Globenewswire

NORDEN

Del

NORDENS ÅRSRAPPORT 2020 OG FORVENTNINGER 2021

MEDDELELSE NR. 56 - 4. MARTS 2021

Rapporten på engelsk er vedhæftet på som en PDF-fil i sin fulde ordlyd.

Årsrapport 2020 og forventninger 2021
Bestyrelsen har i dag godkendt årsrapporten for 2020. Årsrapporten, der kun udgives på engelsk, er vedhæftet som PDF-fil og har følgende hovedpunkter.

Resultater
Justeret resultat ("periodens resultat" justeret for "Salgsavancer og – tab, skibe m.v..") 2020: USD 106 mio. (2019 USD 23 mio.).

Asset Management: USD 29 mio. (USD -3 mio.)
Dry Operator: USD 59 mio. (USD 8 mio.)
Tanker Operator: USD 18 mio. (USD 18 mio.)

Asset Management: NORDEN har i løbet af 2020 justeret eksponeringen fra tank mod tørlast.

Dry Operator: Fantastisk resultat med rekordhøjt aktivitetsniveau, der understreger forretningsenhedens evne til at tilpasse positioner og udnytte volatile markeder.

Tanker Operator: Positivt resultat i 1. halvår, mens de værste konsekvenser af 2. halvår blev afhjulpet af aktiv håndtering af positioner.

Forventninger
Efter et meget stærkt resultat i 2020 forventer NORDEN lavere indtjeninger i 2021 med et justeret årsresultat for 2021 i niveauet USD 20 to 60 mio.

NORDEN forpligter sig fortsat til at betale penge tilbage til sine aktionærer gennem Selskabets dividendepolitik, hvor minimum 50% af det justerede årsresultat bliver returneret til aktionærerne.

"NORDEN leverede en fantastisk præstation i udfordrende og volatile markeder og opnåede et justeret resultat på USD 106 mio. i 2020 – det bedste koncernresultat i 10 år. Resultatet afspejler den nylige transformation af vores forretningsmodel og strategi til en asset-light platform baseret på trading-muligheder, data som et aktiv og øget fokus på vores kunder. Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 9 pr. aktie i overensstemmelse med vores udbyttepolitik om at returnere mindst 50% af det justerede årsresultat til aktionærerne."

CEO Jan Rindbo

Telekonference og audiocast

NORDEN afholder i dag kl. 10:30 (CET) en telekonference og audiocast, hvor CEO Jan Rindbo og CFO Martin Badsted vil kommentere på årsrapporten. Deltagere kan se og lytte til live-præsentationen på audiocasten, mens deltagere i telekonferencen har mulighed for at stille spørgsmål efter præsentationen. Den ledsagende præsentation vil være tilgængelig på NORDENs hjemmeside forud for telekonferencen og audiocasten. Deltagere i telekonferencen skal ringe ind senest kl. 10:25 (CET): Danske deltagere: +45 3272 0417 og internationale deltagere: +44 (0) 2071 928338 eller +1 646 741 3167. Bekræftelseskode: 5992705. Audiocasten vil efterfølgende være tilgængelig på NORDENs hjemmeside. Link til audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/r8s4vixq 

Yderligere oplysninger:
Thomas France, Investor Communications Partner, +45 3315 0451.

Hoved- og nøgletalsoversigt for NORDEN

 

USD mio.
20202019201820172016
Resultatopgørelse     
Omsætning2.597,82.583,92.451,41.808,61.251,2
Dækningsbidrag435,6295,0132,3116,876,1
EBITDA342,5217,572,568,130,6
Salgsavancer og -tab, skibe m.v.-18,2-3,68,80,9-45,5
Af- og nedskrivninger-201,9-156,9-44,3-42,2-49,6
Resultat af primær drift (EBIT)119,456,839,423,3-64,5
Finansielle poster, netto-26,7-32,7-6,9-0,9-12,2
Årets result86,019,228,824,6-45,6
Justeret årsresultat1105,722,820,028,4-34,6
      
Opgørelse af den finansielle stilling     
Aktiver i alt1.824,81.742,41.464,41.326,51.301,0
Egenkapital902,5859,0826,8834,4801,4
Forpligtelser922,3883,4637,6492,1499,6
Investeret kapital1.246,31.283,5970,2836,7753,8
Netto rentebørende gæld/aktiver-343,8-424,5-143,4-2,3-47,6
Likvider og værdipapirer331,6209,3188,6219,4263,9
 

 
     
Pengestrømme     
Fra driftsaktiviteter396,0280,5-15,86,3-79,7
Fra investeringsaktiviteter-45,1-90,9-78,4-0,2102,1
- heraf investering i materielle anlægsaktiver-27,1-102,7-202,7-75,4-36,8
Fra finansieringsaktiviteter-228,2-211,295,43,0-85,3
      
Miljømæssige og sociale nøgletal     
EEOI (gCO2/ton-mil) 28,88,78,68,89,0
LTIF (million arbejdstimer) 30,61,50,31,60,9
      
Aktierelaterede hoved- og nøgletal:     
Antal aktier af DKK 1 (inkl. egne aktier)40.700.00042.200.00042.200.00042.200.00042.200.000
Antal aktier af DKK 1 (ekskl. egne aktier)37.805.53339.311.53339.923.93340.467.61540.467.615
Antal egne aktier2.894.4672.888.4672.276.0671.732.3851.732.385
Indtjening pr. aktie (EPS), DKK14344-8
Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS), DKK14344-8
Udbytte pr. aktie, DKK9,02,52,00,00,0
Indre værdi pr. aktie, DKK145146135128140
Aktiekurs ultimo, pr. aktie (DKK 1)109,6106,792,4116,5110,5
 

 
     
Øvrige hoved- og nøgletal:     
EBITDA ratio13,2%8,4%3,0%3,8%2,4%
ROIC9,4%5,0%4,4%2,9%-8,4%
ROE9,8%2,3%3,5%3,0%-5,5%
Payout ratio (ekskl. egne aktier) 465,3%76,6%41,7%0,0%0,0%
Soliditet49,5%49,3%56,5%62,9%61,6%
Kurs/indre værdi0,80,70,70,90,8
Samlet antal skibsdage153.195138.327122.85293.73879.060
USD-kurs, ultimo605,76667,59651,94620,77705,28
USD-kurs, gennemsnit653,43667,03631,74659,53673,27

Nøgletal for 2016-2018 er ikke justerede i forhold til IFRS 16.

De anførte nøgletal er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal". Dog er "Salgsavancer og -tab, skibe m.v.", ikke medtaget i EBITDA. Der henvises til definitioner under afsnittet "Forklaring af hoved- og nøgletal". Der er korrigeret for Selskabets beholdning af egne aktier.

1) "Justeret årsresultat" er beregnet som "Årets resultat" justeret for "Salgsavancer og -tab, skibe m.v.", inklusive justering for salg af skibe i joint ventures.                                 

2) Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) er en måling af effektivitet og defineres som mængden af udledt CO2 pr. ton last transporteret 1 mil.

3) Lost Time Injury Frequency (LTIF) er frekvensen af arbejdsulykker, hvor en sømand ikke er i stand til at arbejde i mere end 24 timer pr. 1 million arbejdstimer.

                            
4) The payout ratio er beregnet på baggrund af det foreslåede udbytte for året inkl. ekstraordinært udbytte udbetalt i året.

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK