Beskæftigelsesministeriet

Mere meningsfuld indsats for borgere i ressourceforløb

Del

Et nyt initiativ skal sikre, at borgere på ressourceforløb får en jobrettet indsats og får større medindflydelse på deres forløb.

Der er afsat 83 mio. kroner for at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job. Et nyt initiativ Bedre indsats for borgere i ressourceforløb får 68 mio. kroner, mens der lægges op til bruge 15 mio. kroner på en udvidelse af indsatsen i Udvikling i fleksjob II.

Evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob peger på, at der er særlige udfordringer med at give borgere i ressourceforløb en meningsfuld og jobrettet indsats. Blandt andet får kun 2 ud af 10 en virksomhedsrettet indsats i løbet af det første år, selvom rehabiliteringsteamet indstiller at 8 ud af 10 skal have en virksomhedsrettet indsats. Bedre indsats for borgere i ressourceforløb skal sikre, at flere i ressourceforløb får en jobrettet og meningsfuld indsats med fokus på lønnede timer.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det står tydeligt for mig, at der er nogle udfordringer med ressourceforløbene, og at der er et forbedringspotentiale. For mange borgere er kommet i klemme i et ressourceforløb, der ikke gør en forskel. Derfor har jeg taget hul på en kritisk gennemgang af reformen, som skal føre til, at vi i forligskredsen vil se på, hvordan de politiske og juridiske rammer kan forbedres.

- Men jeg ønsker på ingen måde at holde mennesker hen, mens jeg gennemgår reformen. Derfor sætter jeg nu ind med et initiativ, der skal give kommunerne en saltvandsindsprøjtning til at hjælpe flere borgere på ressourceforløb med en meningsfuld indsats, der kan hjælpe dem nærmere arbejdsmarkedet gerne med lønnede timer. Det kan gennemføres inden for de gældende regler – og vi ved, det virker.

- Jeg ved, at det ikke løser alle problemerne med ressourceforløb, men det er en start med de midler, som vi kan bruge her i 2019.

Det forventes, at en fjerde del af landets kommuner vil kunne deltage i Bedre indsats for personer i ressourceforløb, og at indsatsen vil omfatte 4.000-6.000 borgere.

Finansieringen sker via satspuljemidler fra 2019, som ikke er blevet brugt.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for april 202029.5.2020 09:27:04 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, man så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Krisen slår nu som forventet for alvor igennem i de officielle ledighedstal. Stigningen i april på 35.500 overstiger alt, hvad vi tidligere har set. - Det er desværre ikke overraskende, fordi corona-udbruddet har lukket dele af Danmark ned helt på linje med store dele af verden, og det har medført en markant stigning i antallet af fyringer. Endnu flere havde mistet jobbet uden hjælpepakkerne, som regeringen og et bredt Folketing står bag. Samlet beløber de sig til omkring 400 milliarder kroner. Ikke mindst trepartsaftalen om lønkompensa

Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder28.5.2020 22:38:01 CESTPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skal ses i lyset af, at den aktuelle økonomiske situation fortsat udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, hvilket risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i lære som en del af deres erhvervsuddannelse. Den samlede trepartsaftale indeholder en række ambitiøse tiltag, der skal gøre det økonomisk overskueligt selv for virksomheder, som er i en vanskelig situation, at oprette nye lærepladser. Derfor er aftaleparterne enige om at indføre en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 procent af deresigangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 procent til korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaf

Jobcentre og a-kasser genåbner og skruer op for den aktive beskæftigelsesindsats27.5.2020 08:40:31 CESTPressemeddelelse

Fra onsdag den 27. maj genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Det fremgår af ny bekendtgørelse for beskæftigelsesindsatsen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum