Arbejdstilsynet

Myndigheder øger coronakontrol og vejledning af landets virksomheder

Del

Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet styrker kontrollen med og vejledningen om virksomheders efterlevelse af corona-retningslinjerne. De tre myndigheder forventer at komme ud på mere end 8.500 tilsyn om måneden den kommende tid, hvor de vil skærpe virksomhedernes opmærksomhed i forhold til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19.

Virksomhederne har et stort ansvar for at træffe foranstaltninger, så smittespredningen af corona minimeres. Det er dog stadig ikke alle virksomheder, der i tilstrækkelig grad følger retningslinjer og anvisninger om bl.a. antal kunder, fysisk afstand, mulighed for at spritte hænder af mv.

Myndighederne sætter nu ind med et fælles fokus på virksomhedernes efterlevelse af lokalerestriktionerne og sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at begrænse spredningen af smitte og give en hjælpende hånd til politiets generelle kontrolopgave.

Fødevarestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen vil på deres besøg bistå politiet med at sikre, at virksomhederne overholder forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav i bl.a. restauranter, caféer og dagligvarebutikker. Arbejdstilsynet vil styrke vejledningsindsatsen for at forebygge risiko for smittespredning med fokus på virksomhedernes medarbejdere. Selvom fokus er vejledning, vil Arbejdstilsynet kunne træffe afgørelse, hvis der konstateres regelbrud.

”Der er brug for en styrket indsats for at begrænse smitten på landets arbejdspladser. I Arbejdstilsynet vil vi derfor på hovedparten af alle tilsynsbesøg give obligatorisk vejledning om smitteforebyggelse, hvor vi har særlig opmærksomhed på de ansattes forhold. Vi vil under besøgene trække på den erfaring, vi har gjort os fra en række målrettede tilsyn med corona de seneste måneder,” siger tilsynschef i Arbejdstilsynet, Mette Thidemann.

I Fødevarestyrelsen bliver coronakontrollerne en del af de løbende tilsyn med restauranter, caféer og dagligvarebutikker:

Vi vil holde øje med, at butikker og restauranter følger reglerne om afstandskrav og adgang til afspritning, håndvask og lignende”, siger kontorchef Vibeke Højbjerg fra Fødevarestyrelsen. ”Vejledning er altid en central del af Fødevarestyrelsens kontrolarbejde, og vi ser frem til at styrke vejledningsindsatsen med corona restriktionerne.”

I Sikkerhedsstyrelsen er man klar til at øge vejledningen over for detailhandel, restauranter, barer, cafeer og kiosker mv. Kontorchef Søren Assenholt Muff siger:

”Sikkerhedsstyrelsen laver i forvejen tilsyn på rigtigt mange områder. For os bliver coronatilsynene en særlig indsats, hvor de tilsynsførende har fuldt fokus på retningslinjerne for at forebygge coronasmitte, og jeg forventer, at vores tilsynsmodel vil bidrage med relevante data til andre myndigheders indsats.”

Indsatsen vil køre til og med den 28. februar 2021. De tre myndigheder ventes at udføre mere end 8.500 COVID-19-relaterede tilsyn og vejledningsmøder om måneden. Nogle virksomheder vil opleve at få flere besøg.

Information om Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø

Lars Flindt Pedersen

Pressechef

Pressetelefon 72 20 93 94

Følg pressemeddelelser fra Arbejdstilsynet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Arbejdstilsynet

Undgå gennemstyrtning ved tagarbejde9.12.2020 07:00:00 CETPressemeddelelse

I oktober måned omkom en ung håndværker efter, at han var styrtet igennem et tag og faldet 6 meter ned i forbindelse med, at han skulle udskifte gamle bølgetagplader. Eksemplet er desværre ikke enestående. ”De seneste 3 år har vi haft en del ulykker på baggrund af gennemstyrtning på tage, og heraf har fire af dem været dødsulykker”, siger Lene Teilberg, tilsynschef for bygge og anlæg. ”Ulykkerne sker især ved færdsel på tagplader, der ikke er bæredygtige fx eternitplader, klare bølgeplader, glasplader og PVC-plader, og især når der er tale om gamle plader på haller med åsekonstruktioner og lignende, som slet ikke er beregnet til at færdes på”, fortsætter Lene Teilberg. Gennemstyrtning på tagflader kan give alvorlige kvæstelser og i værste fald medføre invaliditet og dødsfald, og derfor skal man altid sikre, at forholdene er i orden, inden man går ud på taget. Sådan undgår I ulykkerne Ulykker med gennemstyrtning kan undgås. Gå aldrig direkte ovenpå gamle tagplader uden at etablere sikri

Lav en aftale om en ekstra arbejdsmiljø-indsats og undgå påbud fra Arbejdstilsynet1.9.2020 09:33:28 CESTPressemeddelelse

I september lancerer Arbejdstilsynet to nye tiltag. For det første får virksomheder der ønsker at gøre en ekstra indsats for at styrke arbejdsmiljøet mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om løsning af et arbejdsmiljøproblem - i stedet for at få et påbud og en gul smiley. For det andet kan virksomheder, der får et påbud få tilbud om dialog og vejledning for at få bugt med udfordringerne.

Arbejdstilsynets nye direktion klar til at trække i arbejdstøjet28.8.2020 10:35:21 CESTPressemeddelelse

Med ansættelsen af ny vicedirektør i Landskronagade og tilsynsdirektør i Hadsten er Arbejdstilsynets direktion fuldtallig og klar til at sætte fuld fart på implementeringen af arbejdsmiljøaftalen. Pernille Harden tiltræder 1. oktober som vicedirektør i Landskronagade på Østerbro. Pernille er 49 år og cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Hun har siden 2013 været kontorchef i Center for Arbejdsmarkedspolitik i Beskæftigelsesministeriets departement og har tidligere bl.a. arbejdet i en årrække i konsulentbranchen. Kristian Pinderup Langbak, der siden april har været konstitueret i stillingen, tiltræder 1. september som tilsynsdirektør i Tilsynscenter Nord i Hadsten. Kristian er 41 år og cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har en fortid fra børne- og ungeområdet i Aarhus Kommune, Frie Skolers Lærerforening og tilsynschef i Tilsynscenter Nord. Direktør Sine Frederiksen tiltrådte selv som direktør 15. juni og er nu glad for at have en fuldtallig direktion på plads: ”Det skal være su

Information på andre sprog om sikkerhed i byggeriet3.7.2020 15:35:53 CESTPressemeddelelse

Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, får nu lettere adgang til de vigtigste regler om arbejdsmiljø på bygge- og anlægsområdet. Arbejdstilsynet har udarbejdet nyt informationsmateriale om sikkerhed i byggeriet på en række forskellige sprog, så de udenlandske virksomheder får nemmere ved at sætte sig ind i de danske arbejdsmiljøregler og dermed forebygge arbejdsskader. Når en udenlandsk byggevirksomhed fremover anmelder sig i RUT, vil der i kvitteringsbrevet fra Erhvervsstyrelsen være et link til helt nye informationsmaterialer, der hjælper virksomhederne med at komme sikkert i gang med arbejdet i Danmark. Materialerne ligger på Workplacedenmark.dk og gengiver de vigtigste regler inden for 4 udvalgte bygge- og anlægsområder, nemlig grave- og nedrivningsarbejde samt arbejde i højden på tage og facader. Arbejdsmiljøreglerne er formidlet ved hjælp af illustrationer og let forståelige tekster. Og virksomhederne vil blive sendt videre til information på det sprog, de har f

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum