Novo Holdings

Novo Holdings fik samlede indtægter og investeringsafkast på 26 mia. kr. baseret på gode resultater hos selskaberne i Novo Gruppen samt investeringsporteføljen

Del

Årsrapport 2019: Novo Holdings fik samlede indtægter og afkast på 26 mia. kr. i 2019. Resultatet baserer sig på gode præstationer fra selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk og Novozymes) samt investeringsporteføljen. Resultatet styrker Novo Holdings position som internationalt førende life science-investor.

Det største bidrag til resultatet i 2019 på 26 mia. kr. stammer fra afkast på investeringsporteføljen, som i alt udgør 14,8 mia. kr. mod 0,9 mia. kr. i 2018. Udbytter fra Novo Gruppen og deltagelse i aktietilbagekøbsprogrammer hos selskaberne i Novo Gruppen beløb sig til i alt 11,3 mia. kr. mod 10,6 mia. kr. i 2018.

”2019 var et meget tilfredsstillende år for Novo Holdings. Indtægter og afkast på 26 mia. kr. er velafbalancerede og baseret på gode resultater fra selskaberne i Novo Gruppen samt fra investeringsporteføljen. Vi er desuden glade for, at alle investeringsteams bidrog til årets resultat. Vi styrkede vores position som en førende international life science-investor med etableringen af Novo Growth og beslutningen om at udbrede vores geografiske fokus. Vores Financial Investments-team leverede et stærkt resultat, særligt fra porteføljerne for direkte investeringer og realaktiver,” siger Kasim Kutay, CEO, Novo Holdings.

Novo Holdings samlede investeringsaktiver steg med 24% til 411 mia. kr. ved udgangen af ​​2019 med en værdiansættelse af både A- og B-aktier for selskaberne i Novo Gruppen til lukkekursen af B-aktierne den 31. december 2019.

I 2019 øgede Novo Holdings investeringerne inden for life science-sektoren og gennemførte 33 nye investeringer til en samlet værdi på 5,9 mia. kr. Novo Growth, der i 2019 blev etableret som et nyt, selvstændigt investeringsområde, investerede i 6 selskaber. Herudover var Novo Seeds og Novo Ventures meget aktive, med investeringer i hhv. 5 nye selskaber og investeringer i 19 nye selskaber. Den største enkeltinvestering stod Principal Investments-teamet for, da det deltog i et investeringskonsortium, der købte amerikanske WCG, som er leverandør af løsninger til klinisk forskning (transaktionen blev endeligt gennemført i 2020).

Porteføljen af life science-investeringer uden for Novo Gruppen havde ved udgangen af 2019 en værdi på 65 mia. kr., fordelt på flere end 100 direkte investeringer. Afkastet på disse investeringer var i 2019 på 11% og beløb sig til 6,4 mia. kr. Dette skyldes en positiv udvikling i aktiekurserne for flere noterede selskaber samt en højere værdiansættelse på en række unoterede selskaber i porteføljen.

På 5 og 10 års sigt har Novo Holdings haft et gennemsnitligt årligt afkast på hhv. 13% og 17% på life science-investeringer. Ved udgangen af 2019 udgjorde life science-investeringer 51% af Novo Holdings samlede investeringsportefølje.

Novo Holdings diversificerer sin investeringsportefølje ved at investere i aktiver uden for life science-segmentet. Aktiverne består af en bred global portefølje af primært likvide beholdninger og fastforrentede værdipapirer. Porteføljen for disse finansielle investeringer havde ved udgangen af 2019 en værdi på 62 mia. kr. og udgjorde 49% af den samlede investeringsportefølje. Afkastet var på 17%, svarende til 8,4 mia. kr. mod et negativt afkast på 1,3 mia. kr. i 2018.

SAMLET INDKOMST, AFKAST OG AKTIVER

Afkast på investeringsporteføljen
Den følgende oversigt viser det 5- og 10-årige afkast for Novo Holdings life science-investeringer, finansielle investeringer og samlede investeringsportefølje. Resultaterne for 2019 og 2018 er medtaget til sammenligning med det langsigtede afkast.

Årlige afkast på investeringsporteføljen, eksklusiv Novo Gruppen

2019

2018

De seneste
5 år

De seneste 10 år


Afkast på life science-investeringer (%)

11%

4%

13%

17%


Afkast på finansielle investeringer (%)

17%

–4%

8%

10%


Afkast på den samlede investeringsportefølje (%)

14%

1%

11%

13%

Indtægter og afkast (mia. kr.)

 

2019

2018


Indtægter fra Novo Gruppen

11,3

10,6

Afkast på life science-investeringer

6,4

2,2

Afkast på finansielle investeringer

8,4

–1,3

Samlede indtægter og afkast

26,0

11,4

Som et holding- og investeringsselskab investerer Novo Holdings for at generere langsigtet afkast. Den samlede værdi af holding- og investeringsaktiverne var 411 mia. kr. ved udgangen af 2019.

Holding- og investeringsaktiver (mia. kr.)

 

2019

2018

Novo Gruppen

284

227

Life science-investeringer

65

58

Finansielle investeringer

62

46

Samlet værdi af holding- og investeringsaktiver

411

331

Noter: Indtægterne fra Novo Gruppen inkluderer udbytte fra Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S samt indtægter fra salg af aktier i Novo Gruppens selskaber. I oversigten over investeringsaktiver er værdien af A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S præsenteret baseret på lukkekursen af B-aktierne den 31. december 2019 henholdsvis 31. december 2018. Indtægter og investeringsafkast samt de samlede holding- og investeringsaktiver inkluderer Novo Nordisk Fondens andel af afkast og aktiver.

Om investeringsporteføljens afkast
Alle afkast og indeks er beregnet i danske kroner og viser det samlede afkast eksklusiv interne omkostninger. Afkast på life science-investeringer er udregnet som internal rate of return (IRR), som er baseret på den bogførte værdi ved afslutningen af den målte periode og på betalingsstrømmen inden for den målte periode sammenlignet med den bogførte værdi ved begyndelsen af den målte periode.

Afkastet på Novo Holdings life science-investeringer er benchmarked ved anvendelse af public market equivalent-metoden (PME). Afkast på den likvide del af de finansielle investeringer er beregnet som time-weighted rate of return (TWR).

Fuld årsrapport

Læs Novo Holdings' årsrapport her:
https://www.novoholdings.dk/nh-annual-rapport-2019/

Nøgleord

Kontakter

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Billeder

Kasim Kutay.
Kasim Kutay.
Download

Information om Novo Holdings

Novo Holdings
Novo Holdings
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6500https://www.novoholdings.dk/

Novo Holdings er et dansk aktieselskab, der er 100 pct. ejet af Novo Nordisk Fonden. Selskabet er holding- og investeringsselskab for virksomhederne i Novo Gruppen, der består af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, og forvalter fondens aktiver.

Ud over at være hovedaktionær i Novo Gruppens selskaber formidler Novo Holdings seed- og venturekapital til udviklingsselskaber og erhverver betydende ejerandele i veletablerede virksomheder inden for life science samt forvalter en bred portefølje af finansielle aktiver.

Novo Holdings vision er at være anerkendt som én af verdens førende investorer inden for life science med fokus på langsigtet værdiskabelse. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Holdings

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Holdings

Novo Holdings investerer USD 72 millioner i LanzaTech – et førende selskab inden for bæredygtige produkter6.8.2019 16:15:56 CESTPressemeddelelse

Novo Holdings A/S og LanzaTech, der er banebrydende inden for produktion af næstegenerations-brændstoffer og -kemikalier ved genanvendelse af kulstofforurening, har i dag meddelt, at de har indgået et partnerskab for at udvikle LanzaTech’s revolutionerende, bæredygtige brændstof- og kemikalieplatform. Novo Holdings investerer USD 72 millioner i selskabet i en Series-E-finansiering, og Senior Director Anders Bendsen Spohr bliver en del af LanzaTech’s bestyrelse. LanzaTech’s platform bruger forurening og genanvender den, så man undgår, at kulstoffet kun bliver brugt én gang. Denne teknologi kan eksempelvis bruges til, at man tager udledninger fra kinesiske stålværker, og usorteret, ikke-genanvendeligt husholdningsaffald fra Japan og omdanner disse affaldsprodukter til ethanol, bæredygtigt flybrændstof eller polyethylen til forbrugsvarer. Når et produkt ikke længere er anvendeligt, kan det sendes usorteret og uden at blive rengjort til et LanzaTech-anlæg og derefter blive genanvendt mange

REPAIR Impact Fund investerer 65 mio. kr. i kampen mod antibiotikaresistens23.7.2019 16:12:00 CESTPressemeddelelse

REPAIR Impact Fund har netop investeret i alt 65 mio. kr. (USD 10 mio.) i to amerikanske biotekselskaber: Curza og Spero Therapeutics. Begge investeringer skal fremme udviklingen af nye lægemidler til behandling af infektioner, som er eller risikerer at blive resistente over for den antibiotika, der findes på markedet i dag. Dermed har REPAIR Impact Fund i alt investeret 200 mio. kr. i seks virksomheder inden for tidlig udvikling af lægemidler til at imødegå antibiotikaresistens. Fonden, der er et Novo Holdings-initiativ, blev lanceret i 2018. Der er et presserende behov for at udvikle nye måder til at bekæmpe antibiotikaresistens. Flere end 700.000 mennesker dør hvert år af infektioner, som er resistente over for antibiotika. I 2050 ventes antibiotikaresistens at slå flere mennesker ihjel, end kræft gør i dag. De to investeringer i Curza og Spero Therapeutics er gennemført i forlængelse den netop fuldførte investeringsrunde i USA og Canada, hvor REPAIR Impact Fund modtog 52 investerin

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum