VIA University College

Millioner fra Novo Nordisk Fonden til nyt projekt, der skal styrke erhvervsskolerne igennem stærkere undervisning i naturfag

Del
VIA University College og DTU står i spidsen for et toårigt projekt, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal klæde lærere fra fem danske erhvervsskoler på til at udvikle nye undervisningsforløb i såkaldte STEM-fag, som matematik, fysik og teknologi. Det skal hæve kvaliteten af undervisningen og dermed styrke fastholdelsen af elever på uddannelser som smed, mekaniker og industritekniker.

Formålet med projekt ”Styrk den helhedsorienterede STEM-undervisning på de tekniske erhvervsuddannelser”, som løber fra 2022-23, er at uddanne dygtige faglærte, der kan arbejde og udvikle deres fag på et stærkt naturvidenskabeligt grundlag. 

Novo støtter området for første gang

Det er første gang, Novo Nordisk Fonden støtter erhvervsuddannelserne indenfor de såkaldte STEM fag (science, technology, engineering and mathematics).

”Vi ser et stort potentiale i at styrke de naturvidenskabelige fag på erhvervsuddannelserne,” sagde Berith Bjørnholm, Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden, da denne tidligere i år offentliggjorde støtten på 2,6 mio. kroner til projektet.

Fra Roskilde til Herning og Aalborg

Kernen i projektet er at klæde lærere fra fem danske erhvervsskoler - Roskilde Tekniske Skole, EUC Syd, EUC Nordvest, Herningsholm og Tech College Aalborg – på til at udvikle deres undervisning i fagene matematik, fysik og teknologi. Fagene skal tænkes mere ind i uddannelserne til industritekniker, mekaniker, smed, automatik, data og kommunikation, så eleverne bliver mere motiverede.

”Hvis vi vil uddanne dygtige faglærte med stærke naturvidenskabelige kompetencer inden for industriens erhverv, er det nødvendigt, at eleverne forstår sammenhængen mellem skolefag som matematik og det arbejde, de skal ud at lave i virksomhederne,” siger Jeppe Egendal, projektleder på projektet og lektor på VIAs efter- og videreuddannelser med speciale i og national rådgiver om erhvervsuddannelserne.

Industrier skriger på dygtige faglærte

Ifølge Jeppe Egendal er formålet med projektet todelt: Dels at styrke kvaliteten af undervisningen på danske erhvervsuddannelser, så de bedre kan tiltrække og fastholde elever, dels styrke de brancher, der i stigende grad skriger efter dygtige faglærte.

Derfor vil projektet inddrage viden fra de virksomheder, der ansætter eleverne som lærlinge.

”En vigtig del af projektet er at undersøge, hvordan fag som matematik og fysik hænger sammen med arbejdet i de enkelte erhverv,” siger Jeppe Egendal, som fortæller, af nogle elever bliver overraskede over, at de skal have fag som fysik og matematik, når de er startet på uddannelsen til smed eller mekaniker.

Skal styrke samarbejdet mellem lærergrupper

Kirsten Bach er uddannelseschef på Roskilde Tekniske Skole, én af de fem deltagende erhvervsskoler. Hun forventer, at deltagelsen i projektet vil gøreundervisningen i fysik og matematik mere praksisnær – til dels ved at styrke samarbejdet mellem de forskellige undervisere.

”Gennem projektet er det vores mål at styrke og udvikle samarbejdet mellem de undervisere, der underviser i de uddannelsesrettede fag til smed, industritekniker og personvognsmekaniker, og dem, der står for STEM-fagene matematik og fysik. I sidstnævnte er undervisningen ofte meget teoretisk funderet. Vi håber, den kan blive mere anvendelsesorienteret og praksisnær, så eleverne lettere kan tilegne sig stoffet,” siger Kirsten Bach.

Styrket samspil mellem erhvervs- og universitetsuddannelser

STEM-lærere fra de fem erhvervsskoler starter til januar 2023 i et kompetenceudviklingsforløb, der skal klæde dem på til at tilrettelægge en helhedsorienteret STEM-undervisning.

Her spiller DTU en vigtig rolle.

”Vi ser frem til at bidrage med vores erfaring og viden til udviklingen af nye modeller for STEM-undervisningen på de tekniske erhvervsuddannelser. Samtidigt glæder vi os til at arbejde sammen med erhvervsskoler fra hele landet og ad den vej få yderligere inspiration til, hvordan vi kan optimere samspillet mellem de tekniske erhvervsuddannelser og de tekniske universitetsuddannelser i Danmark,” fortæller lektor Jesper Kruse fra faggruppen for ingeniørdidaktik og -pædagogik ved DTU Engineering Technology.

DTU vil bl.a. bidrage med undervisning og sparring, når lærerne skal udvikle og afprøve nye undervisningsforløb og materialer.

Håbet er at styrke erhvervsuddannelser i hele landet

Kompetenceudviklingen foregår i første halvdel af 2023, hvorefter projektets resultater, undervisningsforløb og materialer, bliver formidlet bredt – til gavn for erhvervsuddannelser i hele landet.

Berith Bjørnholm fra Novo Nordisk Fonden udtrykker tilfredshed med ambitionen.

“Projektet demonstrerer et ambitiøst fagligt fokus på både helhedsorienteret undervisning og kompetenceudvikling af lærere, som er utroligt vigtigt for erhvervsuddannelserne i Danmark,” siger hun.

Fakta om projektet

Titel:
Styrk den helhedsorienterede STEM-undervisning på de tekniske erhvervsuddannelser 

Formål:
At styrke erhvervsskolelærernes viden om og kompetencer i at tilrettelægge vedkommende, helhedsorienteret og sammenhængende STEM-undervisning på både eud- og eux-uddannelserne inden for industriens uddannelser.

Partnere:
VIA University College (projektleder)
DTU Engineering Technology
5 danske erhvervsskoler

Uddannelser:
Smed
Automatik
Data og Kommunikation
Industritekniker
Personvognsmekaniker

Erhvervsskoler:
Roskilde Tekniske Skole
EUC Syd
EUC Nordvest
Herningsholm
Tech College Aalborg

Finansiering:
Novo Nordisk Fonden (2,6 mio. kroner)

Tidsramme:
2022-23

Læs nyhed fra Novo Nordisk Fonden om uddeling af midler til projektet. Bevillinger uddelt for første gang: Novo Nordisk Fonden støtter styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser - Novo Nordisk Fonden

Download fotos fra DM i Skills

Klejnsmed: https://www.flickr.com/photos/skillsdenmark/52036306385/in/album-72177720298465343/

Industritekniker: https://www.flickr.com/photos/skillsdenmark/52034798627/in/album-72177720298465343/

Robotteknologi: https://www.flickr.com/photos/skillsdenmark/52036505417/in/album-72177720298487502/

Kontakter

For yderligere information, kontakt projektleder Jeppe Egendal, lektor på VIA University College, på tel: 8755 1937 eller email: jeeg@via.dk

Billeder

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

Fakta om VIA University College:

  • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
  • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
  • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
  • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
  • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum