Energistyrelsen

Miljøvurdering af planer for havvindmølleparker i Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II sendes i offentlig høring

Del
Energistyrelsen åbner for ideer til miljøvurderingen af planen for havvindmølleparker i områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II.
Illustration: Energistyrelsen.
Illustration: Energistyrelsen.

Partierne bag Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 har besluttet, at der skal udbydes havvindmølleområder, der kan rumme mindst 4 GW kapacitet til etablering inden udgangen af 2030. Desuden er det med Finansloven for 2022 besluttet at udbyde yderligere 2 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030. Efterfølgende blev det besluttet, at 1 af de 2 GW skulle placeres i forbindelse med Energiø Bornholm jf. tillægsaftale om Energiø Bornholm 2022 hvor det blev besluttet at udvide Energiø Bornholm fra 2 GW til 3 GW.

Den endelige placering af havvindmølleparkerne afventer endelig politisk beslutning, men for at understøtte, at parkerne kan etableres rettidigt ift. de politiske aftaler, er Energistyrelsen ved at forberede planlægning og undersøgelser af en række områder, som er vurderet egnet til etablering af havvindmølleparker. På den baggrund foretages miljøvurderinger af planerne (også kendt som SMV) for Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II.

Energistyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de mulige kommende havvindmølleområder Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II med tilhørende anlæg på land til at indsende deres ideer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for de respektive parkområder.

Idéhøringen løber over perioden mandag den 6. marts til fredag den 31. marts 2023.

Læs det relevante høringsmateriale samt information om, hvordan man deltager i høringen mv.

Efter høringen vil Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene beslutte, hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i miljøvurderingen af planerne for hhv. Nordsøen I og Kattegat II/Kriegers Flak II.

Resultatet af disse miljøvurderinger forventes fremlagt i 2. offentlig høring i første halvdel af 2024.

Der vil efter miljøvurderingen af planerne fortsat skulle foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af de konkrete projekter på både land- og havdel.

Fakta om Nordsøen I

 • Miljøvurdering af planen for Nordsøen I belyser den mulige miljøpåvirkning af et antal havvindmøller svarende til mellem 5.000 og 17.445 MW i hele området. Havvindmølleparkernes kapacitet afhænger af de endelige udbudsrammer og af koncessionsvinderens konkrete projekt.
 • Nordsøen I består af et areal på ca. 2.210 km2 i den danske EEZ af Nordsøen.
 • Der foretages én samlet miljøvurdering af planen for Nordsøen I, men hvis det besluttes, at der skal etableres havvindmølleparker i området, forventes det, at Nordsøen I bliver udbudt i flere faser. Den første fase forventes at bestå af flere individuelle havvindmølleparker, der forventes at være i fuld drift senest ved udgangen af 2030.
 • Havvindmøllerne planlægges placeret i Nordsøen mindst ca. 20 km fra Jyllands vestkyst.
 • De mulige havvindmølleparker forventes tilsluttet det kollektive net i både Idomlund ved Holstebro og Endrup ved Esbjerg.
 • Miljøvurderingen af planen belyser på et overordnet niveau muligheden for at etablere tilstødende innovationsanlæg, herunder Power-to-X anlæg (PtX) i forbindelse med havvindmølleparkerne.
 • De konkrete projekter på både havet og land vil fortsat kræve miljøkonsekvensvurdering, og deraf en §25-tilladelse (VVM-tilladelse).
 • Den enkelte koncessionsvinder af de respektive udbud etablerer både havvindmølle- og landanlægsprojekterne op til nettilslutningspunktet.

Fakta om Kattegat II

 • Miljøvurderingen af planen for Kattegat II belyser den mulige miljøpåvirkning af et antal havvindmøller svarende til mellem 1.000 og 2.460 MW i hele området. Havvindmølleparkens kapacitet afhænger af de endelige udbudsrammer og af koncessionsvinderens konkrete projekt.
 • Kattegat II består af et areal på ca. 122 km2 i den danske EEZ af Kattegat.
 • En eventuel havvindmøllepark forventes at være i fuld drift senest ved udgangen af 2030.
 • Havvindmøllerne placeres i Kattegat ca. 27 km fra Anholt, ca. 15 km fra Djursland og ca. 25 km fra kysten i Odsherred Kommune, Nordvestsjælland.
 • En eventuel havvindmøllepark forventes tilsluttet det kollektive net i Trige, Jylland.
 • Miljøvurdering af planen belyser på et overordnet niveau muligheden for at etablere tilstødende innovationsanlæg, herunder PtX-anlæg i forbindelse med havvindmølleparken.
 • De konkrete projekter på både havet og land vil fortsat kræve miljøkonsekvensvurdering, og deraf en §25-tilladelse (VVM-tilladelse).
 • Koncessionsvinderen af udbuddet etablerer både havvindmølle- og landanlægsprojekterne op til nettilslutningspunktet.

Fakta om Kriegers Flak II

 • Miljøvurderingen af planen for Kriegers Flak II belyser den mulige miljøpåvirkning af et antal havvindmøller svarende til mellem 1.000 og 3.450 MW i hele området. Havvindmølleparkens kapacitet afhænger af de endelige udbudsrammer og af koncessionsvinderens konkrete projekt.
 • Kattegat II består af et areal på ca. 173 km2 i den danske EEZ af Østersøen.
 • En eventuel havvindmøllepark i området forventes at kunne være i fuld drift senest ved udgangen af 2030.
 • Havvindmøller i den nordlige del af Kriegers Flak II vil skulle placeres ca. 15 km fra Rødvig ved Østsjælland og ca. 15 km fra Møn. Havvindmøller i den sydlige del af Kriegers Flak II vil skulle placeres ca. 15 km fra Møn.
 • En eventuel havvindmøllepark forventes tilsluttet det kollektive net via Sydøstsjælland.
 • Miljøvurderingen af planen belyser på et overordnet niveau muligheden for at etablere tilstødende innovationsanlæg, herunder PtX-anlæg i forbindelse med havvindmølleparken.
 • De konkrete projekter på både havet og land vil fortsat kræve miljøkonsekvensvurdering, og deraf en §25-tilladelse (VVM-tilladelse).
 • Koncessionsvinderen af udbuddet etablerer både havvindmølle- og landanlægsprojekterne op til nettilslutningspunktet.

Yderligere information

Læs yderligere information om kommende havvindmølleparker via udbud på Energistyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at holde dig orienteret om de kommende havvindmølleparker via udbud kan du på hjemmesiden tilmelde dig Energistyrelsens nyhedsbrev.

Kontakt for Nordsøen I

Specialkonsulent, Alf Skovgaard (alfsk@ens.dk), (+45) 33 95 51 62

Specialkonsulent, Karoline Edelvang (kared@ens.dk), (+45) 33 95 52 20

Fuldmægtig, Jasper Maaholm (dvmh@ens.dk), (+45) 33 95 12 17

Kontakt for Kriegers Flak II og Kattegat II

Specialkonsulent, Randi Lucie Aliaga (rla@ens.dk), (+45) 33 92 78 35

Fuldmægtig, Anders Møller Jørgensen (anmj@ens.dk), (+45) 33 95 51 13

Kontakter

Billeder

Illustration: Energistyrelsen.
Illustration: Energistyrelsen.
Download

Links

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Energistyrelsens nyeste teknologikatalog skal understøtte analyser om fremtidens grønne transport26.5.2023 09:39:12 CEST | Pressemeddelelse

Energistyrelsen udgiver i dag for første gang et teknologikatalog om tung transport med fokus på lastbiler og busser. Det skal gøre det lettere at pege på de fremtidige muligheder for den tunge transport. Denne første udgave omhandler lastbiler og busser, der i fremtiden skal køre på alternativer til konventionel diesel. Kataloget indeholder derfor kapitler om henholdsvis diesel, el og brint. Senere vil andre transportmidler inden for skibsfart blive tilføjet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum