forståelse af, hvordan fedtceller modtager og reagerer på cellulære signaler. Målet er at forstå, hvordan fedtcellernes signalfunktion afhænger af køn, gener og det specifikke fedtdepot, og hvordan ændringer i disse signalfunktioner under fedmeudvikling bidrager til de patofysiologiske konsekvenser af fedme,” forklarer Susanne Mandrup.

Bevillingsmodtager:

Professor Romain Barrès fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet

Projekttitel:

“Ancestral Causes of Obesity: Understanding Epigenetic Transmission by Spermatozoa”

Medansøgere:

Stephen Simpson, leder af Charles Perkins Centre, University of Sydney, Australia

Marcelo Nobrega, professor ved Department of Human Genetics, University of Chicago, USA

Lynbeskrivelse af projektet:

Forskerne vil kaste nyt lys over relevansen af fedme- eller diætinducerede epigenetiske ændringer i sædceller i forhold til udvikling af metabolisk dysfunktion blandt børn.

”Bevillingen gør os i stand til at etablere et videnskabeligt miljø med mulighed for at bygge bro mellem flere faglige discipliner og ekspertiser inden for epigenetik, fysiologi, kromatinstruktur, metabolisme, sammenlignende biologi og bioinformatik. Vi håber på den måde at kunne udvikle innovative strategier, der skal forbedre den metaboliske sundhed hos de næste generationer gennem livsstilsanbefalinger,” siger Romain Barrès.

Kontakter

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Samarbejde mellem forskning og industri i Skandinaviens største bioindustrielle klynge skal styrke produktionsdanmark23.6.2020 08:00:00 CESTPressemeddelelse

En samlet bevilling på 120 mio. kr. vil skabe rammer og indhold for et forsknings- og uddannelsesprogram i Kalundborg, der skal tiltrække studerende på kandidatniveau fra ind- og udland. Ambitionen er at styrke Kalundborgs position på det bioindustrielle område for på den måde at styrke det samlede produktionsdanmark. Arbejdet påbegyndes i 2021, og AP Ejendomme kommer til at stå for opførelsen af byggeriet. De første studerende vil påbegynde projektarbejdet i starten af 2022.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum