Growing Trees Network

Når blomster givet som gave også hjælper til plantning af nye Folkeskove

Del

Kom og plant træer og buske den 29. april kl. 14-15.30 i Hørup Folkeskov. Tilplantning af Hørup Folkeskov sker lige nu syd for Slangerup Her i foråret plantes 130.000 træer og buske doneret af Interflora og deres kunder. Tilplantningen sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og skovrejsnings NGOén Growing Trees Network, hvor det er Interflora og deres blomster købende kunder, som har donerer træer og buske til Hørup Folkeskov. Jorden, der plantes på, er finansieret af Hovedstadens forsyningsselskab (HOFOR) som hjælp til sikring af fremtidigt rent drikkevand i København, og der må fremover ikke bruges pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.

Elever fra Lindegårdskolen plantede d. 5. april deres træer i Hørup Folkeskov, samme sted vi alle kan håndplante plante træer den 29. april ved den Folkelige og festlige indvielse af den nye lokale skov.
Elever fra Lindegårdskolen plantede d. 5. april deres træer i Hørup Folkeskov, samme sted vi alle kan håndplante plante træer den 29. april ved den Folkelige og festlige indvielse af den nye lokale skov.

Elever fra Lindegårdskolen i Slangerup, Frederikssund Kommune har allerede plantet de første træer umiddelbart syd for skolen. Her har skolen fået et areal, som fremover kan indgå i undervisning.

Fredag den 29. april kl. 14-15.30 er der et stort offentligt plantearrangement, hvor interesserede har mulighed for at være med til at plante træer og buske i Hørup Folkeskov. Her vil bl.a. Frederiksunds Borgmester Tina Tving Stauning deltage. Arrangementet er åbent, og alle er velkomne til at deltage.

Sammen med fremmødte børn fra den lokale skole og personer fra lokalsamfundet planter vi de sidste 1.000 træer til indvielsen af Hørup Folkeskov. Her vil Interflora og flere af deres florister være til stede. Vi hører et par taler, synger en skovsang og håndplanter træer og buske. Naturstyrelsen står klar med 60 spader og instruktion.

”At danskerne kan glæde hinanden med en blomsterhilsen og samtidig gøre en indsats for klima, natur, drikkevand og dyreliv er i vores optik indbegrebet af en god løsning. Folkeskoven i Slangerup bliver en naturperle til gavn og glæde for de lokale beboere, siger Lars Heiselberg Vang Jensen, der er formand for Growing Trees Network.

Folkeskoven er en del af Hørup Skov, som er et skovrejsningsområde under etablering mellem Slangerup og Frederikssund. De første træer blev plantet i april 2007. Målet er at skoven på sigt vil blive ca. 430 ha. Hørup Skov etableres i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Forsynings Selskab (HOFOR), Slangerup Grundvandssamarbejde og Frederikssund Kommune. 

“Vi glæder os i Interflora til at tage spadestikket til vores anden Folkeskov i Danmark. Det er en stor fornøjelse at opleve, hvordan vores kunder bakker op omkring vores, og Growing Trees’ mission om at få flere skove plantet i Danmark. Ved at plante folkeskove i Danmark er vi og vores kunder med til at forbedre kvaliteten af grundvandet til glæde for de fremtidige generationer, og så giver det jo også danskerne en mulighed for selv at tage ud og opleve disse naturområder,” siger Kirsten Ægidius.

Den nye Folkeskov med i alt 130.000 træer anlægges og plejes af Naturstyrelsen på et areal ved Slangerup i Hørup. Arealet er doneret af HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

”Plantning af ny skov er en af de måder, vi beskytter grundvandet på – nu og for fremtiden. Og en af de bedste måder, fordi vi samtidig skaber nye rekreative oplevelser for borgerne,” siger Lars Therkildsen, administrerende direktør for HOFOR og formand for brancheforeningen DANVA.

Der kan parkeres:

Syd for Lindegårdsskole, Lindegårds Allé 18 3550 Slangerup. Herfra er der pile til tilplantningssted.

 

Nøgleord

Kontakter

Growing Trees Network

Formand, Lars Heiselberg Vang Jensen
Mobil: 40153594

Naturstyrelsen Nordsjælland

Skovridder, Jens Bjerregaard Christiensen
Mobil: 23215372

lnterflora

Thomas Schmidt Jørgensen

presse@interflora.dk

Billeder

Elever fra Lindegårdskolen plantede d. 5. april deres træer i Hørup Folkeskov, samme sted vi alle kan håndplante plante træer den 29. april ved den Folkelige og festlige indvielse af den nye lokale skov.
Elever fra Lindegårdskolen plantede d. 5. april deres træer i Hørup Folkeskov, samme sted vi alle kan håndplante plante træer den 29. april ved den Folkelige og festlige indvielse af den nye lokale skov.
Download

Links

Information om Growing Trees Network

Growing Trees Network
Growing Trees Network
Norddigesvej 2, 1.th.
8240 Risskov

https://www.growingtrees.dk/

Om Growing Trees Network

NGO’en Growing Trees Network Foundation, som indtil nu har samlet ind til 130 Folkeskove i ind og udland. 3.000.000 træer er nu plantet i Danmark for at sikre rent grundvand og skabe flere levesteder til vores planter og dyreliv og ikke mindst nye naturområder til danskernes friluftsliv. I Slangerups nye Folkeskov plantes sammen med Naturstyrelsen i alt 130.000 træer på HOFORs areal.

Om HOFOR

HOFOR er landets største multiforsyningsvirksomhed og sørger blandt andet for produktion og levering af rent drikkevand til en million mennesker i hovedstadsområdet. Beskyttelse af grundvandsressourcen ligger derfor virksomheden meget på sinde.

Om Naturstyrelsen Nordsjælland

Naturstyrelsen forvalter de statslige arealer i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning, rådgiver om særligt beskyttede bilagsarter og har ansvar for høst og salg af skovfrø. De yder hjælp til håndtering af invasive dyrearter og regulering af skadevoldende vildt og afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt. De fungerer også som projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

 

Følg pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Nu kan vi - publikum og fans - gøre en forskel, når vi går til koncerter og andre arrangementer9.5.2022 10:09:55 CEST | Pressemeddelelse

Det er ikke kun arrangørerne og musikerne, der skal gøre noget for miljøet og klimaet – vi, som gæster, får nu muligheden for at gøre noget vigtigt for vores kommende generationer via People United for Nature. People United for Nature er et helt nyt unikt fællesskab på tværs af aldre, kulturer, organisationer, miljø og grænser, der kan flytte os tættere på at nå FN's verdensmål - ikke mere snak og tvivl om hvordan, nu gør vi noget og handler.

Tag familie, venner m.fl. med når vi sammen på Moder Jords Dag indvier Danmarks største Folkeskov i Horsens fredag d. 22. april kl. 16 – 17.3021.4.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Den internationale Moder Jords Dag fejres d. 22. april for at minde os om, at jorden og dens økosystemer giver os liv og næring. I anledningen indvies i år Rugballegaard Folkeskov i Horsens. Med sine nyplantede 185.000 træer og en beliggenhed direkte op ad Åbjergskoven, Bygholm Sø og Bygholm Park, fordobles Rugballegård Skovs samlede størrelse af det store og meget varierede, bynære naturområde ved Bygholm Ådal.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum