Sund & Bælt

Negativ trafikvækst på Storebælt grundet Covid-19

Del

Trafikken over Storebælt faldt i årets første tre måneder grundet situationen med Covid-19. Det påvirker resultatet af den primære drift, som falder med 15 pct., viser koncernens delårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken var på 594 mio. kr., hvilket er et fald på 42 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. I årets to første måneder steg trafikken med 0,5 pct., men i forbindelse med nedlukning af arbejdspladser medio marts, faldt trafikken 50 – 55 pct., hvor personbilerne faldt mest med 60 pct. Lastbiltrafikken lå derimod kun et par procent under trafikken sidste år, mens bustrafikken blev reduceret med mere end 90 pct.

I første kvartal faldt trafikken samlet set med 11,9 pct., hvor personbilerne faldt med 14 pct. og der var en stigning på 2,6 pct. for lastbilerne. For Storebælt har den økonomiske effekt af Covid-19 isoleret set været et indtægtstab på ca. 50 mio. kr.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er på 88 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

- Situationen med Covid-19 har helt naturligt også påvirket trafikken over Storebælt, hvor særligt det store fald i antal af personbiler siden midten af marts har resulteret i negativ vækst i trafikken. Det får betydning for periodens resultat og vil fortsat påvirke vores indtjening, indtil vi ser en normalisering af samfundet igen, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteudgifter var på 41 mio. kr., og var dermed på niveau med samme periode i 2019.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 205 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. De 2 sidste uger af marts var trafikken således 69 pct. under niveauet sidste år.

Resultatet før værdiregulering og skat inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 464 mio. kr. mod et overskud på 536 mio. kr. i 2019.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 398 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 672 mio. kr. mod et underskud på 513 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 18,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Baseret på et foreslået og vedtaget udbytte fra A/S Storebælt har Sund & Bælt Holding A/S på generalforsamlingen 17. april 2020 vedtaget at udlodde et ekstraordinært udbytte på 1.380 mio. kr. til staten.

Forventningen til resultatet for 2020 er blevet meget usikker som følge af covid-19, og på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser som følge heraf.

Læs hele delårsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr.

2020

2019

Indtægt, vej (Storebælt)

594

636

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

81

87

Andre indtægter

18

38

Indtægter i alt

693

761

Omkostninger

-115

-122

Af- og nedskrivninger

-205

-199

Resultat af primær drift (EBIT)

373

440

Renteomkostninger

-41

-40

Resultat før værdiregulering

332

400

Værdiregulering **)

325

-1.088

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

205

31

Resultat før skat

862

-657

Skat

-190

144

Resultat efter skat

672

-513

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 73 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 132 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 464 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

 

Storebælt

Øresund

Antal biler

pr. dag


2020


2019


Vækst


2020


2019


Vækst

Personbiler

23.265

26.988

-14 pct.

12.954

15.420

-16 pct.

Lastbiler

4.108

4.009

2,6 pct.

1.522

1.611

-5,6 pct.

Busser

76

109

-31,1 pct.

89

117

-23,7 pct.

I alt

27.449

31.107

-11,9 pct.

14.565

17.148

-15,1 pct.

Kontakter

Mikkel HemmingsenAdm. direktør, Sund & Bælt

33 93 52 00

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Forsøg med radiovarslinger ved vejarbejder på Storebælt18.5.2020 08:48:53 CESTPressemeddelelse

Når bilister kører over Storebæltsbroen denne uge, vil de over bilradioen blive mødt med en varsling om vejarbejder ved Sprogø. A/S Storebælt tester netop nu i samarbejde med Syddansk Innovation (SDI) og Warning Systems signal udstyr, som skal være med til at få bilisterne til at sænke farten ved vejarbejde og reducere risiko for uheld. Bilisterne glemmer at sænke farten I ugens løb testes effekten af systemet Safe Track, som SDI/Warning Systems har sat op ved et lokalt vejarbejde på forbindelsen. Ved at udsende en melding til bilisterne, når de nærmer sig vejarbejdet, er håbet, at bilisterne løfter foden fra speederen og samtidig retter hele fokus på vejen foran dem. På den måde skal varslinger være med til at sikre, der sker færre uheld. - Vi oplever generelt, at bilisterne glemmer at sætte farten ned, når de passerer vejarbejder på Storebælt, og det skaber farlige situationer, både for bilisterne og for vores kolleger, som arbejder på broen. Derfor ser vi frem til at teste, om vi ka

Forsøg med radiovarslinger ved vejarbejde på Storebælt18.5.2020 08:00:00 CESTPressemeddelelse

Når bilister kører over Storebæltsbroen denne uge, vil de over bilradioen blive mødt med en varsling om vejarbejder ved Sprogø. A/S Storebælt tester netop nu i samarbejde med Syddansk Innovation (SDI) og Warning Systems signal udstyr, som skal være med til at få bilisterne til at sænke farten ved vejarbejde og reducere risiko for uheld. Bilisterne glemmer at sænke farten I ugens løb testes effekten af systemet Safe Track, som SDI/Warning Systems har sat op ved et lokalt vejarbejde på forbindelsen. Ved at udsende en melding til bilisterne, når de nærmer sig vejarbejdet, er håbet, at bilisterne løfter foden fra speederen og samtidig retter hele fokus på vejen foran dem. På den måde skal varslinger være med til at sikre, der sker færre uheld. - Vi oplever generelt, at bilisterne glemmer at sætte farten ned, når de passerer vejarbejder på Storebælt, og det skaber farlige situationer, både for bilisterne og for vores kolleger, som arbejder på broen. Derfor ser vi frem til at teste, om vi ka

Kontantautomater skaber sikkert arbejdsmiljø i Storebælts betalingsanlæg27.4.2020 08:00:00 CESTPressemeddelelse

Storebælts betalingsanlæg fik sidste år en opgradering, som bl.a. gjorde det muligt at øge farten for at passere fra 30 til 50 km/t i nye ekspresbaner. Og denne mulighed benytter godt 80 pct. at Storebælts kunder sig af i dag, mens andelen af bilister, der betaler med kontanter fortsætter med at falde. Derfor har A/S Storebælt nu valgt at erstatte den manuelle betjening med kontantautomater i de baner, hvor der tidligere sad en medarbejder. Det skaber samtidig et mere sikkert arbejdsmiljø. - Vi har flere gange oplevet, at en af de bokse, som medarbejderne sidder i, blev påkørt af en passerende lastbil. Det skaber en potentielt meget farlig arbejdssituation. Heldigvis har det ikke ført til uheld med personskade, og med de nye kontantautomater sikrer vi nu, at det ikke kan ske, siger chef for betalingsanlægget Jens Kjær Nielsen. Nye kontantautomater minimerer smitterisiko Gennem mere end 20 år har kunderne på Storebælt været vant til, at de gule baner er bemandet. Men i situationen med C

I dag åbner Storebæltsbroens nye betalingsanlæg13.1.2020 08:00:00 CETPressemeddelelse

Der er sket meget, siden betalingsanlægget blev indviet for godt 20 år siden. Dengang kom den enorme interesse for broen bag på selskabet, og det skabte trafikale udfordringer. Det nye betalingsanlæg vil fremover sikre, at kunderne kan komme hurtigere over broen – også selvom trafikken ventes at stige i fremtiden. Trafikken på Storebælt stiger år for år. I dag kører mere end fire gange så mange biler over broen, som da den åbnede i 1998. Selvom Storebæltsbroen i dag er en trafikal succes, så er det vigtigt, at Storebælt også i fremtiden kan håndtere en stigende mængde trafik. Derfor er teknologien i betalingsanlægget nu skiftet. - Det nye betalingsanlæg giver nogle særlige fordele til vores kunder, der betaler med automatisk betaling såsom BroBizz og nummerpladen. Det er et bevidst valg fra vores side, da automatisk betaling gør det muligt at få endnu flere kunder igennem betalingsanlægget på kortere tid og derved reducere ventetiden for dem. Det er med til at fremtidssikre anlægget, f

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum