Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden bevilger 19,9 mio. kr. til at understøtte læring og uddannelsesparathed blandt unge syriske flygtninge i Jordan

Del

Partnerskab med UNICEF skal understøtte, at flere flygtningebørn og unge i Jordan kommer i skole og får en uddannelse, så de på sigt kan blive selvforsørgende og skabe en god fremtid for sig selv og deres familier.

En stor del af de tusindvis af syriske flygtningebørn i Jordan er ikke en del af landets skolesystem eller modtager anden undervisning. Nylige data viser, at i alt 83.900 eller 36% af de syriske flygtninge i skolealderen ikke deltager i strukturerede læringsaktiviteter. Derved øges risikoen for, at børnene bliver udsat for børnearbejde, misbrug eller alt for tidlige ægteskaber.

”Formålet med vores bevilling er at styrke læring og uddannelsesparathed blandt de unge flygtninge i Jordan. Gennem partnerskab med UNICEF ønsker vi at bidrage til, at flere unge får mulighed for at lære og uddanne sig og på sigt blive selvforsørgende og bidrage positivt til deres lokalsamfund og derved øge deres muligheder for at skabe sig et godt liv,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens sociale og humanitære område.

Markante resultater
Undersøgelser af Makani-centrene (Makani er arabisk for Mit Sted), har vist en stigning i tilmeldinger til skole, forbedrede læringsresultater, reduktion i børneægteskaber og forbedret trivsel blandt de børn og unge, som har været en del af centrene. Ud over støtte til at opnå læse-, skrive- og regnefærdigheder tilbyder centrene også børn og unge hjælp med at bearbejde de traumer, de har med sig fra Syrien. Via sport, kunst og drama lærer de at udtrykke deres følelser på en positiv måde, ligesom de bliver undervist i evnen til at udtrykke deres mening, udvikle løsninger på udfordringer i deres lokalsamfund og at deltage i lokale beslutningsprocesser.

Generalsekretær for UNICEF, Karen Hækkerup, siger:

”De syriske børn på flugt har brug for steder, hvor de kan være børn – hvor de kan lege, udvikle sig og lære. I den barske hverdag for børn fordrevet fra deres hjem er det helt afgørende for UNICEF at skabe et trygt og sikkert sted til læring og leg, hvor der samtidig er fokus på at styrke forholdene for børns udvikling generelt. Derfor er Makani-centrene så vigtige. Vi driver over 150 centre i Jordan i samarbejde med de lokale autoriteter og andre lokale partnere. Den lokale forankring er helt essentiel, og med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden kan vi fortsætte og udbygge vores arbejde med at skabe de bedste rammer for at børnene får de muligheder, der skal til, for at de kan opnå deres fulde potentiale.”

Centrene er etableret i flygtningelejre, lokalsamfund og midlertidige teltlejre i hele Jordan. De har eksisteret siden 2015. Novo Nordisk Fonden støttede i 2017 centrene med 10,5 mio. kr. Fondens nye bevilling på 19,9 mio. kr. dækker projektets næste fase, der strækker sig fra 2020-2021 og vil bygge videre på læringen fra projektets første år.

Øget støtte til humanitære formål
Støtte til udvikling af kompetencer hos unge flygtninge i Jordan er en del af Novo Nordisk Fondens nye strategi for uddelinger til humanitære formål og udviklingsindsatser, der også omfatter en indsats mod ikke-smitsomme sygdomme i udvalgte lande i Østafrika. Desuden vil fonden uddele midler til akut nødhjælp.

I alt planlægger fonden gradvist at øge sine årlige udbetalinger på det humanitære område, så udbetalingerne når 200 mio. kr. årligt i 2023. Læs mere her.

Om UNICEF
UNICEF er den organisation, som verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn klarer sig i livet. Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen afhænger af frivillige bidrag. UNICEF bygger bro mellem akut og langsigtet, bæredygtig hjælp. Gennem 70 år har vi vist resultater, så flere børn i dag overlever, får en uddannelse og vokser op i sikkerhed. I 190 lande og territorier.

Nøgleord

Kontakter

Sofie Folden Lund, Senior Partnership Communications Manager, UNICEF, tlf.: 3527 2803, SLFund@unicef.dk

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet.

Siden 2010 har fonden uddelt mere end 20 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Bakterier i Mars-simulator skal give indsigt i betingelser for liv på Jorden og i rummet14.1.2020 09:13:09 CETPressemeddelelse

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap 95 mio. kroner til 13 interdisciplinære forskningssamarbejder med det formål at løse tværfaglige problemstillinger på nytænkende måder. Et af projekterne skal undersøge, hvordan bakterier fra ekstreme egne på Jorden reagerer på endnu mere ekstreme omgivelser – og dermed gøre os klogere på betingelserne for liv på både Jorden og i rummet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum