Sund & Bælt

Negativ trafikvækst præger fortsat trafikken på Storebælt

Del

Trafikken over Storebælt er fortsat påvirket af situationen med Covid-19 og ligger efter årets første 6 måneder markant lavere end samme periode sidste år. Resultatet af den primære drift falder med 27 pct., viser koncernens delårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken på Storebælt var på 1.178 mio. kr., hvilket er et fald på 247 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Trafikken faldt samlet set med 23,9 pct., hvor personbilerne faldt med 27 pct. og lastbilerne med 0,4 pct.

Den økonomiske effekt af covid-19 på Storebælt har isoleret set været et indtægtstab på ca. 250 mio. kr. for første halvår af 2020.

Omsætning fra jernbaneanlæg er på 153 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

- Situationen med Covid-19 påvirker fortsat trafikken over Storebælt og Øresund. Det giver os et betydeligt fald i indtægterne, som både påvirker periodens resultat og forventningerne til året som helhed, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

- Vi har dog samtidig også på Storebæltsbroen mærket, at danskerne holdt sommerferie herhjemme. I juli kørte næsten 1,3 mio. biler over Storebælt, og juli blev således den største rejsemåned i broens historie. Tre ud af fire kunder valgte automatisk betaling med mulighed for hurtig passage i vores nye ekspresbaner, og det har bidraget til, at vi kunne håndtere den ekstra ferietrafik, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 89 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. Omsætningen fra vejtrafikken er således faldet med 213 mio. kr.

Koncernens renteudgifter var på 134 mio. kr., og er som følge af det lave inflationsniveau faldet med 67 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2019.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 773 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.072 mio. kr.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en udgift på 881 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 86 mio. kr. mod et underskud på 890 mio. kr. sidste år. Forbedringen – trods tabte trafikindtægter - skyldes primært værdireguleringer af finansielle poster, som har påvirket udviklingen i resultat efter skat positivt med ca. 1.040 mio. kr. 

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal steget til 19,7 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Det igangværende udbrud af covid-19, nedlukning af arbejdspladser og landegrænser og efterfølgende langsomme genåbning har skabt stor usikkerhed om resultatet for indeværende år.

De oprindelige forventninger til resultatet for 2020, baseret på budgettet vedtaget i november 2019, var et overskud før dagsværdireguleringer og skat mellem 2,0 - 2,2 mia. kr. Ved udgangen af juni var det samlede indtægtstab for vejforbindelserne over Storebælt og Øresund på ca. 375 mio. kr. og det vurderes, afhængig af udviklingen i covid-19 udbruddet, at indtægtstabet i 2020 kan løbe op i 700 - 900 mio. kr.

For koncernen udgør forventningerne til årets resultat for 2020 før dagsværdireguleringer og skat et overskud mellem 1,3 - 1,8 mia. kr.

Læs delårsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.


2020


2019

Indtægt, vej (Storebælt)

1.178

1.425

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

153

161

Andre indtægter

28

30

Indtægter i alt

1.359

1.616

Driftsomkostninger

-226

-227

Afskrivninger

-407

-398

Resultat af primær drift (EBIT)

726

991

Renteomkostninger

-134

-201

Resultat før værdiregulering

592

790

Værdiregulering **)

-789

-2.005

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

89

74

Resultat før skat

-108

-1.141

Skat

22

251

Resultat efter skat

-86

-890

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 92 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 181 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 773 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

 

Storebælt

Øresund

Antal biler

pr. dag


2020


2019

 

Vækst


2020


2019

 

Vækst

Personbiler

22.780

31.077

-27 pct.

10.159

17.673

-42,5 pct.

Lastbiler

4.122

4.145

-0,4 pct.

1.381

1.419

-2,7 pct.

Busser

50

136

- 63 pct.

56

157

-64,2 pct.

 I alt

26.953

35.358

-23,9 pct.

11.814

19.496

-39,4 pct.

Nøgleord

Kontakter

Mikkel HemmingsenAdm. direktør, Sund & Bælt

33 93 52 00

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Forsøg med radiovarslinger ved vejarbejder på Storebælt18.5.2020 08:48:53 CESTPressemeddelelse

Når bilister kører over Storebæltsbroen denne uge, vil de over bilradioen blive mødt med en varsling om vejarbejder ved Sprogø. A/S Storebælt tester netop nu i samarbejde med Syddansk Innovation (SDI) og Warning Systems signal udstyr, som skal være med til at få bilisterne til at sænke farten ved vejarbejde og reducere risiko for uheld. Bilisterne glemmer at sænke farten I ugens løb testes effekten af systemet Safe Track, som SDI/Warning Systems har sat op ved et lokalt vejarbejde på forbindelsen. Ved at udsende en melding til bilisterne, når de nærmer sig vejarbejdet, er håbet, at bilisterne løfter foden fra speederen og samtidig retter hele fokus på vejen foran dem. På den måde skal varslinger være med til at sikre, der sker færre uheld. - Vi oplever generelt, at bilisterne glemmer at sætte farten ned, når de passerer vejarbejder på Storebælt, og det skaber farlige situationer, både for bilisterne og for vores kolleger, som arbejder på broen. Derfor ser vi frem til at teste, om vi ka

Forsøg med radiovarslinger ved vejarbejde på Storebælt18.5.2020 08:00:00 CESTPressemeddelelse

Når bilister kører over Storebæltsbroen denne uge, vil de over bilradioen blive mødt med en varsling om vejarbejder ved Sprogø. A/S Storebælt tester netop nu i samarbejde med Syddansk Innovation (SDI) og Warning Systems signal udstyr, som skal være med til at få bilisterne til at sænke farten ved vejarbejde og reducere risiko for uheld. Bilisterne glemmer at sænke farten I ugens løb testes effekten af systemet Safe Track, som SDI/Warning Systems har sat op ved et lokalt vejarbejde på forbindelsen. Ved at udsende en melding til bilisterne, når de nærmer sig vejarbejdet, er håbet, at bilisterne løfter foden fra speederen og samtidig retter hele fokus på vejen foran dem. På den måde skal varslinger være med til at sikre, der sker færre uheld. - Vi oplever generelt, at bilisterne glemmer at sætte farten ned, når de passerer vejarbejder på Storebælt, og det skaber farlige situationer, både for bilisterne og for vores kolleger, som arbejder på broen. Derfor ser vi frem til at teste, om vi ka

Kontantautomater skaber sikkert arbejdsmiljø i Storebælts betalingsanlæg27.4.2020 08:00:00 CESTPressemeddelelse

Storebælts betalingsanlæg fik sidste år en opgradering, som bl.a. gjorde det muligt at øge farten for at passere fra 30 til 50 km/t i nye ekspresbaner. Og denne mulighed benytter godt 80 pct. at Storebælts kunder sig af i dag, mens andelen af bilister, der betaler med kontanter fortsætter med at falde. Derfor har A/S Storebælt nu valgt at erstatte den manuelle betjening med kontantautomater i de baner, hvor der tidligere sad en medarbejder. Det skaber samtidig et mere sikkert arbejdsmiljø. - Vi har flere gange oplevet, at en af de bokse, som medarbejderne sidder i, blev påkørt af en passerende lastbil. Det skaber en potentielt meget farlig arbejdssituation. Heldigvis har det ikke ført til uheld med personskade, og med de nye kontantautomater sikrer vi nu, at det ikke kan ske, siger chef for betalingsanlægget Jens Kjær Nielsen. Nye kontantautomater minimerer smitterisiko Gennem mere end 20 år har kunderne på Storebælt været vant til, at de gule baner er bemandet. Men i situationen med C

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum