Novo Holdings

Novo Holdings' investeringsportefølje stiger til 104 mia. kr. - har nu ejerandele i mere end 100 life science-selskaber uden for Novo Gruppen

Del

Årsrapport 2018: Novo Holdings fik samlede indtægter og afkast på 11,4 mia. kr. i 2018. Investeringsporteføljen fik tilføjet 30 life science-selskaber, og dens værdi steg til 104 mia. kr. ved udgangen af 2018 fra 96 mia. kr. ved udgangen af 2017.

Hovedparten af årets resultat udgøres af udbytte fra Novo Gruppen (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S) og deltagelse i Novo Gruppens aktietilbagekøbsprogrammer. I alt beløb dette sig til 10,6 mia. kr. (fordelt på 5,8 mia. kr. i udbytte og 4,8 mia. kr. fra aktietilbagekøbsprogrammerne) mod 6,0 mia. kr. i 2017. Stigningen skyldes primært deltagelse i Novo Nordisks aktietilbagekøbsprogram i 2018, i modsætning til 2017.

”Novo Gruppen leverer igen et flot resultat, som bidrager til at Novo Nordisk Fonden kan øge sine udbetalinger til gavn for mennesker og samfund,” siger Kasim Kutay, CEO i Novo Holdings.

Novo Holdings øgede investeringerne inden for life science-sektoren og gennemførte 30 nye investeringer til en samlet værdi på 4,7 mia. kr. Principal Investments-teamet stod for den største enkeltstående investering i det svenske selskab Envirotainer. Novo Seeds og særligt Novo Ventures var meget aktive, med investeringer i hhv. seks nye selskaber på markedet for tidlige investeringer og investeringer i 23 nye selskaber på venture-markedet.

Novo Holdings havde en større, ikke endeligt gennemført, exit fra Principal Investments-porteføljen: salget af BTG Plc, hvor Novo Holdings har en ejerandel på 11%. Transaktionen forventes afsluttet i løbet af 2019 efter aktionær- og myndighedsgodkendelse.

Porteføljen af life science-investeringer uden for Novo Gruppen havde ved udgangen af 2018 en værdi på 58 mia. kr., fordelt på flere end 100 investeringer. Afkastet på disse investeringer var i 2018 på 3,8% og beløb sig til 2,2 mia. kr. Dette skyldes primært en positiv udvikling i aktiekurserne for Veloxis, Evotec, Inogen og BTG Plc samt en højere værdiansættelse på en række unoterede selskaber i porteføljen. Aktiekursudviklingen i ConvaTec påvirkede resultatet negativt.

”I lyset af de meget udfordrende markeder i 2018 er jeg tilfreds med vores life science-investeringers robusthed og positive bidrag. Vi fulgte vores langsigtede strategi om at øge investeringerne inden for life science i løbet af året. Vores langsigtede afkast på life science-investeringer er solidt, og det bidrager til væksten i Novo Nordisks Fondens aktiver,” siger Kasim Kutay.

På 5 og 10 års sigt har Novo Holdings haft et gennemsnitligt årligt afkast på hhv. 17% og 18% på life science-investeringer uden for Novo Gruppen. Ved udgangen af 2018 udgjorde life science-investeringer 56% af Novo Holdings samlede investeringsportefølje.

Novo Holdings diversificerer sin investeringsportefølje ved at investere i aktiver uden for life science-segmentet. Aktiverne består af en bred global portefølje af primært likvide beholdninger og fastforrentede værdipapirer. Porteføljen for disse finansielle investeringer havde ved udgangen af 2018 en værdi på 46 mia. kr. og udgjorde 44% af den samlede investeringsportefølje. Afkastet var på –3,4%, svarende til et negativt afkast på 1,3 mia. kr. mod et positivt afkast på 3,8 mia. kr. i 2017. Det negative afkast skyldes de generelt udfordrede kapitalmarkeder i 2018 og særligt udviklingen på de asiatiske kapitalmarkeder, hvor Novo Holdings har haft langsigtet eksponering.

SAMLET INDKOMST, AFKAST OG AKTIVER

Afkast på investeringsporteføljen

Den følgende oversigt viser det 5- og 10-årige afkast for Novo Holdings life science-investeringer, finansielle investeringer og samlede investeringsportefølje. Resultaterne for 2018 og 2017 er medtaget til sammenligning med det langsigtede afkast. 

Årlige afkast på investeringsporteføljen, eksklusiv Novo Gruppen

2018

2017

De seneste
5 år

De seneste 10 år


Afkast på life science-investeringer (%)

+3,8%

+24%

+17%

+18%


Benchmark indeks for life science-investeringer (%)

+7,1%

+5%

+15%

+16%


Afkast på finansielle investeringer (%)

–3,4%

+10%

+7%

+10%


Benchmark indeks for finansielle investeringer (%)

–3.0%

+6%

+6%

+8%


Afkast på den samlede investeringsportefølje (%)

+0,8%

+18%

+12%

+13%

Indtægter og afkast (mia. kr.)

 

2018

2017


Indtægter fra Novo Gruppen

10,6

6,0

Afkast på life science-investeringer

2,2

10,9

Afkast på finansielle investeringer

–1,3

3,8

Samlede indtægter og afkast

11,4

20,7

Som et holding- og investeringsselskab investerer Novo Holdings for at skabe langsigtet afkast. Den samlede værdi af holding- og investeringsaktiverne var 331 mia. kr. ved udgangen af 2018.

Holding- og investeringsaktiver (mia. kr.)

 

2018

2017

Novo Gruppen

227

263

Life science-investeringer

58

56

Finansielle investeringer

46

40

Samlet værdi af holding- og investeringsaktiver

331

359

Noter: Indtægterne fra Novo Gruppen inkluderer udbytte fra Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S samt indtægter fra salg af aktier i Novo Gruppens selskaber. I oversigten over investeringsaktiver er værdien af A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S præsenteret baseret på lukkekursen af B-aktierne den 31. december 2018. Indtægter og investeringsafkast samt de samlede holding- og investeringsaktiver inkluderer Novo Nordisk Fondens andel af afkast og aktiver.

Om investeringsporteføljens afkast

Alle afkast og indeks er beregnet i danske kroner og viser det samlede afkast eksklusiv interne omkostninger. Afkast på life science-investeringer er udregnet som internal rate of return (IRR), som er baseret på den bogførte værdi ved afslutningen af den målte periode og på betalingsstrømmen inden for den målte periode sammenlignet med den bogførte værdi ved begyndelsen af den målte periode.

Afkastet på Novo Holdings life science-investeringer er benchmarked ved anvendelse af public market equivalent-metoden (PME). Benchmarks for life science-investeringer er baseret på porteføljevægtede benchmarks, herunder MSCI World Healthcare Index og Nasdaq Biotechnology Index.

Afkast på den likvide del af de finansielle investeringer er beregnet som time-weighted rate of return (TWR) og er benchmarked til et blandet indeks af MSCI World, Merrill Lynch Global High Yield, J.P. Morgan Emerging Market Bond og EFFAS Denmark 1–3 sat i forhold til sammensætningen af den finansielle portefølje.

Find hele årsrapporten på www.novo.dk.

Kontakter

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Information om Novo Holdings

Novo Holdings
Novo Holdings
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6500https://www.novoholdings.dk/

Novo Holdings er et dansk aktieselskab, der er 100 pct. ejet af Novo Nordisk Fonden. Selskabet er holding- og investeringsselskab for virksomhederne i Novo Gruppen, der består af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, og forvalter fondens aktiver.

Ud over at være hovedaktionær i Novo Gruppens selskaber formidler Novo Holdings seed- og venturekapital til udviklingsselskaber og erhverver betydende ejerandele i veletablerede virksomheder inden for life science samt forvalter en bred portefølje af finansielle aktiver.

Novo Holdings' vision er at være anerkendt som én af verdens førende investorer inden for life science med fokus på langsigtet værdiskabelse.

 

Følg pressemeddelelser fra Novo Holdings

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Holdings

Novo Holdings fik samlede indtægter og investeringsafkast på 26 mia. kr. baseret på gode resultater hos selskaberne i Novo Gruppen samt investeringsporteføljen19.3.2020 06:55:00 CETPressemeddelelse

Årsrapport 2019: Novo Holdings fik samlede indtægter og afkast på 26 mia. kr. i 2019. Resultatet baserer sig på gode præstationer fra selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk og Novozymes) samt investeringsporteføljen. Resultatet styrker Novo Holdings position som internationalt førende life science-investor.

Novo Holdings investerer USD 72 millioner i LanzaTech – et førende selskab inden for bæredygtige produkter6.8.2019 16:15:56 CESTPressemeddelelse

Novo Holdings A/S og LanzaTech, der er banebrydende inden for produktion af næstegenerations-brændstoffer og -kemikalier ved genanvendelse af kulstofforurening, har i dag meddelt, at de har indgået et partnerskab for at udvikle LanzaTech’s revolutionerende, bæredygtige brændstof- og kemikalieplatform. Novo Holdings investerer USD 72 millioner i selskabet i en Series-E-finansiering, og Senior Director Anders Bendsen Spohr bliver en del af LanzaTech’s bestyrelse. LanzaTech’s platform bruger forurening og genanvender den, så man undgår, at kulstoffet kun bliver brugt én gang. Denne teknologi kan eksempelvis bruges til, at man tager udledninger fra kinesiske stålværker, og usorteret, ikke-genanvendeligt husholdningsaffald fra Japan og omdanner disse affaldsprodukter til ethanol, bæredygtigt flybrændstof eller polyethylen til forbrugsvarer. Når et produkt ikke længere er anvendeligt, kan det sendes usorteret og uden at blive rengjort til et LanzaTech-anlæg og derefter blive genanvendt mange

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum