Novo Holdings

Novo Holdings opnår rekordresultat på 29 mia. kr. i 2020

Del

Novo Holdings’ resultat for 2020 baserer sig på gode præstationer blandt selskaberne i investeringsporteføljen og hos selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk og Novozymes).

”2020 var et meget tilfredsstillende år for Novo Holdings på trods af COVID-19-krisens uforudsigelige udfordringer. Vores indtægter og investeringsafkast er igen velafbalancerede, med gode bidrag fra selskaberne i Novo Gruppen og fra investeringsporteføljen. I tråd med vores udmeldte strategi udvidede vi også vores geografiske horisont ved at åbne vores Singapore-kontor og ved at etablere Principal Investments i USA,” siger Kasim Kutay, adm. direktør i Novo Holdings.

Tre væsentlige rekorder
Ved udgangen af 2020 kunne Novo Holdings notere sig tre væsentlige rekorder.

  • De samlede indtægter og afkast for året beløb sig til 29 mia. kr., med et meget tilfredsstillende afkast på investeringsporteføljen på 12%, svarende til 16 mia. kr., samt indtægter fra Novo Gruppen på 13 mia. kr. Life science-investeringer tegnede sig for 52% af Novo Holdings’ samlede investeringsportefølje og havde et afkast på 17%, i tråd med det gennemsnitlige afkast for de seneste 10 år.
  • Aktiver under forvaltning nåede det højeste niveau nogensinde, med en stigning i værdien af investeringsporteføljen til 150 mia. kr., og en værdi af de samlede aktiver på 457 mia. kr., baseret på en værdiansættelse af Novo Nordisk og Novozymes A-aktier til lukkekursen af B-aktierne ved årets udgang.
  • Antallet af life science-virksomheder i investeringsporteføljen steg til over 120, hvoraf 10 blev børsnoteret i 2020.

”Selvom 2020 var et rigtig godt år, er vi først og fremmest langsigtede investorer. Vi er derfor meget glade for at kunne berette, at vi lever op til hovedmålsætningen om at skabe attraktive, langsigtede afkast på Novo Nordisk Fondens aktiver med et gennemsnitligt afkast på 12% af investeringsporteføljen på 10-års sigt,” siger Kasim Kutay.

Det største bidrag til det samlede resultat på 29 mia. kr. var afkastet på 16,5 mia. kr. på investeringsporteføljen, sammenlignet med 14,8 mia. kr. i 2019. Udbytter og indtægter fra deltagelse i aktietilbagekøbsprogrammerne hos selskaberne i Novo Gruppen udgjorde 12,6 mia. kr., mod 11,3 mia. kr. i 2019.

Aktiviteter uden for life science-sektoren
Novo Holdings diversificerer sin investeringsportefølje ved at investere i aktiver uden for life science-segmentet, udført af Novo Capital Investors. Ved udgangen af 2020 havde disse investeringer uden for life science en værdi af 73 mia. kr., og de tegnede sig for 48% af den samlede investeringsportefølje.

Novo Capital Investors genererede et afkast på 8% i 2020, hvilket lå en del over præstationen af det sammenlignelige vægtede benchmark. Blandt årets højdepunkter var det nye Real Assets-teams investeringer, herunder et tilsagn om at investere mere end 1 mia. kr. i den nordiske ejendomsinvestorgruppe NREP samt et tilsagn på omkring 1 mia. kr. til den USA-baserede infrastrukturfond I Squared Capital.

Højdepunkter fra Novo Holdings’ investeringsteams inden for life science: 

  • Novo Seeds, der etablerer og investerer i early-stage bioteknologivirksomheder i Norden, opbyggede fem nye porteføljeselskaber, herunder Rappta Therapeutics, Hemab ApS og Chromologics. Adskillige porteføljeselskaber gennemførte store finansieringsrunder, herunder MinervaX, CorWave, Reapplix og Galecto. I alt investerede Novo Seeds tæt på 600 mio. kr. i 2020.
  • Novo Ventures, der investerer i venture-bioteknologi og medtech-virksomheder, investerede i 66 selskaber, både privatejede og børsnoterede. I alt investerede Novo Ventures rekordhøje 3,7 mia. kr., hvilket cementerede deres position som én afverdens førende life science-venture investorer. Ni virksomheder fra Novo Ventures-porteføljen blev børsnoteret i 2020.
  • Novo Growth, der invester udviklingskapital i vækstvirksomheder inden for life science, gennemførte fire nye direkte investeringer og seks opfølgende investeringer. I alt investerede Novo Growth 1,1 mia. kr. Blandt de bemærkelsesværdige investeringer skal nævnes erhvervelsen af betydelige minoritetsaktionærposter i Exscientia og Mission Bio, samt yderligere investeringer i Tempus og Vestaron.
  • Principal Investments, der foretager betydelige investeringer i førende, veletablerede life science-virksomheder, investerede i alt 5 mia. kr., herunder en investering i det ikke-børsnoterede selskab WCG (transaktionen blev annonceret ved udgangen af 2019) og to anselige investeringer i et førende børsnoteret medtech-selskab og en børsnoteret farmaceutisk servicevirksomhed, alle beliggende i USA. Principal Investments øgede også sin investering i Evotec. Ud fra et exit-perspektiv solgte Principal Investments sin andel i Symphogen til Servier Laboratories.

Afkast på investeringsporteføljen
Den følgende oversigt viser det 5- og 10-årige afkast for Novo Holdings life science-investeringer, investeringer uden for life science og samlede investeringsportefølje. Resultaterne for 2020 og 2019 er medtaget til sammenligning med det langsigtede afkast.

Årlige afkast på investeringsporteføljen, eksklusiv Novo Gruppen

2020

2019

De seneste
5 år

De seneste 10 år


Afkast på life science-investeringer (%)

17%

11%

11%

17%


Afkast på investeringer uden for life science (%)

8%

17%

8%

9%


Afkast på den samlede investeringsportefølje (%)

12%

14%

9%

12%


Indtægter og afkast (mia. kr.)

 

2020

2019


Indtægter fra Novo Gruppen

12,6

11,3

Afkast på life science-investeringer

11,2

6,4

Afkast på investeringer uden for life science

5,3

8,3

Samlede indtægter og afkast

29,1

26,0

Som et holding- og investeringsselskab investerer Novo Holdings for at generere langsigtet afkast. Den samlede værdi af holding- og investeringsaktiverne var 457 mia. kr. ved udgangen af 2020.


Holding- og investeringsaktiver (mia. kr.)

 

2020

2019

Novo Gruppen

307

284

Life science-investeringer

77

65

Investeringer uden for life science

73

62

Samlet værdi af holding- og investeringsaktiver

457

411

Noter: Indtægterne fra Novo Gruppen inkluderer udbytte fra Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S samt indtægter fra salg af aktier i Novo Gruppens selskaber. I oversigten over investeringsaktiver er værdien af A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S præsenteret baseret på lukkekursen af B-aktierne den 31. december 2020 henholdsvis 31. december 2019. Indtægter og investeringsafkast samt de samlede holding- og investeringsaktiver inkluderer Novo Nordisk Fondens andel af afkast og aktiver.

Om investeringsporteføljens afkast
Alle afkast er beregnet i danske kroner og viser det samlede afkast eksklusiv interne omkostninger. Afkast på life science-investeringer er udregnet som internal rate of return (IRR), som er baseret på den bogførte værdi ved afslutningen af den målte periode og på betalingsstrømmen inden for den målte periode sammenlignet med den bogførte værdi ved begyndelsen af den målte periode. Afkast for investeringer uden for life science og investeringsporteføljen er beregnet som Time Weighted Returns (TWR).

Nøgleord

Kontakter

Christian Mostrup, pressechef, 30674805, cims@novo.dk

Billeder

Kasim Kutay.
Kasim Kutay.
Download
Kasim Kutay.
Kasim Kutay.
Download
Novo Holdings' kontorer i Hellerup.
Novo Holdings' kontorer i Hellerup.
Download

Information om Novo Holdings

Novo Holdings
Novo Holdings
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6500https://www.novoholdings.dk/

Novo Holdings er et dansk aktieselskab, der er 100 pct. ejet af Novo Nordisk Fonden. Selskabet er holdingselskab for virksomhederne i Novo Gruppen, der består af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, og varetager forvaltningen af Novo Nordisk Fondens aktiver.

Novo Holdings er anerkendt som en internationalt førende life-science-investorer med fokus på langsigtet værdiskabelse. Ud over at være hovedaktionær i Novo Gruppens selskaber formidler Novo Holdings seed- og venturekapital til udviklingsselskaber og erhverver betydende ejerandele i vækstvirksomheder og veletablerede virksomheder inden for life-science. Novo Holdings forvalter også en bred portefølje af finansielle aktiver. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Holdings

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Holdings

Bactolife henter 5 mio. USD i ny finansiering til at bekæmpe mave-tarminfektioner på verdensplan30.8.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Bactolife meddelte i dag, at Bill & Melinda Gates Foundation, i overensstemmelse med fondens velgørende formålserklæring, har givet tilsagn om en investering på 5 mio. USD til at accelerere effekten af Bactolifes teknologiplatform og dermed videreudvikle Binding Proteins, der er en nyskabende biologisk løsning til at reducere risikoen for mave-tarminfektioner hos mennesker og dyr.

Novo Holdings rapporterer indtægter og afkast på i alt 37 mia. kr. i 2021 – en stigning på 29 % i forhold til 202028.3.2022 08:00:37 CEST | Pressemeddelelse

Novo Holdings realiserede i 2021 samlede indtægter og afkast på 37 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 29 % i forhold til 2020. Resultatet er baseret på en stærk præstation fra både selskaberne i Novo Gruppen og Novo Holdings’ investeringsportefølje, hvor sidstnævnte genererede et yderst tilfredsstillende afkast på 15 % for hele året.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum