Teknologisk Institut

Naturlige mikroorganismer skal rense drikkevand for pesticider

Del

Skjuler naturen et svar på de stigende samfundsmæssige udfordringer med øget forekomst af pesticider i drikkevand? Parterne i projektet Den Trojanske Hest ønsker at udnytte de "skjulte" evner til at nedbryde pesticider, som visse naturlige bakterier i bl.a. sandfiltre er i besiddelse af. Projektet forventes at danne fundament for udvikling af dansk banebrydende bioteknologi, som på verdensplan vil kunne skabe omsætning i milliardklassen.

I Danmark anvender man traditionelt sandfiltre på vandværkerne til at filtrere grundvand til drikkevand af god kvalitet. Den fremtidige forsyning af rent drikkevand er desværre ikke en selvfølge på grund af den stigende forekomst af især gamle pesticider (anvendt fra 1950 til 1990) i grundvand i Danmark og globalt.

Målet med dette projekt er at udvikle en miljøvenlig og bæredygtig sandfilterteknologi, som kan håndtere den stigende forekomst af pesticider i grundvandet. Den nye bioteknologi baserer sig på identifikation og optimal udnyttelse af eksisterende naturlige nedbrydningsevner hos naturligt forekommende, harmløse mikroorganismer frem for eventuelle kemiske renseløsninger.

Forekomsten af naturlige pesticidnedbrydende bakterier i miljøet er blevet påvist gennem den nyeste danske og internationale forskning. Disse bakterier vil være ideelle til biologisk rensning, bioremediering, af drikkevand for pesticider i sandfiltre på vandværkerne.

Projektet lægger grundstenen til udvikling af en ny, banebrydende bioteknologi baseret på naturlige bakterier fra sandfiltre. Disse bakterier bærer deres pesticidnedbrydende egenskaber på gener, som ligger skjult inde i cellen.

Disse skjulte egenskaber vil blive aktiveret i de introducerede naturlige bakterier og overført til en eksisterende bakteriepopulation i et nyt sandfilter via "den trojanske hest"-princippet.

- Forestil dig, at du har en bakterie, og inde i bakterien er der en lille bold med de gode pesticidnedbrydende gener. Bolden transporteres over i en anden bakterie, oftest uden at denne bakterie opdager det. Så du flytter generne fra introducerede bakterier over i naturlige bakterier, siger Sanin Musovic, mikrobiolog og projektets faglige leder hos Teknologisk Institut.

Princippet vil overkomme mange tidligere påviste barrierer for bioremediering, bl.a. fordi den ikke vil være begrænset af, at de introducerede bakterier på et tidspunkt dør ud. De skjulte og mobile evner til at nedbryde pesticider vil blive overført til et eksisterende eller nyt sandfilter via transplantation af sandmateriale fra et undersøgt og verificeret sandfilter eller via direkte introduktion af et naturligt, verificeret bakterieisolat.

Markedsperspektiverne for den fuldt udviklede bioteknologi forventes at være i milliardklassen på verdensplan som følge af den fortsat stigende pesticidproblematik. I projektet vil der blive arbejdet sammen med MEMBIO, som er et andet dansk projekt, der forsker i udvikling af nye teknologier til rensning af forurenet drikkevand, og som ligeledes har fået bevilget penge af Innovationsfonden.

Samfundspotentiale:

Pesticider bevæger sig ned gennem jorden mod grundvandsdepoter med cirka en meter om året. Derfor vil der i fremtiden blive forstærkede problemer med pesticider i grundvandet, og der er derfor behov for

effektive metoder til rensning. En effektiv løsning vil være forbundet med betragtelige eksportmuligheder, eftersom størstedelen af EUs areal har de samme problemer med pesticider fra fordums tid, som kendes fra Danmark.

Kontakt:

Teknologisk Institut, 8000, Århus, Head of section, Bodil H. Lorentzen, 7220 1539
Teknologisk Institut, 8000, Århus, PhD Specialist i mikrobiologi, Sanin Musovic, 7220 1865
Teknologisk Institut, 8000, Århus, PhD, Mikrobiologi, Lotte Bjerrum, 7220 1837
Københavns Universitet, Dept. of Biology, 2100 København Ø
DTU Miljø, 2800 Kgs. Lyngby
Kemic Water Technology A/S, 7323 Give
Herning Vand Holding A/S, 7400 Herning
Furesø Vandforsyning a.m.b.a., 3520 Farum

Innovationsfondens investering: 5,75 millioner kr.

Samlet projektbudget : 8,65 millioner kr.

Varighed af projektet : 4 år

Projektets officielle titel: The Trojan Horse. A new biotechnology for pesticide removal at drinking water sand filters


Teknologisk Institut styrker danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og mere end 1.100 medarbejderes faglige ekspertise. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige, DTI Polska, DTI Spain samt 50 % af Syddansk Teknologisk Innovation A/S.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på tlf. 72 20 10 66 - eller kommunikation@teknologisk.dk

Kontakter

Billeder

Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut styrker danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og mere end 1.100 medarbejderes faglige ekspertise. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige, DTI Polska og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på tlf. 72 20 27 69 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Hent logoer og designguide her

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum