Danmarks Statistik

Natarbejde er mest udbredt inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

Del

Lidt flere end hver 10. dansker oplever at måtte arbejde om natten. Dog er der væsentlige forskelle fra branche til branche. For eksempel havde 5 procent af medarbejderne inden for finansiering og forsikring haft natarbejde, mens tallet var 18 procent inden for landbrug, skov og fiskeri.

For mange mennesker i Danmark kan en arbejdsdag strække sig ud over døgnets lyse timer, og for mange strækker den sig også ind i weekenden. Hvilken branche man arbejder i betyder meget for omfanget af arbejde uden for normal arbejdstid. På landsplan arbejder lidt over halvdelen af de beskæftigede dog af og til på atypiske tidspunkter, mens en fjerdel gør det regelmæssigt. Ifølge Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) melder 12 procent af danskere i beskæftigelse, at de har arbejdet om natten mindst én gang inden for de seneste fire uger op til deltagelsen i undersøgelsen. Andelen af natarbejde er dog også forskellig fra branche til branche. I branchen ejendomshandel og udlejning melder ingen beskæftigede om, at de arbejder om natten, mens der inden for finansiering og forsikring er 1 ud af 20 beskæftigede som arbejder om natten.

”Beskæftigede i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri er dem, der i størst udstrækning melder om, at de af og til arbejder om natten – her er der tale om knap hver 5., der svarer, at de af og til arbejder om natten, fortæller Martin Faris Sawaed Nielsen, der er med til at udarbejde AKU’en og fortsætter:
”Ser man i stedet på, hvor mange der regelmæssigt har natarbejde, er det også landbrug, skovbrug og fiskeri, der med 8 procent ligger højest.”

Atypiske#1

JÆVNT NIVEAU AF NATARBEJDE PÅ TVÆRS AF ALDERSGRUPPER

På tværs af brancher er der, ifølge AKUen, 12 procent af danskerne, der svarer, at de af og til har natarbejde og 4 pct., der svarer, at de regelmæssigt har natarbejdede. 

”Når man opdeler besvarelserne i aldersgrupper, er der kun mindre forskelle fra gruppe til gruppe. Aldersgruppen 30-49 år har dog lidt oftere natarbejde end de andre aldersgrupper. Det gælder både i forhold til gruppen, der arbejder om natten af og til og dem, der arbejder om natten regelmæssigt,” fortæller Martin Faris Sawaed Nielsen.   

Atypiske#2

FÆRREST MELDER OM ATYPISKE ARBEJDSTIDER INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG

Arbejdskraftundersøgelsen giver også et indtryk af omfanget af atypiske arbejdstider generelt. Her kan man se, hvor ofte danskere i beskæftigelse har arbejdet enten aften, nat, lørdag eller søndag. Omfanget af beskæftigede, der oplever atypiske arbejdstider, afhænger af branchen. 

”Atypiske arbejdstider er mest udbredt i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Her svarer tre ud af fire af de beskæftigede, at de af og til oplever at arbejde på de beskrevne tidspunkter. Desuden angiver hele 43 pct. af de beskæftigede i branchen, at de regelmæssigt arbejder på atypiske tidspunkter,” siger Martin Faris Sawaed Nielsen. 
”Modsat er atypiske arbejdstider mindst udbredt i branchen bygge og anlæg. Her svarer lidt over hver tredje beskæftigede, at de af og til arbejder på atypiske tidspunkter, mens cirka hver 10. regelmæssigt arbejder på atypiske tidspunkter”. 

Atypiske#3

YNGRE PERSONER I BESKÆFTIGELSE HAR OFTERE ATYPISKE ARBEJDSTIDER

På landsplan arbejder 55 pct. af de beskæftigede af og til på atypiske tidspunkter, mens 25 pct. gør det regelmæssigt. For gruppen af 30-49-årige er det ligeledes 55 pct. som arbejder på atypiske tidspunkter af og til, mens det for gruppen af 50-74-årige er 50 pct. der gør det. For begge aldersgrupper er det 22 pct. der melder at de gør det regelmæssigt

"Aldersgruppen 15-29 år ligger højest, når man ser på andelen af beskæftigede personer, der har svaret, at de har arbejdet enten aften, nat, lørdag eller søndag. I 2018 svarede næsten to tredjedele i denne gruppe, at de af og til arbejder på et af de beskrevne tidspunkter. Omtrent hver tredje meddeler, at de arbejder på atypiske tidspunkter regelmæssigt,” siger Martin Faris Sawaed Nielsen.

Atypiske#4

Har du spørgsmål til tallene i artiklen eller Arbejdskraftundersøgelsen er du velkommen til at kontakte Kathrine Lindeskov Johansen på klj@dst.dk eller 3917 3067.

Nøgleord

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Danske virksomheder udleder mere CO218.5.2020 09:01:00 CESTPressemeddelelse

Efter flere års fald er CO2-udslippet fra danske virksomheder steget en anelse siden 2014. Store CO2-udledere som skibsfart, luftfart og glas- og betonindustri udleder mere CO2 end tidligere. Udslippet fra energiforsyning er til gengæld faldet væsentligt. Samlet set er de danske virksomheders CO2-udledninger steget mindre end deres produktion er steget. CO2-intensiteten, opgjort som ton CO2 pr. mio. kr. produktion, er derfor faldet for de danske virksomheder samlet set. Men for de enkelte brancher varierer billedet, flere brancher har haft en stigende CO2-intensitet.

Rigsstatistikerens klumme: Ekstraordinære forhold påvirker BNP-indikatoren11.5.2020 10:02:16 CESTPressemeddelelse

I kølvandet på Corona-epidemien og de politiske forholdsregler for at begrænse den er den økonomiske aktivitet faldet kraftigt. Det vil selvfølgelig påvirke den BNP-indikator, som Danmarks Statistik offentliggør 15. maj. Mens vi venter på resultatet, er det værd at understrege både den ekstra usikkerhed og de fortolkningsproblemer, som er knyttet til indikatoren ved denne specielle lejlighed.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum