Beskæftigelsesministeriet

Mulighed for 110 pct. dagpenge får markant flere til at starte på uddannelse

Del

Den midlertidige ret til et uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge har betydet, at langt flere begynder på et uddannelsesløft. Det viser et omfattende serviceeftersyn af beskæftigelsesreformens uddannelsesordninger.

Det har haft en positiv virkning, at puljen til uddannelsesløft er blevet justeret, og der er indført en midlertidig ret til uddannelse på 110 pct. dagpenge til brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Men der er også udfordringer med at få løftet flere ufaglærte til faglærte samt med en uddannelsesindsats, der er svær at overskue for både borger og jobcentre.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i det serviceeftersyn af beskæftigelsesreformens uddannelsesordninger, der nu ligger klar. I 2017 besluttede forligskredsen at foretage et såkaldt serviceeftersyn med fokus på uddannelsestilbud for dagpengemodtagere. Formålet var at finde ud af, om de politiske intentioner fra 2014 om at målrette uddannelsesindsatsen mod virksomhedernes behov og mod de dagpengemodtagere med størst behov blev fulgt.

Et af de væsentlige resultater er, at der er sket en markant stigning i antallet af påbegyndte uddannelsesløft – primært på 110 pct. dagpenge, som blev indført i sommeren 2020. For 9 ud af 10 af de adspurgte borgere har muligheden for 110 pct. dagpenge været en forudsætning for at begynde på et opkvalificeringsforløb. Samtidig indikerer analyser, at korte og erhvervsrettede kurser kan have særligt positive effekter, særligt for ufaglærtes beskæftigelse.

Serviceeftersynet peger også på en række udfordringer. Godt nok er mange ufaglærte interesserede i at deltage i opkvalificering og uddannelse, men færre løftes til faglært, end forudsat i beskæftigelsesreformen fra 2014. Derudover oplever både ledige og jobcentre, at området er komplekst, svært at forstå og til tider administrativt tungt.

Serviceeftersynet bliver drøftet med forligskredsen i efteråret.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er glad for, at tiltagene sidste sommer har gjort en mærkbar forskel. Det er helt afgørende for vækst og økonomi, at flere tager en uddannelse, så vi er klar til fremtidens arbejdsmarked. Prognoser viser blandt andet, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft, så der er god grund til at have stort fokus på dette område. Især når vi ved, at det også for den enkelte er en god investering at tage en uddannelse.

- Serviceeftersynet viser også, at der er udfordringer med kompleksiteten på området. Der er mange regler, og området er svært at overskue og for ufleksibelt. Derfor skal vi kigge på, om vi kan gøre det hele mere enkelt og nemmere at forstå for borgere, sagsbehandlere og virksomheder. Det nytter jo ikke, at man fx har 9-10 ordninger til uddannelse, når det kun er halvdelen af dem, som folk kender.

- Jeg synes, at vi med det omfattende serviceeftersyn har et godt grundlag for at tage en politisk snak om mulige ændringer. Og jeg ser frem til at drøfte de forskellige analyser med forligskredsen efter sommerferien.  

Du kan læse analyserne her.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 202130.6.2021 08:14:17 CEST | Pressemeddelelse

Ledigheden faldt i maj måned med 13.900 fuldtidspersoner, så der i maj var 115.300 ledige. Det svarer til en ledighedsprocent 4,0 pct. Faldet kommer efter en lille stigning i april måned. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Det er fantastisk, at vi ser sådan et drastisk fald i ledigheden. Det er endnu et positivt tegn på, at vi er godt på vej ud af krisen. Det var også den udvikling, som vi så i maj i de daglige ledighedstal fra Jobnet.dk. - Regeringen har gennemført solide hjælpepakker, herunder lønkompensation, og ført en aktiv finanspolitik. Dermed har vi investeret i at bevare arbejdspladser og været med til, at virksomhederne ret hurtigt er oppe i omdrejninger igen. Visse brancher begynder nu at mangle hænder. Det skal vi udnytte til at få endnu flere ledige ud på arbejdsmarkedet. - Vi ser dog også brancher og dele af Danmark, som fortsat lider efter corona. Det gælder bl.a. luftfarten og hele oplevelsesøkonomien. Aftalen om sommerpakken skal hjælpe

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for april 202121.6.2021 09:28:36 CEST | Pressemeddelelse

I april 2021 var der 2.778.000 personer i job, hvilket er 16.000 flere end måneden før. Ser man på den private sektor, er der kommet 10.000 flere lønmodtagere siden marts måned. Der var 6.000 flere offentligt ansatte. Beskæftigelsen er steget med 0,6 procent siden marts måned. Samlet set er beskæftigelsen 14.000 lavere, svarende til 0,5 procent, sammenlignet med februar sidste år, som var sidste måned inden COVID-19 krisen ramte. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Det er en rigtig god nyhed, at vi nu for 3. måned i træk oplever, at et stigende antal personer kommer i beskæftigelse. I april måned fandt 16.000 flere personer beskæftigelse. Det bekræfter endnu engang vores forventninger om, at virksomhederne står klar til at modtage arbejdskraft i takt med den gradvise genåbningen. - Det tyder på, at vores valg om at holde hånden under virksomhederne og sikre dem muligheden for beholde deres medarbejdere gennem lønkompensation har båret frugt. Ligesom udbe

Ydelseskommissionen inviterer til pressemøde30.5.2021 17:00:36 CEST | Pressemeddelelse

Ydelseskommissionen inviterer til pressemøde den 31. maj 2021 kl. 10, hvor kommissionen vil præsentere sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. For at begrænse antallet af personer ved pressemødet pga. Covid-19 opfordres det til, at medierne begrænser antallet af journalister og teknikere til stede. Tilmelding er påkrævet og skal ske til pressevagten i Beskæftigelsesministeriet: 5123 2830 Der skal fremvises gyldigt pressekort, og pressekortet skal bæres synligt. Praktisk Dato: 31. maj 2021 Tid: 10.00 (der er adgang til lokalet fra kl. 8.30) Sted: Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet Deltagere Ydelseskommissionens medlemmer deltager: Torben Tranæs (formand), forskningsdirektør og professor, VIVE Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, fhv. socialminister og medlem af Folketinget Jon Kvist, professor, Roskilde Universitet Jytte Andersen, fhv. minister for ligestilling, by- og boligminister, arbejdsminister og fhv. medlem af Folketinget Lisbeth Pedersen, forsknings- og an

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum